Onderzoek uitvaartverzekeringen (2020)

Door de lage spaarrente kan het financieel aantrekkelijk zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ook de nabestaanden worden ontzien: zij hoeven niet meer voor de kosten van de uitvaart op te draaien. Verder kan de verzekeraar hulp bieden bij het regelen van de crematie of begrafenis.

Maar welke uitvaartverzekering is het goedkoopste en welke heeft de beste voorwaarden op dit moment?

Om daar achter te komen hebben wij van Uitvaartverzekering.nl een onafhankelijk onderzoek gedaan naar alle – online af te sluiten – uitvaartverzekeringen. Daarbij zijn de verschillende aspecten van een uitvaartverzekering onder de loep genomen, waaronder de premie, dekking en voorwaarden.

Premie en kosten

Allereerst is gekeken naar premie en totale kosten van de verschillende uitvaartverzekeringen.

Bij deze kostenbepaling is geen rekening gehouden met:

 • De voorwaarden van de polis, bijvoorbeeld of kinderen zijn meeverzekerd of korting bij de uitvaartverzorging
 • Indexering van het verzekerde bedrag/de premie en de manier waarop de verzekering waardevast wordt gehouden (bijvoorbeeld middels winstuitkering)

Bij het berekenen van premies is daarnaast gebruik gemaakt van een profiel, namelijk:

 • 8.000 euro verzekerd bedrag (tenzij anders vermeld)
 • Man, niet-roker
 • Geboortedatum: 01-01-1990 (30 jaar oud)
 • Sterfdatum: precies 50 jaar na afsluiten polis (op 80-jarige leeftijd)

Kapitaalverzekeringen

#VerzekeraarPremie p/m* LooptijdTotale kosten**
1GUV€ 15,1930 jaar€ 5.468
2Yarden€ 13,22Tot 65 jaar€ 5.473
3Yarden€ 9,36Tot 85 jaar€ 5.616
4Ardanta€ 15,7730 jaar€ 5.677
5DELA€ 14,21Tot 65 jaar€ 5.886
6GUV€ 10,19Tot 85 jaar€ 6.114
7DELA€ 11,06Levenslang€ 6.639
8Ardanta€ 11,38Tot 80 jaar€ 6.828
Klik hier voor de gedetailleerde resultaten

*Premie die bij het afsluiten van de verzekering maandelijks wordt betaald
**Totale kosten van de verzekering over de gehele looptijd, zonder rekening te houden met waardevastheid of indexatie (hier meer info).

De uitvaartverzekering van GUV is de goedkoopste kapitaalverzekering (geldverzekering) van Nederland. Dit scheelt 5 euro met de nummer 2, Yarden.

Combinatieverzekeringen

#VerzekeraarPremie p/m*LooptijdTotale kosten**
1DELA€ 10,23Tot 65 jaar€4.239
2DELA€ 7,96Levenslang€4.779
3Yarden€ 13,22Tot 65 jaar€5.473
4Yarden€ 9,36Tot 85 jaar€5.616
5Monuta€ 10,33Levenslang€6.198
6Lifetri***€ 10,82Tot 85 jaar€6.492
Klik hier voor de gedetailleerde resultaten

*Premie die bij het afsluiten van de verzekering maandelijks wordt betaald
**Totale kosten van de verzekering over de gehele looptijd, zonder rekening te houden met waardevastheid of indexatie (hier meer info).
***Bij Lifetri bedraagt de dekking 8.101 euro

De ‘in Diensten Flexibel’ uitvaartverzekering van DELA is de goedkoopste uitvaartverzekering van Nederland. Bij deze combinatieverzekering bestaat het grootste deel van de dekking uit een vast dienstenpakket (naturadekking), ter waarde van 6.000 euro. 2.000 euro is vrij te besteden.

Ook de combinatieverzekering van Yarden is relatief voordelig. En hier kan bij het afsluiten van de verzekering zelfs gekozen worden voor een uitkering volledig in geld. De premie blijft dan onveranderd. Bij Monuta ligt de totale premie wat hoger, maar hier geldt wel dat 6.000 euro vrij te besteden is.

Natura sommenverzekeringen

#VerzekeraarPremie p/m*LooptijdTotale kosten**
1Yarden€ 13,22Tot 65 jaar€ 5.473
2Twenthe€ 13,46Tot 65 jaar€ 5.596
3Yarden€ 9,36Tot 85 jaar€ 5.616
4Twenthe€ 10,47Levenslang€ 6.306
5Dle uitvaartverzekering€ 17,6830 jaar€ 6.380
6EABN€ 16,71Tot 65 jaar€ 6.942
7De Laatste Eer Assen***€ 11,60Levenslang€ 6.995
8EABN€ 13,02Levenslang€ 7.837
9Dle uitvaartverzekering€ 13,20Levenslang€ 7.936
Klik hier voor de gedetailleerde resultaten

*Premie die bij het afsluiten van de verzekering maandelijks wordt betaald
**Totale kosten van de verzekering over de gehele looptijd, zonder rekening te houden met waardevastheid of indexatie (hier meer info).
***Bij De Laatste Eer Assen bedraagt de dekking 8.250 euro

Yarden komt hier wederom als meest voordelige verzekeraar uit de bus. Voor de natura sommenverzekering, waarbij de uitkering wordt overgemaakt aan de uitvaartverzorger, geldt een totaal kostenplaatje van 5.473 euro bij een verzekerd bedrag van 8.000 euro. Ook de kleinere uitvaartverzekeraar Twenthe biedt een voordelige sommenverzekering.

Naturaverzekeringen

Lifetri is de enige verzekeraar die online nog een pure naturadekking aanbiedt:

#VerzekeraarPremie p/m*LooptijdTotale kosten**
1Lifetri€ 13,22Tot 85 jaar€ 6.468
Klik hier voor de gedetailleerde resultaten

*Premie die bij het afsluiten van de verzekering maandelijks wordt betaald
**Totale kosten van de verzekering over de gehele looptijd, zonder rekening te houden met waardevastheid of indexatie (hier meer info).

Beste voorwaarden en meeste flexibiliteit

Naast de premie en kosten is er ook gekeken naar de voorwaarden van de verschillende uitvaartverzekeringen. Als veel voorwaarden in het nadeel zijn van de verzekerde kan goedkoop soms duurkoop blijken.

Ook de keuzemogelijkheden (flexibiliteit) die de verzekerde heeft bij de polis, vinden we belangrijk. Bij sommige verzekeraars heeft de verzekerde bijvoorbeeld slechts de keuze uit één looptijd of is het niet mogelijk de indexatie van de verzekering uit te schakelen.

Bij het totale waardeoordeel is dus gekeken naar verschillende aspecten van de verzekering. Daarbij is gewerkt met scores en weegfactoren (uitleg hier).

Puur kijkend naar voorwaarden en flexibiliteit, worden onderstaande vijf uitvaartverzekeringen het beste gewaardeerd:

#UitvaartverzekeraarNaam polisCijfer
1YardenGeld / combinatie9,0
2DELAin Geld8,2
3ArdantaGeld Garant Uitvaartplan8,0
4YardenUitvaartkosten vergoeden6,9
5GUVVrije Keuze Polis5,8
Klik hier voor de gedetailleerde resultaten

Conclusies

Een overzicht van de conclusies uit het onderzoek:

Premie

De goedkoopste uitvaartverzekering in Nederland is de in Diensten Flexibel polis van verzekeraar DELA.

Bij een verzekerd bedrag van 8.000 euro en een looptijd tot 65 jaar betaalt men bij DELA 4.239 euro aan totale kosten.

Let wel, in deze kostenbepaling is, zoals eerder vermeld, geen rekening gehouden met indexatie. Alle uitvaartverzekeringen bij DELA zijn namelijk waardevast. Dat betekent dat de waarde van de uitkering meestijgt met de daadwerkelijke kosten van een uitvaart in Nederland. Zo wordt voorkomen dat de verzekerde onderverzekerd raakt.

Voorwaarden en flexibiliteit

Op het gebied van voorwaarden en flexibiliteit scoort de in Diensten Flexibel polis van DELA matig tot redelijk. Een belangrijk nadeel is bijvoorbeeld dat een gratis dekking ontbreekt voor kinderen tot 18 jaar. Zij dienen apart verzekerd te worden, wat overigens wel mogelijk is tegen een vrij lage premie.

Ten slotte is er bij DELA geen optie om de indexering van de verzekering stop te zetten, behalve door de verzekering af te kopen of premievrij te maken. Maar dit is meestal niet voordelig voor een verzekerde.

De uitvaartverzekeringen van Yarden scoren beter op het gebied van voorwaarden en flexibiliteit. Er zijn bij die verzekeraar meer opties wat betreft looptijden, indexatie en invulling van het verzekerd bedrag.

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid is bij de in Diensten Flexibel polis minder in vergelijking met andere verzekeraars, omdat een groot deel van de dekking bestaat uit een vast dienstenpakket. Slechts een klein deel van de de verzekerde waarde is geheel vrij te besteden. Wel biedt verzekeraar DELA naar eigen zeggen inkoopvoordeel, maar onduidelijk is hoe groot dit voordeel precies is ten opzichte van andere uitvaartverzekeraars.

Wie volledige keuzevrijheid wilt bij de besteding van het verzekerde bedrag is bij verzekeraar GUV of Yarden voordelig uit. Ook de geldverzekeringen van DELA en Ardanta zijn nog relatief gunstig geprijsd, gezien de goede voorwaarden.

Tussen GUV en Yarden trekt GUV uiteindelijk aan het kortste eind. De voorwaarden, flexibiliteit en extra’s zijn bij Yarden namelijk beter. Zo biedt Yarden 10 procent extra budget indien men kiest voor een Yarden uitvaartverzorger. Ook is het indexeren van de verzekering bij Yarden een optie, in plaats van verplicht. Het is voor de verzekerde prettig dat deze keuzevrijheid bestaat.

Winstdeling en indexatie

Op langere termijn kan de geldverzekering (kapitaalpolis) van DELA voordeliger uitpakken dan bij de concurrentie. Bij het indexeren van het verzekerde bedrag wordt bij DELA, in tegenstelling tot andere verzekeraars, gebruik gemaakt van winstdeling. Dat houdt in dat DELA een deel van de extra kosten – als gevolg indexatie – voor eigen rekening neemt. Dit scheelt de verzekerde een aanzienlijk bedrag in totaal te betalen premie. Zeker als de polis nog een lange looptijd heeft.

Over het onderzoek

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken in het onderzoek:

Omvang

In het onderzoek zijn alle uitvaartverzekeringen meegenomen die op 21-07-2020 in Nederland waren af te sluiten via het internet, zonder tussenkomst van een bemiddelaar of tussenpersoon.

Daarnaast is het belangrijk om te benoemen dat er in het onderzoek vier verschillende soorten verzekeringen onder de loep zijn genomen, namelijk:

 1. Kapitaalverzekeringen: verzekeraar keert een vrij besteedbaar bedrag uit aan de nabestaanden
 2. Natura sommenverzekeringen: verzekeraar maakt de kosten voor de uitvaart direct over aan de uitvaartverzorger
 3. Naturaverzekering: verzekeraar vergoedt een vooraf bepaald pakket aan diensten en producten die horen bij de uitvaart
 4. Combinatieverzekering: combinatie van bovenstaande verzekeringsvormen, maar waarbij er altijd een vrij besteedbaar bedrag is.  

Een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen deze verzekeringen vindt u terug op Uitvaartverzekering.nl

Kosten uitvaart

Een uitvaart in Nederland kost al snel tussen de 7.500 en 8.000 euro (Nibud). Daarom is voor het bepalen van de premie bij het verzekerd bedrag gekozen voor een dekking van 8.000 euro.

De daadwerkelijke uitvaartkosten zijn sterk afhankelijk van het soort uitvaart en de persoonlijke wensen van de overledene en zijn/haar nabestaanden. Bij een begrafenis zijn de grafkosten verreweg de belangrijkste factor bij het uiteindelijke kostenplaatje.  

Profiel verzekerde

Voor de premieberekeningen is gebruik gemaakt van een bepaald profiel, namelijk:

 • Man
 • Niet-roker
 • Geboortedatum: 01-01-1990 (30 jaar oud)
 • Sterfdatum: precies 50 jaar na afsluiten polis (op 80-jarige leeftijd)

Voor dit profiel is gekozen, omdat het vooral jonge gezinnen (rond 35 a 40 jaar) zijn die een uitvaartverzekering afsluiten. Ook is grotendeels rekening gehouden met de huidige levensverwachting voor een man van 30 jaar oud.

Waardevastheid en indexatie

De meeste uitvaartverzekeringen zijn standaard waardevast. Dat betekent dat het verzekerde bedrag (de dekking) en de premie worden geïndexeerd aan de hand van de werkelijke kosten van een uitvaart en de inflatie.

De manier waarop verzekeraars hun uitvaartverzekeringen waardevast houden verschilt.

Een overzicht per werkwijze per verzekeraar:  

DELA

Alle uitvaartverzekeringen van DELA zijn waardevast. Dat betekent dat de waarde van de verzekering automatisch meestijgt met de kosten van de uitvaart. Ook de premie stijgt hierdoor.

Om de premiestijging als gevolg van inflatie op te vangen maakt DELA gebruik van een speciale winstdelingsregeling. Bij DELA is de winstdeling relatief hoog, omdat de verzekeraar een hoge dekkingsgraad (solvabiliteit) heeft. Als de dekkingsgraad afneemt of toeneemt, wordt er meer of minder winst gedeeld.

Maar wat betekent dit kostentechnisch voor de verzekerde?

Een voorbeeld:

Pieter (30) betaalde in heel 2019 precies 132 euro aan premie voor zijn kapitaalverzekering met een verzekerd bedrag van 8.000 euro.

In 2020 stegen de verwachte kosten van een uitvaart als gevolg van marktontwikkelingen en inflatie. Dit gebeurde met een percentage van 2,09 procent.

Omdat er in voorgaande jaren met een te laag verzekerd bedrag is berekend, moet de premie over deze jaren moet worden ingehaald. Dat noemt DELA ‘backservice’. 

 • De premie die Pieter per 2020 betaalt, stijgt daarom met 3,02 procent ten opzichte van 2019. Dit is inclusief winstdeling.
 • Zonder de winstdelingsregeling zou de premie van Pieter in 2020 met 3,95 procent stijgen.

Omdat de premie van een uitvaartverzekering vele jaren lang wordt betaald, kan de invloed van winstdeling op de uiteindelijk betaalde premie erg groot zijn in vergelijking met verzekeringen zonder winstdeling.

Stel: de bovenstaande situatie (tussen 2019 en 2020) vindt ieder jaar plaats, tot 2068, als Pieter komt te overlijden. Wat betekent dit kostentechnisch voor Pieter?

 • De uitvaartverzekering van Pieter is 50 jaar later zo’n 22.000 euro waard. Zijn nabestaanden krijgen dit bedrag op hun rekening overgeschreven om de uitvaart te bekostigen.
 • De totaal betaalde premie door Pieter bedraagt 14.977,50 euro. Zonder winstdeling zou de betaalde premie uitkomen op ongeveer 19.843 euro. Een verschil van bijna 5.000 euro.

Download deze berekening (Excel-bestand)

Yarden

Yarden biedt de mogelijkheid om bij het afsluiten van de verzekering te kiezen voor indexering. In dat geval groeit de waarde van de uitvaartverzekering automatisch mee met de prijsstijgingen voor een uitvaart. De premie wordt daarop aangepast.

Zolang er premie wordt betaald is het mogelijk om de indexatie van de verzekering aan of uit te zetten.

Monuta

De verzekeringen die u nu bij Monuta kunt afsluiten zijn waardevast en worden daarom indien nodig geïndexeerd.

Ardanta

Bij Ardanta is het online op dit moment alleen mogelijk om het Geld Garant Uitvaartplan af te sluiten. Bij deze kapitaalverzekering is er sprake van indexatie, waarbij de premie en uitkering kunnen toenemen, afhankelijk van de gemiddelde uitvaartkosten in Nederland. Indexatie kan bij Ardanta eventueel worden stopgezet.

Lifetri

Lifetri kent geen indexering. De Lifetri uitvaartverzekering is gebaseerd op de gekozen diensten en op het prijsniveau van de uitvaartverzorger naar keuze.

Wel is de uitvaartverzekering van Lifetri waardevast. Lifetri informeert jaarlijks bij de betreffende uitvaartverzorger of de prijzen van de gekozen diensten zijn aangepast. Indien dit het geval is, zal Lifetri daarover informeren. Lifetri kan dan een schriftelijk voorstel doen voor een premie-aanpassing.

De Laatste Eer Assen (Dlea) en Dle Uitvaartverzekering

Bij deze verzekeraars vindt er geen indexering plaats. De verzekering is niet waardevast. Bijverzekeren, zodat er voldoende middelen zijn om de uitvaart te bekostigen, is wel mogelijk.

EABN

Bij EABN is indexering optioneel.

Twenthe Uitvaartverzekering

De premie en het verzekerde bedrag worden bij Twenthe Uitvaartverzekering jaarlijks geïndexeerd.

GUV

De premie en het verzekerde bedrag worden bij GUV jaarlijks geïndexeerd.

Vragen over onderzoek?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Koen Kuijper (onderzoeker en uitvoerder) via koen@uitvaartverzekering.nl of 010 – 34 000 55