Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (of ORV) beschermt u en uw gezin
tegen de financiële risico’s die kunnen komen kijken bij een overlijden.

Een overlijdensrisicoverzekering (afkorting ORV) is een levensverzekering die een bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt. Dit bedrag kan dienen om de familie van de overledene financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het (af)betalen van de hypotheek of de huur, het betalen van de vaste lasten of het betalen van de studie voor de kinderen. Soms is een overlijdensverzekering verplicht, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een hypotheek. Deze pagina biedt informatie en kennisdossiers over een overlijdensrisicoverzekering. Dit kan u helpen bij het maken van een keuze voor een geschikte polis. Alle informatie is opgesteld door UitvaartNet.nl, een kennisplatform voor uitvaart- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Laatst bijgewerkte kennisdossiers

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering wil de verzekeraar een bewijs dat u in redelijke gezondheid verkeert. Daarom moet u vaak een aantal gezondheidsvragen beantwoorden. Soms moet u ook een ...

Lees meer

Opzeggen overlijdensrisicoverzekering

Als u vindt dat u uw overlijdensrisicoverzekering niet meer nodig heeft, kunt u besluiten deze op te zeggen. Ook als u kunt overstappen naar een andere, voordeligere polis voor overlijdensrisico, ...

Lees meer

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (of ORV) beschermt u en uw gezin tegen de financiële risico’s die kunnen komen kijken bij een overlijden. Als u of uw partner overlijdt, valt er mogelijk een (aanzienlijk) deel van het inkomen weg. Een verzekering tegen overlijdensrisico geeft in dit soort situaties financiële steun door middel van een eenmalige uitkering. Daardoor kunt u (of uw partner) blijven voldoen aan uw financiële verplichtingen. Het is ook mogelijk om een overlijdensverzekering op twee levens tegelijk af te sluiten.

Samengevat:

  • Degene wiens leven wordt verzekerd, is de verzekerde.
  • De nabestaanden van de verzekerde zijn de begunstigden en hebben recht op een uitkering als de verzekerde overlijdt.
  • Hoe hoog de uitkering precies is, hangt af van de soort polis die u afsluit en het verzekerde bedrag.

Welke soorten verzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten verzekeringen die dekking bieden bij overlijdensrisico, namelijk:

Gelijkblijvende verzekering

Bij een gelijkblijvende verzekering voor overlijdensrisico wordt na overlijden een vast bedrag uitgekeerd door de verzekeraar. De hoogte van het bedrag blijft constant gedurende de gehele looptijd van de verzekering. De looptijd van een gelijkblijvende verzekering kunt u grotendeels zelf bepalen. Uiteraard geldt wel: hoe langer de looptijd, hoe hoger de premie.

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt doorgaans afgesloten als het risico voor langere tijd op hetzelfde niveau blijft. Omdat de uitkering constant is, ligt de premie hoger dan bij de andere soorten overlijdensrisico polissen.

Lineair dalende verzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag ieder jaar met gelijke stappen. Bij een verzekering met een startuitkering van 300.000 euro en een looptijd van 30 jaar zou een verzekerde na 15 jaar bijvoorbeeld nog 150.000 euro uitgekeerd krijgen.

Een lineair dalende polis voor overlijdensrisico wordt vaak afgesloten als risico in gelijke stappen afneemt naarmate u ouder wordt. De premie ligt bij deze verzekering lager dan bij een gelijkblijvende of annuïtair dalende polis, omdat de dekkingsgraad gemiddeld lager ligt.

Annuïtair dalende verzekering

Bij een annuïtaire daling wordt de uitkering niet in gelijke stappen lager. De uitkering blijft de eerste jaren grotendeels intact en bouwt naar verloop van tijd steeds sneller af naar waarde ‘0’ aan het eind van de looptijd. Hoe hoger het percentage waarmee u de dekking laat dalen hoe langer er sprake zal zijn van een hoge dekking en des te sneller de uitkering in de laatste jaren zal dalen.

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gekoppeld aan een annuïtaire hypotheek. De uitkering van de verzekering loopt dan gelijk met de hypotheekschuld op een bepaald moment, tenzij er extra is afgelost of er extra is geleend. Met andere woorden, het percentage daling van de uitkering wordt afgestemd op het percentage van de hypotheekrente.

Voor- en nadelen

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kent voor- en nadelen:

Voordelen Nadelen
U dekt met een ORV risico’s af die uw nabestaanden niet zelfstandig kunnen dragen, bijvoorbeeld een hypotheeklast. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op latere leeftijd of bij slechte gezondheid is vaak niet mogelijk of erg duur, omdat de verzekeraar het risico (te) groot vindt.
Er zijn verschillende soorten verzekeringen af te sluiten, waarbij u ook nog eens zelf invloed heeft op de hoogte van de uitkering en de looptijd. Een overlijdensverzekering keert niets uit als de looptijd is verstreken, terwijl u wel al die jaren premie hebt betaald.

Afsluiten overlijdensrisicoverzekering

Als u van plan bent om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, is het raadzaam om meerdere offertes op te vragen. U bent nimmer verplicht om de verzekering af te sluiten bij dezelfde partij waar u de hypotheek of lening heeft aangevraagd, want koppelverkoop is verboden.

Waar let u op bij het afsluiten?

  • Controleer of er in de voorwaarden van de polis geen ‘en bloc-bepaling’ is opgenomen. Een dergelijke bepaling geeft de verzekeraar namelijk het recht om de premie tussentijds te verhogen.
  • Bepaal welk type overlijdensrisicoverzekering voor u van toegevoegde waarde is. Laat u hierover eventueel adviseren door een assurantieadviseur.
  • Ga na of het voordelig en nuttig is om de verzekering af te sluiten voor twee verzekerden, bijvoorbeeld u en uw partner. De premie is iets hoger, maar de dekking is een stuk uitgebreider. Bovendien geeft een dergelijke variant ook meer flexibiliteit in het geval van een echtscheiding.
  • Het betalen van de premie per jaar in plaats van per maand kan u vaak een interessante korting geven.

Overstappen?

Wenst u te wisselen van overlijdensrisicoverzekeraar of wilt u overstappen naar een andere verzekering? Dan is het handig om te wachten totdat de nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd voordat u uw oude polis opzegt. Stel dat u door de nieuwe verzekeraar niet wordt geaccepteerd, bijvoorbeeld vanwege de medische keuring. Dan kunt u nog altijd terugvallen op uw huidige polis.

Medische keuring

Bij het afsluiten van een verzekering tegen overlijdensrisico wil de verzekeraar een idee krijgen van uw gezondheidstoestand en medische geschiedenis. Deze informatie wordt gebruikt om het risico op overlijden te bepalen.

Dit is belangrijk bij een medische keuring:

  • Informeer op voorhand of er kosten verbonden zijn aan een medische keuring en wie deze kosten draagt bij afwijzing of acceptatie.
  • Voorkom dat uw volledige medische dossier in handen komt bij uw verzekeraar door de verzekeraar alleen toestemming te geven om informatie in te winnen over een aandoening of onderwerp waarover de verzekeraar meer wil weten.