Onderzoek uitvaartverzekeringen (2021)

Zo’n 75 procent van de Nederlandse bevolking heeft een uitvaartverzekering. Met de verwaarloosbare rente op spaarrekeningen kan het een voordelige manier zijn om zekerheid te krijgen over de bekostiging van een crematie of begrafenis.

 • Maar welke uitvaartverzekering kent de laagste kosten?
 • En welke biedt de beste voorwaarden?

Om deze vragen te beantwoorden, startte Uitvaartverzekering.nl een onderzoek naar de uitvaartverzekeringsmarkt in 2021. Hierin zijn de volgende uitvaartverzekeraars onder de loep genomen: DELA, Monuta, Ardanta, Klaverblad, Twenthe, Dle uitvaartverzekering, EABN, GUV, De Laatste Eer Assen en Lifetri.

Yarden ontbreekt in het onderzoek, gezien de verzekeraar vorig jaar stopte met de verkoop van nieuwe uitvaartpolissen. Binnenkort wordt Yarden onderdeel van DELA.

Onderzoeksresultaten (premie en kosten)

Bij het bepalen van de premies en kosten is rekening gehouden met onderstaand profiel:

 • Man, 30 jaar oud, niet roker
 • Dekking: € 8.000 (tenzij anders vermeld)
 • Polis afgesloten op: 01-07-2021
 • Sterfdatum: 01-07-2071 (80 jarige leeftijd)

Kapitaalverzekeringen

Bij een kapitaalverzekering bestaat de volledige dekking uit een geldbedrag. De nabestaanden ontvangen dit bedrag op hun rekening als de verzekerde komt te overlijden. Dit mogen zij naar eigen wens gebruiken.

Overzicht kapitaalverzekeringen in 2021:

UitvaartverzekeringPremie per maand*Looptijd premieTotale kosten**
Klaverblad€ 14,6130 jaar€ 5.297,60
GUV€ 15,1930 jaar€ 5.468,40
DELA€ 14,21Tot 65 jaar€ 5.886,44
GUV€ 10,19Tot 85 jaar€ 6.114,00
Klaverblad€ 10,14Tot 80 jaar€ 6.122,00
Ardanta€ 17,4930 jaar€ 6.296,40
DELA€ 11,06Levenslang€ 6.639,50
Ardanta€ 12,38Tot 80 jaar€ 7.428,00

Link naar alle kenmerken (excel)

* Premie bij aanvang polis
** Totale kosten van de verzekering gedurende de looptijd, zonder rekening te houden met indexering

Klaverblad en GUV komen hier qua kosten het meest voordelig uit. Het verschil met DELA is echter klein, terwijl er hier nog ruim 5 procent korting kan worden gepakt als de premie op jaarbasis wordt betaald. Bij Ardanta liggen de totale kosten het hoogst.

Combinatieverzekeringen

Bij een combinatieverzekering bestaat een deel van de dekking uit een dienstenpakket (in natura) en een deel uit een geldbedrag (kapitaal).

Overzicht combinatieverzekeringen in 2021:

UitvaartverzekeringPremie per maand*Looptijd premie Totale kosten** 
DELA€ 10,41Tot 65 jaar€ 4.313,24
DELA€ 8,10Levenslang€ 4.863,50
Lifetri***€ 10,46Levenslang€ 6.276,00
Monuta€ 10,48Tot 85 jaar€ 6.288,00

Link naar alle kenmerken (excel)

* Premie bij aanvang polis
** Totale kosten van de verzekering gedurende de looptijd, zonder rekening te houden met indexering
*** Bij Lifetri bedraagt de dekking € 7.827 euro

De uitvaartverzekering van DELA is hier het meest voordelig qua totale kosten. Echter biedt deze polis minder keuzevrijheid (25 procent is vrij besteedbaar) dan de uitvaartverzekering van Monuta (75 procent vrij te besteden). Daarnaast zijn kinderen bij Monuta en Lifetri standaard meeverzekerd tot hun 18e. Bij DELA betaal je dan extra.

Natura sommenverzekeringen

Bij een natura sommenverzekering worden de uitvaartkosten van de verzekerde persoon betaald. Het gaat hier nadrukkelijk om kosten die de uitvaartverzorger in rekening brengt of direct verband houden met de uitvaart, zoals een grafmonument of sieraad.

Overzicht natura sommenverzekeringen in 2021:

UitvaartverzekeraarPremie per maand*Looptijd premie Totale kosten** 
Twenthe € 13,46Tot 65 jaar€ 5.573,44
Dle uitvaartverzekering€ 16,08Tot 65 jaar€ 6.673,12
Twenthe € 11,15Levenslang€ 6.691,00
EABN€ 16,71Tot 65 jaar€ 6.944,32
De Laatste Eer Assen€ 11,60Levenslang€ 6.995,00
Dle uitvaartverzekering€ 13,20Levenslang€ 7.936,00
EABN€ 13,77Levenslang€ 8.289,00

Link naar alle kenmerken (excel)

* Premie bij aanvang polis
** Totale kosten van de verzekering gedurende de looptijd, zonder rekening te houden met indexering
*** Bij De Laatste Eer Assen bedraagt de dekking € 8.250 euro

Twenthe biedt de goedkoopste Natura sommenverzekering aan, gevolgd door Dle uitvaartverzekering. Bij beide verzekeringen betaalt men tot het 65e levensjaar premie.

Naturaverzekeringen

Bij een naturaverzekering bestaat de volledige dekking uit een pakket van producten en diensten voor de uitvaart, zoals opbaring van de overledene, vervoer, catering, de kist en gebruik van een ruimte voor de plechtigheid.

Overzicht van naturaverzekeringen in 2021: 

UitvaartverzekeraarPremie per maand*Looptijd premie Totale kosten** 
Lifetri***€ 10,40Tot 85 jaar€ 6.240,00

Link naar alle kenmerken (excel)

* Premie bij aanvang polis
** Totale kosten van de verzekering gedurende de looptijd, zonder rekening te houden met indexering
*** Bij Lifetri is de waarde van de verzekering € 7.779 euro (in natura)

Conclusies

Welke conclusies kunnen we trekken op basis van de onderzoeksresultaten?

Laagste kosten

De DELA in diensten flexibel verzekering (combinatieverzekering) is de meest voordelige uitvaartverzekering van 2021:

 • De verzekering ter waarde van € 8.000 (waarvan € 2.000 in kapitaalvorm) kost € 10,41 euro per maand
 • De verzekerde betaalt premie tot het 65e levensjaar
 • Totale kosten: € 4.313,24 euro

De goedkoopste kapitaalverzekering – waar volledige vrijheid is bij de besteding van het verzekerde bedrag – is van Klaverblad:

 • De verzekering ter waarde van € 8.000 kost € 14,61 euro per maand
 • De verzekerde betaalt 30 jaar lang premie
 • Totale kosten: € 5.297,60 euro

Bij beide berekeningen is geen rekening met een eventuele jaarkorting en indexatie.

Hoogste kosten

De uitvaartverzekeringen van EABN en Dle uitvaartverzekering zijn naar verhouding het duurste. Op basis van ons profiel zijn de totale kosten bij EABN (8.289 euro) zelfs iets hoger dan het verzekerde bedrag.

Ook bij Dle uitvaartverzekering (bij levenslange looptijd) zijn de totale kosten over een periode van 50 jaar (7.936 euro) bijna gelijk aan de dekking.

Beste voorwaarden en flexibiliteit

De DELA in Geld uitvaartverzekering biedt op papier de beste voorwaarden en meeste flexibiliteit:

 • Volledige keuzevrijheid bij besteding van het verzekerde bedrag
 • Dekking tussentijds naar boven of beneden aan te passen
 • Korting bij betaling per half jaar of jaar
 • Waardevaste uitkering met winstdeling (hierdoor stijgt de premie minder snel)

Maar ook de kapitaalverzekering van Klaverblad met looptijd van 30 jaar biedt uitstekende voorwaarden. Bij deze polis stopt de verzekerde na 30 jaar met het betalen van premie, maar ondertussen neemt het verzekerde bedrag na het verstrijken van de premielooptijd ieder jaar nog wel met 2 procent toe.

Andere gunstige voorwaarden in deze polis:

 • Dekking kan eenmalig naar beneden worden bijgesteld, of jaarlijks met maximaal 10 procent naar boven
 • Kinderen zijn gratis meeverzekerd tot hun 18e
 • 100% keuzevrijheid

Indexatie en waardevastheid zijn belangrijk

Tegenwoordig zijn de meeste uitvaartverzekeringen waardevast. Dat betekent dat het verzekerde bedrag (de dekking) meegroeit met de inflatie en de daadwerkelijke kosten van een uitvaart. Dit wordt indexatie genoemd.

Het idee achter een waardevaste verzekering is dat de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare (de verzekerde) niet zelf nog een deel hoeven bij te betalen, maar dat alle kosten zijn verzekerd.

Bij een waardevaste uitvaartverzekering wordt niet alleen de dekking geïndexeerd, maar ook de premie. Dus de premie beweegt mee met het verzekerde bedrag. De premie kan naar verhouding harder, hetzelfde of minder hard stijgen dan het verzekerde bedrag. Dit hangt af van marktontwikkelingen (zoals de rentes), solvabiliteit van de verzekeraar en de voorwaarden van de polis.

De onderstaande verzekeraars hebben altijd een waardevaste uitvaartverzekering:

 • DELA
 • Monuta
 • Twenthe Uitvaartverzekering
 • GUV
 • Lifetri
 • Klaverblad

Bij Klaverblad groeit het verzekerde bedrag door nadat de premielooptijd is verstreken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de andere uitvaartverzekeraars. Bij DELA wordt gebruik gemaakt van winstdeling (uitleg hier). Dat betekent dat de gemaakte winst terugvloeit in de vorm van een lagere (minder snel stijgende) premie voor verzekerden. Dat kan op lange termijn enkele duizenden euro’s schelen. Gunstig voor klanten dus.

Uitvaartverzekeraars met optionele indexering (de verzekerde kiest):

 • EABN
 • Ardanta

Uitvaartverzekeraars zonder mogelijkheid tot indexering:

 • De Laatste Eer Assen (Dlea)
 • Dle Uitvaartverzekering

Looptijd speelt grote rol in totale kosten

De looptijd van de premie speelt een zeer belangrijke rol in de totale kosten.

Neem het onderstaande voorbeeld:

 Klaverblad (kort)Klaverblad (lang)
Dekking€ 8.000€ 8.000
Looptijd premie30 jaarTot 80-jarige leeftijd
Soort polisGeldverzekeringGeldverzekering
Maandpremie (bij aanvang)€ 14,61€ 10,14
Indexatie2% per jaar2% per jaar

Als de verzekerde nu 30 jaar is en nog 50 jaar leeft (redelijke levensverwachting), is het gunstiger om te kiezen voor kortere premielooptijd, bijvoorbeeld tot het 65e levensjaar. De dekking per betaalde euro aan premie ligt dan vrijwel altijd hoger, getuige de onderstaande grafiek.

Als de sterfdatum in 73e levensjaar (of later) plaatsvindt, is een korte looptijd in dit voorbeeld voordeliger.

Over het onderzoek

Kenmerken van dit onderzoek:

Omvang

In het onderzoek zijn alle uitvaartverzekeringen meegenomen die op 01-07-2020 in Nederland waren af te sluiten via het internet, zonder tussenkomst van een bemiddelaar of tussenpersoon. Bij de resultaten voor de premies en totale kosten is geen rekening gehouden met indexering.

Onderbouwing profiel

 • Man, 30 jaar oud, niet roker
 • Polis afgesloten op: 01-07-2021
 • Hypothetische sterfdatum: 01-07-2071 (80 jarige leeftijd)

Voor dit profiel is gekozen, omdat een uitvaartverzekering rond deze leeftijd veel wordt afgesloten. Verder is gekozen voor een sterfdatum op 80 jarige leeftijd, ofwel een looptijd van 50 jaar. Dit komt nagenoeg overeen met de resterende levensverwachting voor een man van 30, namelijk 52 jaar.  

Verzekerd bedrag

Volgens Monuta kost een crematie tussen de 6.500 en 9.000 euro en een begrafenis tussen de 8.500 en 11.000 euro. Het Nederlands instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) gaat uit van gemiddeld 7.500 euro.

Voor dit onderzoek is daarom gekozen voor een dekking van 8.000 euro, wat in de buurt komt van de gemiddelde kosten.

Uiteraard hangen de daadwerkelijke uitvaarkosten af van de wensen en eisen van de verzekerde en de nabestaanden.

Vragen over onderzoek?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Koen Kuijper via: