Verzekeringszaken

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering vergoedt de kosten die komen kijken bij een crematie of begrafenis, bijvoorbeeld het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk, de catering en de auto die voorop rijdt in de begrafenisstoet.

Lees verder

Waarom?

Door een uitvaartverzekering af te sluiten worden nabestaanden niet opgezadeld met kosten die komen kijken bij de uitvaart. Dat is wel zo prettig, want de kosten van een uitvaart liggen gemiddeld op 6.000 a 10.000 euro. Daarnaast neemt het afsluiten van een uitvaartverzekering bepaalde organisatorische werkzaamheden uit handen.

Voor wie?

Een uitvaartverzekering is er voor bijna iedereen: baby’s, jonge kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen (meestal tot de leeftijd van 70 jaar):

  • Uitvaartverzekering voor baby’s
  • Uitvaartverzekering voor kinderen
  • Uitvaartverzekering voor senioren

Cijfers geven aan dat ongeveer 70 procent van de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Het grootste deel (ongeveer 38 procent) heeft een naturaverzekering.

Soorten uitvaartverzekeringen

Er zijn verschillende vormen uitvaartverzekeringen. De ene verzekering keert een som geld uit bij overlijden terwijl de ander juist dekking biedt in natura waarbij er meerdere diensten worden verleend zodra de verzekerde overlijdt. Het is bij sommige uitvaartverzekeraars ook mogelijk om de gewenste uitvaart al vooraf in detail te bepalen en te verzekeren.

Hieronder worden de verschillende soorten uitvaartverzekeringen toegelicht:

Natura uitvaartverzekering

Bij een naturaverzekering worden de goederen en diensten die bij de uitvaart horen, gedekt door de verzekeringsmaatschappij. Meestal bevat de dekking de meest belangrijke onderdelen van een uitvaart (zogenaamd basispakket), maar ook uitgebreide opties kunnen verzekerd worden. Dit soort zaken worden vaak vooraf al afgesproken, zodat de nabestaanden later niet voor onverwachte kosten komen te staan.

VoordelenNadelen
Vooraf kan er afgesproken welke uitvaartkosten de verzekeringnemer wenst te dekken. Dat houdt in dat de polis afgesproken diensten rondom de uitvaart gegarandeerd worden betaald/verleend door de uitvaartverzekeraar ten behoeve van de overledeneBij naturapakketverzekeringen kunnen mensen wel voor een andere uitvaartondernemer kiezen, maar ze krijgen dan meestal een bedrag vergoed wat de ‘inkoopwaarde’ is van de verzekeraar. Dat is vaak minder aantrekkelijk.
Door de inkoopvoordelen van de verzekeraar bij de uitvaartondernemer ligt de premie vaak (maar niet altijd) lager dan bij andere soorten uitvaartverzekeringenAls men wel in zee gaat met de aangesloten uitvaartverzorger moeten mensen zich houden aan het pakket. Voor alles wat daarvan afwijkt moet (soms fors) worden bijbetaald.
 Bij de meeste natura uitvaartverzekeringen is de verzekerde verplicht om een bepaald standaard- of basispakket te verzekeren. Hier zitten soms dekkingen in die de verzekerde niet perse wenst te hebben.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaaluitvaartverzekering krijgen de nabestaanden een bepaald bedrag uitgekeerd waarmee de uitvaart kan worden betaald. Dit is echter geen verplichting.

VoordelenNadelen
De nabestaanden hebben de volledige vrijheid om te bepalen waar het verzekerde bedrag aan wordt besteed. Dat hoeft niet perse de uitvaart te zijn, maar kan ook een goed doel zijn.Lastig om in te schatten of het verzekerde bedrag genoeg is om de uitvaart te bekostigen. Het aanpassen van de verzekering kan soms nodig zijn.
Er kan (soms) een voorschot op het kapitaal worden aangevraagd als de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte.Het eerstgenoemde voordeel (de keuzevrijheid) kan ook een nadeel zijn, bijvoorbeeld als de nabestaanden verschillende meningen hebben over de verdeling van de uitgekeerde geldsom.

Sommen uitvaartverzekering

De sommen uitvaartverzekering, vaak ook natura sommenverzekering genoemd, lijkt op de kapitaaluitvaartverzekering. Het verschil is dat het verzekerde bedrag alleen aan de uitvaart kan worden besteed. Daarnaast zijn de nabestaanden na het overlijden vrij in de keuze voor een uitvaartverzorger en diensten die wel/niet verleend en betaald worden door de polis.

VoordelenNadelen
Het bedrag dat is verzekerd, wordt gegarandeerd besteed aan uitvaart-gerelateerde diensten. Met andere woorden, nabestaanden kunnen het geld niet aan andere zaken besteden.De dekking geldt alleen voor uitvaart-gerelateerde kosten. Met andere woorden, het verzekerde bedrag kan niet voor andere zaken gebruikt worden, terwijl dat soms wel wenselijk is.
De nabestaanden kunnen zelf een uitvaartverzorger kiezen en zijn niet gebonden aan inkoopafspraken van de verzekeraarLastig om in te schatten of het verzekerde bedrag genoeg is om de uitvaart te bekostigen. Het aanpassen van de verzekering kan soms nodig zijn.
Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van een uitvaartpakket dat via de verzekeraar wordt geregeld 

Combinatie uitvaartverzekering

Bij de combinatieverzekering wordt een deel van de kosten in natura vergoedt en een deel uitgekeerd in een geldsom (kapitaal). Vaak zijn de standaarddiensten gedekt onder het naturagedeelte en kunnen andere zaken, zoals extra catering, een luxere kist of meer bloemen betaald worden uit de uitgekeerde geldsom uit het kapitaalgedeelte.

VoordelenNadelen
Zie voordelen kapitaal- en naturaverzekeringZie nadelen kapitaal- en naturaverzekering