Onderzoek uitvaartverzekeringen (2024)

Met een uitvaartverzekering zijn de kosten van een begrafenis of crematie gedekt. De verzekering dekt uitgaven zoals de kist, bloemen en de afscheidsplechtigheid.

Tussen uitvaartverzekeringen en verzekeraars onderling kunnen belangrijke verschillen zitten, bijvoorbeeld in de premie, dekking en voorwaarden.

Doel

Dit onderzoek is opgezet met als doel inzicht te bieden in de verschillende uitvaartverzekeringen die in 2024 beschikbaar zijn. Het richt zich op het vergelijken van premies, dekkingen en voorwaarden van diverse verzekeraars om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken.

Het is de verwachting dat dit onderzoek duidelijkheid biedt over de beste opties voor uitvaartverzekeringen op basis van behoeftes en voorkeuren van Nederlanders.

–> Ga direct naar de conclusies

Methodologie

Voor dit onderzoek zijn gegevens verzameld van de uitvaartverzekeraars die in Nederland actief zijn en waarbij het mogelijk online een uitvaartpolis aan te vragen. Per verzekeraar zijn de premies, dekkingen en voorwaarden grondig geanalyseerd en vergeleken.

Profiel

Hierbij is gebruik gemaakt van een profiel dat past bij een doorsnee verzekerde:

 • Algemeen: man, niet-roker, geen onderliggende aandoeningen
 • Geboortedatum: 01-01-1994
 • Totale dekking: 9.000 euro
 • Datum van afsluiten: 02-07-2024
 • Sterfdatum verzekerde: 02-07-2074

Aannames en scoresysteem

Bij de premieanalyse zijn specifieke aannames toegepast. Voor het beoordelen van de voorwaarden is een scoresysteem met wegingsfactoren gebruikt.

–> Meer hierover

Premie en kosten

Een cruciaal aspect van uitvaartverzekeringen is de premie die verzekerden moeten betalen.

De premie die betaald moet worden voor een uitvaartverzekering is afhankelijk van diverse factoren zoals de leeftijd van de verzekerde, hoogte van het verzekerde bedrag, het type verzekering en looptijd van de polis.

Premie-overzicht

Een overzicht van de premies en kosten van alle uitvaartverzekeringen:

Verzekeraar en polisLooptijdMaandpremieTotale kosten
DELA
in diensten Flexibel
Tot 65 jaar€ 10,79€ 4.402
GUV
Vrije Keuze Polis
Komende 30 jaar€ 12,27€ 4.417
Monuta
Uitvaartverzekering
Levenslang€ 7,56€ 4.536
DELA
In diensten Flexibel polis
Levenslang€ 8,40€ 5.040
a.s.r.
De Uitvaartverzekering
Komende 30 jaar€ 15,34€ 5.522
GUV
Vrije Keuze Polis
Tot 85 jaar€ 9,40€ 5.640
Twenthe
Individuele verzekering
Komende 30 jaar€ 16,68€ 6.005
EABN
Uitvaartverzekering
Komende 30 jaar€ 17,91€ 6.448
a.s.r.
De Uitvaartverzekering
Tot 85 jaar€ 11,08€ 6.648
DELA
in Geld
Tot 65 jaar€ 15,99€ 6.524
DLE
Uitvaartverzekering
Komende 30 jaar€ 19,89€ 7.160
DELA
In Geld polis
Tot aan overlijden€ 12,44€ 7.464
Twenthe
Individuele verzekering
Levenslang€ 12,55€ 7.530
De Laatste Eer Assen
Basis + Aanvullend
Levenslang€ 13,06€ 7.836
EABN
Uitvaartverzekering
Levenslang€ 13,41€ 8.046
DLE
Uitvaartverzekering
Levenslang€ 14,85€ 8.910
Totale kosten zijn afgerond naar hele getallen

Bij het berekenen van de totale kosten is er bewust geen rekening gehouden met indexering. Dit is gedaan om een nauwkeurige kostenvergelijking mogelijk te maken. In de praktijk wordt er bij de meeste verzekeringen echter wel indexering toegepast.

Voorwaarden

Naast de premie en kosten van een uitvaartverzekering is het ook belangrijk om te analyseren wat u als verzekerde precies terugkrijgt voor de premie die u betaalt.

U bent verzekerd voor de kosten van een uitvaart, maar wat houdt dat precies in?

Bij het onderzoeken van de voorwaarden hebben we daarom gekeken naar zeven verschillende aspecten:

 1. Keuzevrijheid van het verzekerde bedrag
 2. Indexatiemogelijkheden
 3. Beschikbare looptijden
 4. Gratis meeverzekeren van kinderen
 5. Mogelijkheden voor tussentijds aanpassen dekking
 6. Korting op de premie bij een jaarbetaling
 7. Maximaal te verzekeren bedrag

1. Keuzevrijheid verzekerd bedrag

Keuzevrijheid bij een uitvaartverzekering geeft de verzekerden en nabestaanden de mogelijkheid om de uitkering volledig aan te passen aan persoonlijke wensen en behoeften.

Bij de meeste verzekeringen kan (het grootste deel) van het verzekerde bedrag worden gebruikt om zelf invulling te geven aan de uitvaartkosten zoals de kist, bloemen en de ceremonie.

Bij onderstaande verzekeringen is dit het geval:

 • Monuta Uitvaartverzekering
 • Twenthe Individuele verzekering
 • GUV Vrije Keuze Polis
 • De Laatste Eer Assen Basis + Aanvullend
 • DLE Uitvaartverzekering
 • EABN Uitvaartverzekering

Meeste keuzevrijheid

Geldverzekeringen (kapitaalverzekeringen) bieden echter de meest optimale keuzevrijheid. Hier mag het bedrag ook besteed worden aan minder voor de hand liggende kosten, zoals een herdenkingsdiner met naasten, rouwbegeleiding of andere zaken buiten de uitvaart zelf. Ook is het bij geldverzekeringen eenvoudiger om islamitische uitvaart te regelen (in het buitenland).

De flexibiliteit van een geldverzekering maakt het mogelijk een persoonlijk en passend afscheid te organiseren, dat volledig recht kan doen aan de mogelijke wensen van de overledene en zijn of haar dierbaren.

Dit zijn de twee geldverzekeringen die worden aangeboden:

 • DELA in Geld polis
 • a.s.r. Uitvaartverzekering

Minste keuzevrijheid

De DELA in diensten Flexibel uitvaartverzekering heeft de meest beperkte keuzevrijheid. Bij deze polis is het grootste deel van het verzekerde bedrag (meer dan 70 procent) verzekerd in naturavorm. Dit betekent dat iemand verzekerd is voor een pakket uitvaartdiensten via een DELA uitvaartverzorger. Slechts een klein gedeelte is vrij te besteden.

2. Indexatie mogelijkheden

Bij het bepalen van de totale kosten is geen rekening gehouden met indexatie van de uitvaartverzekering. Toch is dit wel een voorwaarde die erg belangrijk voor iedereen die op zoek is naar een uitvaartpolis.

Indexatie houdt in dat het verzekerde bedrag stijgt met de inflatie en de echte kosten van een uitvaart. Zo blijft de uitvaartverzekering waardevast.

Het voordeel van indexatie is dat de nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over onverwachte extra kosten. De uitvaart wordt gedekt zoals oorspronkelijk ingeschat door de verzekerde.

Stelt u zich voor dat iemand een uitvaartverzekering kiest met een dekking van 9.000 euro en dertig jaar later overlijdt. Gedurende die tijd is het verzekerde bedrag gestegen met de inflatie, zodat het nog steeds genoeg is om de uitvaart te betalen zoals de prijzen dan zijn.

Standaard indexatie

De onderstaande vijf verzekeraars hebben standaard een uitvaartverzekering met indexatie:

 1. a.s.r.
 2. DELA
 3. Monuta
 4. Twenthe
 5. GUV

Bij a.s.r. kan de verzekerde zelf kiezen of de waarde van de verzekering met de inflatie meegroeit of niet.

Zonder indexatie

De onderstaande drie verzekeraars werken zonder indexatie en zijn dus niet waardevast:

 1. De Laatste Eer Assen
 2. Dle uitvaartverzekering
 3. EABN

Ook premie stijgt mee

Let wel op dat bij een uitvaartverzekering die met de inflatie meegroeit, niet alleen het verzekerde bedrag hoger wordt, maar ook de premie die wordt betaald.

De premie kan relatief sneller, gelijk of langzamer stijgen dan het verzekerde bedrag. Dit hangt af van marktontwikkelingen (zoals de rentes), solvabiliteit van de verzekeraar en de voorwaarden van de polis.

Winstdeling

DELA heeft als enige uitvaartverzekeraar ‘winstdeling’. Dat betekent dat de verzekeraar een deel van de kosten voor het waardevast houden van de polis voor eigen rekening neemt. Hierdoor bespaart de verzekerde een aanzienlijk bedrag op de totaal te betalen premie, vooral als de polis een lange looptijd heeft.

Op deze pagina staat precies uitgelegd hoe winstdeling bij DELA werkt. 

3. Beschikbare looptijden

De looptijd zegt iets over de periode waarin de verzekerde premie betaalt. Hoe meer looptijden er mogelijk zijn, hoe meer flexibiliteit dit geeft voor een verzekerde.

Een polis met een kortere looptijd is meestal gunstiger dan een premie met een levenslange looptijd. Je betaalt weliswaar een hogere premie, maar over een veel kortere periode. Bovendien heb je vooraf een beter zicht van je verwachte totale kosten.

Overzicht

Hier is de tabel met verzekeraars en hun beschikbare looptijden:

VerzekeraarAantalBeschikbare looptijden
DELA2Tot 65 jaar of tot aan overlijden
Monuta1Levenslang
a.s.r.10+Van 5 tot 55 jaar
GUV230 jaar en tot 85 jaar
De Laatste Eer Assen1Levenslang
DLE610 jaar, 20 jaar, 30 jaar, tot 65 jaar, tot 85 jaar of levenslang
EABN330 jaar, tot 65 jaar of levenslang
Twenthe1010, 15, 20, 25, 30, 40 jaar, tot 65 jaar, tot 81 jaar of levenslang

4. Kinderen gratis meeverzekerd

Bij alle verzekeraars, behalve DELA, zijn kinderen tot hun 18e standaard en gratis meeverzekerd via de ouders. Bij a.s.r. zijn kinderen zelfs tot hun 21e meeverzekerd.

Bij DELA kunnen kinderen wel meeverzekerd worden, maar dit gaat gepaard met een verhoogde premie.

5. Dekking tussentijds aan te passen

Bij meerdere verzekeraars is het mogelijk om de dekking gedurende de looptijd aan te passen. Vaak kan dit zowel omhoog als omlaag.

Alleen bij DLE, De Laatste Eer Assen en Twenthe is het niet mogelijk om dekking tussentijds te veranderen.

6. Korting bij jaarbetaling

Het kan aantrekkelijk zijn om de premie van een dure verzekering in één keer voor een heel jaar te betalen. Naast een korting die de verzekeraar geeft, kan dit het vermogen op de bankrekening verlagen. Hierdoor hoeft de verzekerde mogelijk minder vermogensbelasting te betalen.

Bij twee verzekeraars is een jaarbetaling met korting mogelijk:

 1. DELA
 2. a.s.r.

Bij DELA krijgt u 5,3 procent korting per jaar. Bij a.s.r. is dit 5 procent korting per jaar.

7. Maximaal te verzekeren bedrag

Het maximaal te verzekeren bedrag bij een uitvaartverzekering is belangrijk, omdat het bepaalt hoeveel kosten er gedekt worden voor de uitvaart.

Zo weet de verzekerde zeker dat de kosten van de uitvaart niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag, waardoor nabestaanden niet met onverwachte uitgaven blijven zitten.

Zeker als iemand op zoek is naar een verzekering met een hoge dekking is het maximaal te verzekeren bedrag een belangrijk aspect. Een uitvaart in het buitenland, bijvoorbeeld Marokko of Turkije is vaak aanzienlijk duurder dan een uitvaart in Nederland.

Soms aan de lage kant

Bij vijf verzekeraars is het maximaal te verzekeren bedrag aan de lage kant, namelijk slechts 12.500 euro:

 1. Twenthe Individuele verzekering
 2. GUV Vrije Keuze Polis
 3. DLE Uitvaartverzekering
 4. EABN Uitvaartverzekering
 5. De Laatste Eer Assen Basis + Aanvullend (€ 12.250)

DELA (maximaal 25.000 euro dekking) en a.s.r. (maximaal 20.000 euro) bieden de ruimste dekkingsmogelijkheden. Bij de Monuta Uitvaartverzekering bedraagt de dekking maximaal 15.000 euro.

Conclusies

Een overzicht van de belangrijkste conclusies aan de hand van alle onderzoeksresultaten:

Laagste premie

De laagste premie wordt aangeboden door de Monuta Uitvaartverzekering. Volgens het profiel van de verzekerde begint de premie bij 7,56 euro per maand voor een levenslange looptijd. De premie kan echter stijgen naarmate de polis geïndexeerd wordt.

De totale kosten over de gehele looptijd komen uit op 4.536 euro. Er wordt dan aangenomen dat de verzekerde 80 jaar oud wordt en er geen indexering plaatsvindt.

Laagste totale kosten

De laagste totale kosten over de gehele looptijd zijn te vinden bij de DELA-polis ‘in Diensten Flexibel’. Gedurende de looptijd van 34 jaar betaalt de verzekerde een maandpremie van 10,79 euro. Dit leidt tot totale kosten van 4.402 euro voor een dekking van 9.000 euro.

Beste voorwaarden

Op basis van weegfactoren per onderdeel en individuele scores blijkt dat verzekeraar a.s.r. de uitvaartverzekeraar is met de beste voorwaarden. De polis blinkt uit op keuzevrijheid, flexibiliteit en extra’s.

Hier is de gesorteerde tabel op basis van het percentage van hoog naar laag:

VerzekeraarNaam polisScore voorwaarden
1. a.s.r.De Uitvaartverzekering9,9
2. DELAin Geld8,0
3. GUVVrije Keuze Polis7,0
4. MonutaUitvaartverzekering6,7
5. TwentheIndividuele verzekering6,4
6. DELAin diensten Flexibel5,9
7. DLEUitvaartverzekering5,6
8. EABNUitvaartverzekering5,5
9. De Laatste Eer AssenBasis + Aanvullend4,1
Maximale score = 10,0

Beste klantbeoordeling

Volgens de circa 1.750 klantbeoordelingen op Uitvaartverzekering.nl zijn dit de best gewaardeerde uitvaartverzekeraars in Nederland:

 1. DELA: 8,5
 2. Monuta: 8,3
 3. a.s.r.: 7,6

Maximale score: 10,0

De andere verzekeraars hebben te weinig reviews om meegenomen te worden in de ranking.

Over dit onderzoek

 • Het onderzoek is uitgevoerd op 2 juli 2024.
 • De premies zijn berekend met een standaard profiel.
 • Er is gebruik gemaakt van een score-systeem met gecalculeerde weegfactoren.
 • Alleen verzekeringen waarvan de premie online en zonder tussenkomst van een adviseur te berekenen is, zijn meegenomen in het onderzoek.

Aannames

 • De totale kosten worden berekend door de looptijd van de polis in maanden te vermenigvuldigen met de maandelijkse premie.
 • Bij de berekening van de totale kosten wordt ervan uitgegaan dat er geen waarde-indexering plaatsvindt, hoewel dit in werkelijkheid vaak wel het geval is.

Verzekeraars hanteren eigen methodes om de verzekering waardevast te houden. Dit kan van grote invloed zijn op de uiteindelijke te betalen totale kosten.