Uitvaartverzekering vergelijken

Sluit binnen 3 minuten af

Kies uit een van de 12 verzekeraars en stel uw eigen uitvaartverzekering samen.

Koen Kuijper:

"Een uitvaart kost gemiddeld € 8.000"

1
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
tot 21 jaar
Premielooptijd
tot 85 jaar
€ 7,95
2
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
Nee
Premielooptijd
levenslang
€ 8,20
3
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 85 jaar
€ 8,93
4
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 80 jaar
€ 9,89
5
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 80 jaar
€ 9,90
6
Verzekerd bedrag
€ 8.060,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 85 jaar
€ 10,37

Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 18 januari 1989 (30 jaar).

Bent u geholpen met onze vergelijker?

Vertel ons waarom, en wat wij eventueel kunnen verbeteren

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Het onderstaande stappenplan helpt bij het maken van een goede vergelijking.

1. Kies een type uitvaartverzekering: er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Sommige polissen keren geld uit bij overlijden, terwijl anderen juist een vergoeding bieden voor vooraf afgesproken uitvaartdiensten. Het is raadzaam om uzelf te verdiepen in de verschillende soorten verzekeringen en de voor- en nadelen die daarbij horen.

2. Bepaal de dekking: zodra u voor uzelf heeft bepaald welk type uitvaartverzekering voor u geschikt is, kunt u na gaan denken over het verzekerd bedrag dat de uitvaartverzekeraar uitkeert bij overlijden. Dat is geen eenvoudige opgave. Het is daarom verstandig om de kosten van uw gewenste uitvaart in te schatten.

Bij een naturaverzekering spreekt men niet van een bedrag dat wordt uitgekeerd, maar van een vergoeding van vooraf bepaalde diensten. Deze diensten hebben uiteraard wel een bepaalde waarde, maar u hoeft zelf niet uit te pluizen welk bedrag u wilt verzekeren. U hoeft in principe alleen de gewenste diensten en producten te verzekeren.

3. Wel of geen indexatie: vanwege inflatie en andere factoren kunnen de kosten van een uitvaart in de loop van tijd toenemen. Daarom kan het soms handig zijn om het verzekerde bedrag te indexeren. Dat houdt in dat de waarde van de som die wordt uitgekeerd een paar procent per jaar stijgt. De verzekering wordt dan steeds meer waard. U betaalt ook steeds iets meer premie. Alleen bij een kapitaal- of naturasommenverzekering speelt dit een rol.

4. Kies looptijd premiebetaling: de looptijd van de polis geeft aan hoe lang u premie dient te betalen. Na het verstrijken van de looptijd blijft u overigens gewoon verzekerd. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering kunt u vaak kiezen uit meerdere looptijden. Het is vaak ook mogelijk om de premie in één keer te voldoen middels een koopsom.

5. Let op de voorwaarden: houdt bij het afsluiten van de crematie- of begrafenisverzekering verder rekening met alle (beperkende) voorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij de polis, bijvoorbeeld of de kinderen gratis zijn meeverzekerd en wat de kosten zijn voor het afkopen van de verzekering.

In dit stappenplan staat uitgelegd hoe je uitvaartverzekeringen via Uitvaartverzekering.nl kunt vergelijken.

Vergelijk enkele uitvaartverzekeringen

VerzekeraarVerzekerd bedragPremie per maand
Yarden€ 8000,-€ 5,81
Dela€ 8000,-€ 6,14
Monuta€ 8000,-€ 6,69
Ardanta€ 8000,-€ 7,16
Klaverblad€ 8000,-€ 7,20

*Geboortedatum: 01-01-2000

In totaal zijn er 13 uitvaartverzekeraars actief in Nederland, waarvan er hierboven 11 worden vergeleken. Alleen GUV is niet opgenomen. Deze verzekeraar is niet geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bekijk hier een compleet overzicht van de uitvaartverzekeringen.

Goedkoopste uitvaartverzekering

De zoektocht naar de goedkoopste uitvaartverzekering is niet gemakkelijk. Belangrijk is in ieder geval om niet alleen maar naar de premie te kijken die u per maand moet betalen. Er zijn namelijk andere factoren die invloed hebben op hoe voordelig een bepaalde verzekering is:

 • De looptijd: dit zegt iets over hoe lang u premie betaalt. Soms is het voordeliger om de kiezen voor een kortere looptijd en een iets hogere premie.
 • De dekking: hoeveel (of welke diensten) krijgen u nabestaanden uitgekeerd na uw overlijden?
 • De voorwaarden: een lage premie is mooi meegenomen, maar let wel goed op de (beperkende) voorwaarden die kunnen gelden.

Alleen door alle van de bovenstaande aspecten mee te nemen, kunt u goed beoordelen of een bepaalde verzekering het goedkoopste is in uw situatie.

Hoe dan ook staat wel vast dat: hoe jonger u bent, hoe goedkoper de uitvaartverzekering. Het kan daarom zeker lonen om al op jonge leeftijd een polis af te sluiten.

Soorten uitvaartverzekeringen

In de regel zijn er eigenlijk twee verschillende soorten uitvaartpolissen:

 1. Kapitaal uitvaartverzekeringen
 2. Natura uitvaartverzekeringen

Toch kunnen er binnen deze twee categorieën nog belangrijke verschillen bestaan. Om die verschillen beter toe te lichten, is het handiger om te spreken van vier verschillende uitvaartverzekeringen. Hieronder worden ze één voor één besproken.

Kapitaalverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert na overlijden een vast bedrag uit die de nabestaanden kunnen gebruiken om de kosten van de uitvaart te dekken. Dit is echter geen verplichting. Een deel of zelfs het volledige bedrag dat de uitvaartverzekeraar na overlijden uitkeert, mag door de nabestaanden vrij worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een goed doel of een vakantie met de familie. Een kapitaalverzekering is in dat opzicht uniek.

VoordelenNadelen
Volledig vrije keuze wat betreft de besteding van het uitgekeerde bedragDe keuzevrijheid kan een nadeel zijn als nabestaanden besluiten om het uitgekeerde bedrag aan iets anders te besteden dan eigenlijk de bedoeling is
Bij de meeste kapitaalverzekeringen is het mogelijk om een voorschot op het uitkeerbedrag te krijgen indien de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte.Indexatie is vaak nodig, omdat de kosten van een uitvaart naar verloop van tijd hoger worden. De premie gaat daarom omhoog.

Pure naturaverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering ontvangt de uitvaartverzorger geld van de uitvaartverzekeraar om de uitvaart te regelen en te verzorgen.

Welke diensten en andere zaken door de uitvaartverzekeraar worden gedekt, zal vooraf, bij het aangaan van de verzekering worden bepaald. Als u van plan bent een natura uitvaartpolis af te sluiten is het belangrijk om voor uzelf te bepalen welke diensten en producten u wilt verzekeren.

Standaard zijn er vaak al een vast pakket aan producten en diensten verzekerd, zoals: verzorging van de overledene, persoonlijke begeleiding, vervoer van de overledene en de wettelijke formaliteiten bij de crematie/begrafenis.

De verzekerde kan het standaard pakket vaak uitbreiden of kiezen voor een uitgebreide naturapolis. Tot op zekere hoogte kan de verzekerde dus zelf kiezen welke diensten hij/zij wilt verzekeren, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • Het aantal rouwkaarten
 • Bedankkaarten (wel of geen bedankkaarten)
 • Opbaring (wel of geen)
 • De kist (standaard of luxe)
 • Bloemen (veel/weinig en standaard of luxe)
 • Catering (alleen koffie en cake of uitgebreide catering met allerlei hapjes)
VoordelenNadelen
De nabestaanden zien geen rekening voor de diensten/zaken die vooraf zijn vastgelegd in de verzekering. Alle kosten zijn in principe gedekt.Het idee van een naturaverzekering is dat u gebruikt maakt specifieke uitvaartverzorgers die een samenwerking hebben met de verzekeraar. Uw keuzevrijheid wordt daarmee ogenschijnlijk beperkt.

Toch is het geen verplichting om met verbonden uitvaartverzorgers in zee te gaan, want als verzekerde kunt u ook kiezen voor uitkering van een bedrag. Dit bedrag ligt meestal rond de 3.000 euro en kunt u zelf gebruiken om een uitvaart te regelen, bijvoorbeeld bij een zelfstandige uitvaartverzorger.

De dekking is waardevast aangezien het gaat om een vergoeding in natura (diensten en producten). Indien een uitvaart duurder wordt, ligt het risico niet bij de nabestaanden, maar bij de uitvaartverzekeraar.De nabestaanden hebben weinig keuzevrijheid ten aanzien van de producten en diensten bij de uitvaart. Alle verzekerde zaken zijn namelijk vooraf bepaald en daar kan moeilijk van worden afgeweken, tenzij er extra wordt betaald.

Natura sommenverzekering

Bij een natura sommen uitvaartverzekering keert de verzekeringsmaatschappij een som geld uit die alleen mag worden besteed aan uitvaart-gerelateerde diensten en producten. In tegenstelling tot een ‘reguliere’ naturaverzekering zijn de nabestaanden echter wel vrij om zelf te kiezen wie de uitvaart gaat verzorgen en waar de uitgekeerde som geld voor wordt gebruikt. Alle facturen moeten wel worden bewaard, want er moet aangetoond kunnen worden dat het geld is gebruikt voor de uitvaart en niet voor andere zaken.

Het enige wat vooraf wordt bepaald, is de hoogte van het verzekerde bedrag.

VoordelenNadelen
Het uitgekeerde bedrag komt altijd ten goede aan het betalen van de uitvaartSoms is het wenselijk om een deel van de kosten te besteden aan andere zaken, buiten de uitvaart om. Dit is niet mogelijk
Dezelfde keuzevrijheid in uitvaartverzorger, diensten en producten als bij een kapitaalverzekeringNet als bij een kapitaalverzekering is het soms lastig om in te schatten of het verzekerde bedrag voldoende is. Indexatie is vaak nodig.

Combinatieverzekering

Ten slotte is er ook nog een zogenaamde combinatie uitvaartverzekering. Deze combineert de eigenschappen van twee soorten polissen. Een deel van de dekking bestaat bijvoorbeeld uit een standaard pakket van diensten (in natura) en een ander deel van de dekking is een som geld die direct naar de nabestaanden gaat (kapitaal). Maar het is vaak ook mogelijk om een natura sommen verzekering te koppelen aan een kapitaalverzekering.

VoordelenNadelen
Maximale flexibiliteit, want de verzekerde bepaalt zelf welk deel natura is en welk deel kapitaal- of sommen is.Heeft verschillende nadelen, afhankelijk van de gekozen combinatie
Profiteert van de voordelen van de andere soorten polissen

Het is erg belangrijk om u te verdiepen in de verschillende typen uitvaartpolissen en de voor- en nadelen af te wegen.

Begrafenisverzekering

Een begrafenisverzekering dekt de kosten die komen kijken bij een begrafenis. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van de plechtigheid bij de begraafplaats, de kist, de rouwauto, bloemen, het grafmonument en dankkaarten na de uitvaart. Door een begrafenisverzekering af te sluiten zorgt u ervoor dat nabestaanden een deel of de volledige rekening voor uw uitvaart niet hoeven te betalen, al dan niet met of zonder het geld uit de erfenis.

De kosten van een een begrafenis liggen gemiddeld gezien hoger dan bij bij een crematie. Dat komt vooral omdat het grafmonument meestal vrij prijzig is en er grafkosten betaald moeten worden voor het plekje op de begraafplaats en het onderhoud daarvan. Het is raadzaam om hier bij het afsluiten van een begrafenisverzekering rekening te houden.