Algemeen

Wat is een goede uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering bent u verzekerd tegen de kosten van een crematie of begrafenis na uw overlijden. Uw nabestaanden hoeven dan niet voor deze kosten op te draaien.

Maar wanneer is een uitvaartverzekering een goede uitvaartverzekering?

Lees verder

Criteria voor een goede uitvaartverzekering

Een goede uitvaartverzekering voldoet aan 5 criteria:

 1. Lage kosten gedurende de looptijd
 2. Waardevaste uitkering
 3. Keuzevrijheid bij vormgeving van de uitvaart
 4. Mogelijkheid om dekking tussentijds aan te passen
 5. Hulp bij het regelen van de uitvaart

Hieronder gaan we ieder punt één voor één langs.

Kosten

Een goede uitvaartverzekering heeft een gunstige premie voor de verzekerde zonder extra kosten.

TIP

Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de maandelijkse kosten, maar ook naar de geschatte totale kosten, gedurende de hele looptijd van de verzekering. Laat je hierover eventueel informeren door een financieel adviseur.

De totale kosten zijn relevanter dan de maandelijkse premie.

Voorbeeld

Dit is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

Stel, je sluit op 30-jarige leeftijd een uitvaartverzekering af en je leeft nog 50 jaar.

Een premie van 15 euro per maand bij een levenslange looptijd is dan duurder dan een premie van 20 euro per maand bij een looptijd van 30 jaar:

 • Maandpremie x 12 x looptijd in jaren = totale premie
 • € 15 x 12 x 50 jaar = 9.000 euro vs. € 20 x 12 x 30 jaar = 7.200 euro

Waardevaste uitkering

Een goede uitvaartverzekering heeft een waardevaste dekking. Dat betekent dat het verzekerde bedrag meegroeit naarmate de kosten van de uitvaart toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van inflatie of marktontwikkelingen.

Een waardevaste uitkering garandeert dat de nabestaanden zelf niet hoeven bij te leggen om de crematie of begrafenis te bekostigen.

Onderstaande verzekeraars werken altijd met een waardevaste uitkering:

 • DELA
 • Monuta
 • Twenthe Uitvaartverzekering
 • GUV
 • Lifetri
 • Klaverblad

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een belangrijk aspect bij het kiezen van een goede uitvaartverzekering.

De mate van keuzevrijheid hangt af van het soort polis: kapitaal, natura of combinatie.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar na uw overlijden een geldbedrag uit aan de nabestaanden. Zij bepalen vervolgens zelf wat ze hiermee doen, bijvoorbeeld:

 • Het zelf invullen van de uitvaart
 • Het inhuren van rouwbegeleiding
 • Een diner met de familie

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering is er bij het afsluiten van de uitvaartverzekering al bepaald wat wel en niet is verzekerd. De nabestaanden hebben dus zelf geen ruimte dingen toe te voegen aan de uitvaart, tenzij ze dit zelf bekostigen.

Lagere premie of meer keuzevrijheid?

Keuzevrijheid is natuurlijk niet voor iedereen even belangrijk. Een natura uitvaartverzekering met minder keuzevrijheid is altijd goedkoper dan een kapitaalverzekering.

Combinatieverzekering

Bij een combinatieverzekering is een deel van de uitvaart verzekerd in natura. Daarnaast is er een vrij besteedbaar bedrag dat de nabestaanden zelf kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor extra bloemen, rouwbegeleiding of het inhuren van een fotograaf.

Tussentijds aan te passen

Een goede uitvaartverzekering is tussentijds aan te passen, bijvoorbeeld als de verzekerde het verzekerde bedrag wil verhogen of verlagen. Het is prettig als de verzekeraar zich flexibel opstelt en dit toelaat.

Bij DELA krijg je na het afsluiten van een verzekering gelegenheid om je verzekerde bedrag te verhogen of te verlagen.

Hulp bij het regelen van de uitvaart

Het is fijn als uw dierbaren na uw overlijden hulp krijgen bij het regelen van uw uitvaart. De meeste verzekeraars verzorgen dit, maar niet allemaal. Het kan handig zijn om dit uit te zoeken, voordat u een verzekering afsluit.

Bij DELA en Monuta zijn bijvoorbeeld veel uitvaartverzorgers aangesloten die klaar staan om de nabestaanden te ondersteunen bij het afwikkelen van allerlei uitvaartzaken.

Bij de grotere verzekeraars kun je na de uitvaart ook gebruik maken van verbonden rouwbegeleiders.

Top 3

Uitvaartverzekering.nl deed onderzoek naar de verschillende uitvaartverzekeringen in Nederland.

Daaruit kwamen de onderstaande drie verzekeraars als beste of meest gunstige naar voren:

 1. DELA
 2. Monuta
 3. Klaverblad

Benieuwd naar het volledige aanbod? Kijk dan in onze vergelijker.