Kosten

Waardevaste uitvaartverzekering

Lees verder

De kosten van een uitvaart stijgen ieder jaar gemiddeld tussen de 1,5 en 4,5 procent, veelal vanwege inflatie. Een waardevaste uitvaartverzekering is daarom erg belangrijk, vooral op de langere termijn. Bij een waardevaste verzekering blijft de waarde van de uitvaartverzekering namelijk in gelijke verhouding met de kostprijs van een uitvaart. Met andere woorden, de uitkering die de nabestaanden ontvangen, zal geleidelijk toenemen. Zij raken daardoor nooit onderverzekerd voor de kosten van de plechtigheid.

Niet alle verzekeringen die door uitvaartverzekeraars worden aangeboden zijn per definitie waardevast. Houd hier daarom rekening mee bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Verzekeringen die waardevast zijn hebben één van de volgende drie kenmerken in de polisvoorwaarden:

  1. Indexatie
  2. Winstdeling
  3. Periodieke storting

Indexatie

Als u kiest voor een uitvaartverzekering op basis van indexatie wordt jaarlijks bekeken of de premie nog toereikend is. Indien de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn gestegen, wordt de totale waarde van de uitkering naar verhouding verhoogd door de verzekeraar. Hierdoor neemt de premie natuurlijk iets toe, maar blijft de verzekering als het goed is wel volledig dekkend.

Als basis voor de gemiddelde kostentoename wordt gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de kostprijs van bepaalde grondstoffen, evenals loonkostenstijgingen in de uitvaartbranche. Op deze manier kan de verzekeringsmaatschappij op een goede manier inschatten met hoeveel procent de uitkering omhoog moet gaan om de verzekering waardevast te houden.

Let op:

Kijk in de voorwaarden van de polis of er een indexatie wordt toegepast, zodra u een uitvaartverzekering aanvraagt.

Winstdeling

Een tweede optie om de uitvaartverzekering waardevast te maken, is door middel van winstdeling. Dit houdt in dat de verzekeraar op periodieke basis een bepaald bedrag toekent aan de polis. Dit bedrag is afhankelijk van de opbrengsten die de verzekeraar maakt door middel van beleggingen, zoals vastrentende waarden, vastgoed en leningen.

Bij winstdeling ontvangt de verzekeringsnemer een deel van de winst die de uitvaartverzekeraar maakt. Hierdoor is er meer geld om het verzekerde bedrag uit te keren. Als de opbrengsten positief zijn, stijgt het kapitaal van de uitvaartverzekering dus, waardoor de waarde (hopelijk) in lijn blijft met de uitvaartkosten.

Winstdeling neemt weinig risico’s met zich mee voor de verzekerde. Dit komt omdat de beleggingsrisico’s enkel voor de verzekeringsmaatschappij gelden. Het gaat dus enkel om winstdeling en niet om verliesdeling. De waarde van de uitkering blijft dus tenminste gelijk op het afgesproken bedrag en kan alleen in waarde toenemen.

Houdt rekening met het volgende:

Niet iedere verzekeraar biedt een winstdelingsregeling aan. Bij het afsluiten van de verzekering is het daarom handig om de voorwaarden en clausules goed door te nemen. Weeg ook de voor- en nadelen van winstdeling en indexatie tegen elkaar af.

Extra storting

Een laatste alternatief om ervoor te zorgen dat de uitvaartverzekering waardevast blijft, is door zelf een extra storting te doen om het kapitaal te vergroten. Met de verzekeraar kunt u dan iedere paar jaar een storting te doen. Deze storting zorgt ervoor dat de dekking van de verzekering weer aansluit bij de waarde van de verzekering.