Verzekeringszaken

Uitvaart- en overlijdensrisicoverzekering: wat is het verschil?

Een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering kennen een aantal overeenkomsten, maar er zijn vooral veel belangrijke verschillen. Het is goed om van deze verschillen op de hoogte te zijn, want anders kunnen u of uw nabestaanden onverhoopt voor een verrassing komen te staan.

Lees verder

Overzicht verschillen

Zoals de naam al aangeeft, is een uitvaartverzekering bedoeld om de kosten van een crematie of begrafenis te dekken. Uw nabestaanden hoeven dan niet op te draaien voor de hoge rekening die bij een uitvaart komt kijken. Een gemiddelde uitvaart kost zo’n 7.000 euro.

Een overlijdensrisicoverzekering dekt het risico op vroegtijdig overlijden en is vooral bedoeld om uw partner en eventuele kinderen bij uw overlijden te behoeden voor financiële zorgen. Als u op relatief jonge leeftijd komt te overlijden, valt een groot deel van uw inkomen/uitkering weg. Met een overlijdensrisicoverzekering komt er dan een geldbedrag vrij waarmee uw gezin de nodige rekeningen kan blijven betalen, kan blijven wonen in het huis en/of (een deel van) de hypotheek kan afbetalen.

Schematisch overzicht

Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen beide verzekeringen schematisch in kaart gebracht.

 OverlijdensrisicoverzekeringUitvaartverzekering
Doel verzekeringOm uw nabestaanden te behoeden voor financiële problemen.Om de kosten voor een crematie of begrafenis te dekken, zodat uw nabestaanden daarmee niet worden opgezadeld.
UitkeringUitkering vindt alleen plaats wanneer verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Na de einddatum vindt er geen uitkering plaats.Gegarandeerde uitkering bij overlijden.
Looptijd dekkingLooptijd dekking is variabel, maar maximaal: 65 a 68 jaar – uw leeftijd.Niet van toepassing, tenzij afgekocht. Gegarandeerde dekking.
Looptijd premieGelijk aan looptijd dekking tenzij de verzekerde eerder overlijdt.Variabel, soms 10/20/30 jaar, maar meestal tot de leeftijd van 85 jaar.
Verzekerd bedragMinimum verzekerd bedrag ligt op 5.000 euro en kan oplopen tot meer dan 1 miljoen euroMinimum verzekerd bedrag hangt af van uitvaartverzekeraar, maar ligt ver onder de 5.000 euro. Normaliter wordt er voor ongeveer 8.000 verzekerd.
Uitgekeerd bedragGeld mag vrij worden besteedGeld dient gebruikt te worden om de uitvaart te bekostigen (behalve bij een kapitaalverzekering)
Medische keuringVaak vereist, zeker bij grotere verzekerde bedragenGezondheidsverklaring of carenzjaren van toepassing

In sommige gevallen kan een overlijdensrisicoverzekering een goed alternatief zijn voor een uitvaartverzekering. Toch blijft dit vaak een persoonlijke afweging.

Hypotheek

Een verzekering voor overlijdensrisico wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheekaanvraag. Sterker nog, bij sommige hypotheekverstrekkers is het zelfs verplicht om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De verzekering wordt dan verpand bij de hypotheekverstrekker. Als de verzekerde komt te overlijden gaat de uitkering direct naar de hypotheekverstrekker tenzij het verzekerde bedrag hoger is dan de restschuld voor de hypotheek.

Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan wordt de overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld als de hypotheek meer dan 80 procent van de waarde van de woning bedraagt.