Kosten

Uitvaartverzekering vrijstelling Box 3

Verzekeringen waarbij een kapitaal (een bedrag) in één keer wordt uitgekeerd, behoren officieel tot het vermogen (box 3). Voor een uitvaartverzekering geldt meestal een vrijstelling. Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Lees verder

Voorwaarden voor vrijstelling

De vrijstelling houdt in dat de waarde van de verzekering niet tot uw vermogen wordt gerekend en u daarover dus geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

In feite is een uitvaartverzekering een kapitaal- of naturaverzekering die een bepaald bedrag (in natura) uitkeert bij overlijden. Strikt genomen dient er over dit kapitaal dan ook belasting te worden betaald. Voor een uitvaartverzekering wordt vaak een uitzondering gemaakt. Er geldt een volledige vrijstelling voor de inkomstenbelasting als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De uitvaartverzekeraar keert geld (in natura) uit bij het overlijden van uzelf, uw fiscale partner, een bloedverwant of aanverwant.
  2. De uitvaartverzekering is los afgesloten en keert alleen uit bij overlijden. Met andere woorden, het gaat niet om een combinatieverzekering waarbij er ook een bepaald bedrag wordt uitgekeerd als de verzekerde na een x-aantal jaar nog niet is overleden.
  3. Het verzekerde bedrag per verzekerde (opgebouwde kapitaal) is lager dan 7.232 euro (in 2020).

Maximale vrijstelling

Indien aan voorwaarden 1 en 2 hierboven wordt voldaan, maar het verzekerde bedrag hoger is dan 7.118 euro, moet u de totale waarde van het verzekerd bedrag opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting in box 3. Dus niet enkel het deel boven de vrijstellingsgrens. Op deze regel geldt één uitzondering:

  • De waarde van de verzekering is in het economisch verkeer lager dan 7.232 euro (2020) of 7.118 euro (2019).

U hoeft de uitvaartverzekering dan niet op te geven bij de aangifte. Hoe hoog de waarde van de verzekering in het economisch verkeer is, kunt u opvragen bij de uitvaartverzekeraar.

Bron cijfers: Belastingdienst