Uitvaartverzekering te ingewikkeld?

Het aanbod van uitvaartverzekeraars is te ingewikkeld voor de meeste Nederlanders. Consumenten hebben vaak geen idee wat voor uitvaartverzekering zij afsluiten, wat de voorwaarden zijn en hoeveel er precies wordt uitgekeerd bij overlijden.

Dat stelt een budgetvoorlichter van het Nibud aan de hand van een enquête onder bijna 1000 Nederlanders.

Uitvaartverzekering te ingewikkeld

Helft onvoldoende verzekerd

Bijna de helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering is onvoldoende verzekerd voor de kosten van de gehele begrafenis of crematie. Verder weet een derde van de verzekerden niet eens welk bedrag de polis dekt.

”Een uitvaartpolis dekt altijd de gehele begrafenis of crematie”

Dit is een grote misvatting die bestaat bij een kwart van de mensen uit het onderzoek van Nibud. Uiteraard klopt dit niet: een verzekering dekt altijd tot aan een bepaald bedrag of een vooraf bepaald pakket aan diensten.

Onderschat

De kosten van een uitvaart worden bovendien sterk onderschat. Een gemiddelde Nederlander schat de kosten van een begrafenis op 6.900 euro en van een crematie op 6.100 euro. Beide bedragen zijn onjuist: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen de kosten van gemiddelde begrafenis of crematie uit op zo’n 7.500 euro. Uit de berekentool van Uitvaartverzekering.nl bleek al dat de gemiddelde kosten voor een uitvaart op zo’n 7.300 euro liggen.

De onderschatting bij consumenten noemt het Nibud een zorgelijke zaak, want nabestaanden komen op deze manier mogelijk voor nare verrassingen te staan bij het overlijden van hun dierbaren.

Betere voorlichting

Het Nibud pleit nu voor een betere voorlichting door verzekeraars. Zij moeten hun klanten eigenlijk vragen wat voor soort afscheid zij voor ogen hebben en of de premie daarvoor toereikend is. Ook de consument zelf heeft een verantwoordelijkheid: er moet goed nagedacht worden over wensen, eisen en kosten.