Kosten

Zijn uitvaartkosten aftrekbaar voor de belasting?

De kosten die nabestaanden zelf maken voor de uitvaart zijn fiscaal aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting.

Let wel: Het gaat hier enkel om de kosten die niet door de uitvaartverzekering worden gedekt.

Lees verder

Is de premie aftrekbaar?

Bij veel mensen leeft de vraag of de kosten (premie) van een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar zijn bij de belastingaangifte. Het korte antwoord daarop is: nee. Sinds 1 januari 2009 is de premie die u aan de uitvaartverzekeraar betaalt niet meer aftrekbaar.

Toch een belastingvoordeel

In enkele gevallen kan u toch aanspraak maken op een belastingvoordeel voor de verzekering/bekostiging van een uitvaart. Hier is sprake van:

  • Als u kiest voor een koopsom uitvaartverzekering: u betaalt dan in één keer een bepaald bedrag om uw uitvaart te dekken.
  • Als u kiest voor een uitvaartdeposito: u zet dan in één of meerdere keren een groot bedrag apart op een geblokkeerde spaarrekening. Ieder jaar ontvangt u rente over dit bedrag. Deze rente is hoger dan bij een traditionele spaarrekening.
  • Als u de uitvaart zelf betaalt (zie kopje: ‘uitvaart zelf wel aftrekbaar‘)

Belastingvrij

Bij een koopsom uitvaartverzekering of uitvaartdeposito hoeft u over de eerste 6.977 euro (grens 2017) geen vermogensrendementsheffing te betalen. De Belastingdienst rekent namelijk een bedrag van 6.977 euro niet mee bij de berekening eigen vermogen in box 3.

Let wel op:

De waarde van de uitvaartverzekering of de depositorekening mag niet boven de 6.977 euro uitkomen anders moet u alsnog over het gehele bedrag vermogensbelasting betalen en vervalt het belastingvoordeel.

Uitvaart zelf wél aftrekbaar

De kosten die u als nabestaande zelf maakt voor de uitvaart van uw overleden dierbare zijn ook fiscaal aftrekbaar bij de aangifte erfbelasting.

Denk hierbij aan:

  • De kist
  • Bloemen
  • De plechtigheid
  • Opbaring
  • Het grafmonument

Let op:

Het gaat hier enkel om de kosten die niet door de uitvaartverzekering worden gedekt.  Verder zijn niet alle kosten die gerelateerd zijn aan een overlijden aftrekbaar. Zo mogen de uitgaven voor het afwikkelen van het nalatenschap niet worden afgetrokken bij de aangifte erfbelasting.

Vragen?

Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van kosten rondom de uitvaart? Neem dan contact op het met serviceteam nabestaanden van de Belastingdienst:

  • 0800 235 83 54 (gratis)