Uitvaartzaken

Wilsbeschikking

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om in kaart te brengen hoe uw uitvaart wordt vormgegeven. Met andere woorden, het is een overzicht van uw uitvaartwensen na uw overlijden.

Lees verder

Een wilsbeschikking wordt soms ook een wensenformulier, wilsverklaring of uitvaartcodicil genoemd.

Hoewel het opstellen van een wilsbeschikking niet verplicht is, kan het u veel rust geven. Alles staat zwart op wit voor de nabestaanden, zodat er bij het regelen van uw uitvaart geen misverstand kan bestaan.

Wilsbeschikking opstellen

Het wordt aangeraden om de wilsbeschikking altijd met een andere persoon samen op te stellen. Deze kan de wilsbeschikking ondertekenen en er op toe zien dat uw wensen worden nageleefd. Het vastleggen van de wilsverklaring bij de notaris is niet nodig.

Verder kunt u de wilsbeschikking zelf schrijven, typen of op laten drukken. Behoudt één exemplaar van de wilsbeschikking zelf, voor uw eigen administratie. Het is verder raadzaam om de wilsbeschikking te delen met uw nabestaanden, zodat iedereen een exemplaar heeft.

Wat staat er in de wilsbeschikking?

In de wilsbeschikking kunt u al uw wensen omtrent de uitvaart vastleggen. Daarin mag u zo gedetailleerd zijn als u zelf wenst. Sterker nog, het wordt aangeraden om in details te treden, zodat het voor iedereen duidelijk is wat uw voorkeuren zijn.

In de wilsbeschikking staan in elk geval de volgende gegevens:

 • Uw persoonsgegevens
 • De opdrachtgever voor de uitvaart (één van de nabestaanden)
 • De gewenste uitvaartverzorger
 • Wel/geen orgaantransplantatie (eventueel donorcodicil bijgevoegd)
 • Wel/geen toestemming voor obductie/sectie
 • Uw financiële gegevens
 • Naam van uw uitvaartverzekering of uitvaartdeposito
 • Uw wens: begraven of cremeren

Daarbij kunt u allerlei details toevoegen rondom de procedure en het verloop van de uitvaart:

 • Uw wensen voor een graf, bijvoorbeeld particulier of algemeen (bij begrafenis)
 • Asbestemming (bij crematie)
 • Procedure voor de begrafenis of crematie
 • Omvang van de uitvaart: besloten kring of uitgebreid
 • Advertenties en rouwbrieven
 • Volgauto’s
 • Locatie van de afscheidsplechtigheid, bijvoorbeeld in de kerk of op een andere locatie
 • Details rondom de vormgeving van de uitvaart: hoeveelheid en soort bloemen, muziekkeuze en het soort kist
 • Wat er na de uitvaartplechtigheid gebeurd, bijvoorbeeld de gelegenheid tot condoleren
 • Overige persoonlijke wensen en aanvullingen.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een wilsbeschikking kunt u hier downloaden (bron: uitvaartinfotheek).

Is de wilsbeschikking rechtsgeldig?

Nee, er bestaat geen wettelijke verplichting om de wensen op de wilsbeschikking in te willigen. Uit eerbied voor de overledene wordt er echter in de meeste gevallen wel alles aan gedaan om de kenbaar gemaakte wensen te vervullen.

Wijzigingen aanbrengen

Als u van plan bent om wijzigingen aan te brengen in de wilsbeschikking is het belangrijk om iedereen met een exemplaar hiervan op de hoogte te stellen, zodat iedereen over de meest recente versie beschikt.