Uitvaartverzekering vergelijken

Sluit binnen 3 minuten af

Kies uit een van de 12 verzekeraars en stel uw eigen uitvaartverzekering samen.

Koen Kuijper:

"Een uitvaart kost gemiddeld € 8.000"

1
Verzekerd bedrag
€ 8.750,-
Kinderen gratis
Nee
Premielooptijd
levenslang
€ 9,74
2
Verzekerd bedrag
€ 8.000,-
Kinderen gratis
tot 21 jaar
Premielooptijd
tot 85 jaar
€ 9,89
3
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 85 jaar
€ 11,74
4
Verzekerd bedrag
€ 9.000,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 80 jaar
€ 11,81
5
Verzekerd bedrag
€ 9.250,-
Kinderen gratis
tot 18 jaar
Premielooptijd
tot 80 jaar
€ 12,12

Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 16 oktober 1987 (32 jaar).

70%

van alle Nederlanders heeft een uitvaartverzekering

8,1

is het gemiddelde klantcijfer
van alle uitvaartverzekeraars

1.690

beoordelingen in totaal geplaatst
door onze bezoekers

Bent u geholpen met de vergelijker?

Vertel ons waarom, en wat wij eventueel kunnen verbeteren

Stappenplan – uitvaartverzekeringen vergelijken

Het vergelijken van een uitvaartverzekering is niet moeilijk. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Waarom vergelijken?

 • Omdat de premies en voorwaarden per uitvaartverzekeraar kunnen verschillen
 • Omdat er 12 uitvaartverzekeraars zijn met verschillende verzekeringsproducten

Hieronder is een handig stappenplan samengesteld, zodat u zelf een geschikte uitvaartverzekering kunt kiezen:

1. Vergelijk verschillende soorten verzekeringen

Er zijn verschillende typen uitvaartverzekeringen. Sommige polissen keren geld uit bij overlijden (kapitaalverzekering), terwijl anderen juist een vergoeding bieden voor een vooraf afgesproken pakket aan uitvaartdiensten (naturaverzekering).

Het is raadzaam om uzelf te verdiepen in de verschillende soorten verzekeringen en de voor- en nadelen die daarbij horen te vergelijken.

2. Bepaal de dekking

Zodra u voor uzelf heeft bepaald welk type uitvaartverzekering voor u geschikt is, kunt u na gaan denken over het verzekerd bedrag dat de uitvaartverzekeraar uitkeert bij overlijden. Dat is geen eenvoudige opgave. Het is daarom verstandig om de kosten van uw gewenste uitvaart in te schatten.

Bij een naturaverzekering spreekt men niet van een bedrag dat wordt uitgekeerd, maar van een vergoeding van vooraf bepaalde diensten. Deze diensten hebben uiteraard wel een bepaalde waarde, maar u hoeft zelf niet uit te pluizen welk bedrag u wilt verzekeren. U hoeft in principe alleen de gewenste diensten en producten te verzekeren.

3. Wel of geen indexatie

Vanwege inflatie en andere factoren kunnen de kosten van een uitvaart in de loop van tijd toenemen. Daarom kan het soms handig zijn om het verzekerde bedrag te indexeren. Dat houdt in dat de waarde van de som die wordt uitgekeerd een paar procent per jaar stijgt. De verzekering wordt dan steeds meer waard. U betaalt ook steeds iets meer premie.

4. Kies looptijd premiebetaling

De looptijd van de polis geeft aan hoe lang u premie dient te betalen. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering kunt u vaak kiezen uit meerdere looptijden. Na het verstrijken van de looptijd blijft u overigens gewoon verzekerd.

Het is bij veel verzekeraars ook mogelijk om de premie in één keer te voldoen middels een koopsom.

5. Let op de voorwaarden

Houdt bij het afsluiten van de begrafenisverzekering verder rekening met alle (beperkende) voorwaarden die van toepassing kunnen zijn bij de polis, bijvoorbeeld of de kinderen gratis zijn meeverzekerd en wat de kosten zijn voor het afkopen van de verzekering.

In dit stappenplan staat in detail uitgelegd hoe je uitvaartverzekeringen via Uitvaartverzekering.nl kunt vergelijken.

Goedkope uitvaartverzekering

De zoektocht naar de goedkoopste uitvaartverzekering is niet altijd gemakkelijk. Belangrijk is in ieder geval om niet alleen naar de premie te kijken die u per maand moet betalen.

Hieronder een overzicht van enkele goedkope uitvaartverzekeringen:

VerzekeraarDekkingPremie p/m
Dela€ 8.750,-€ 9,74
Yarden€ 8.000,-€ 9,89
Monuta€ 9.000,-€ 11,74
Ardanta€ 9.000,-€ 11,81
PCuitvaart€ 9.250,-€ 12,12

*Geboortedatum: 18-07-1987 (32 jaar)

In totaal zijn er 13 uitvaartverzekeraars actief in Nederland, waarvan er hierboven 12 worden vergeleken. Alleen GUV is niet opgenomen. Deze verzekeraar is niet geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bekijk hier een compleet overzicht van de uitvaartverzekeringen.

Wat bepaalt de premie?

Er zijn drie factoren die invloed hebben op hoe voordelig een bepaalde verzekering is:

 1. De looptijd: dit zegt iets over hoe lang u premie betaalt. Soms is het voordeliger om de kiezen voor een kortere looptijd en een iets hogere premie.
 2. De dekking: hoeveel geld (of welke diensten) krijgen u nabestaanden uitgekeerd na uw overlijden?
 3. De voorwaarden: een lage premie is mooi meegenomen, maar let wel goed op de (beperkende) voorwaarden die kunnen gelden, zoals een ingebouwde indexatie.

Alleen door alle van de bovenstaande aspecten mee te nemen, kunt u goed beoordelen en vergelijken of een bepaalde verzekering het goedkoopste is in uw situatie.

Hoe dan ook staat wel vast dat: hoe jonger u bent, hoe goedkoper de uitvaartverzekering. Het kan daarom zeker lonen om al op jonge leeftijd een polis aan te vragen.

Soorten uitvaartverzekeringen

In de regel zijn er eigenlijk twee verschillende soorten uitvaartpolissen:

 1. Kapitaal uitvaartverzekeringen
 2. Natura uitvaartverzekeringen

Toch kunnen er binnen deze twee categorieën nog belangrijke verschillen bestaan. Om die verschillen beter toe te lichten, is het handiger om te spreken van vier verschillende uitvaartverzekeringen. Hieronder worden ze één voor één besproken en met elkaar vergeleken.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering keert de verzekeraar na overlijden van de verzekerde een vast geldbedrag uit aan de nabestaanden. Deze uitkering kunnen zij naar eigen wens gebruiken om de kosten van de uitvaart te dekken. Dit is echter geen verplichting. Een deel of zelfs het volledige bedrag dat de uitvaartverzekeraar na overlijden uitkeert, mag door de nabestaanden vrij worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een goed doel of een vakantie met de familie. Een kapitaalverzekering is in dat opzicht uniek.

VoordelenNadelen
Volledig vrije keuze wat betreft de besteding van het uitgekeerde bedrag.De keuzevrijheid kan ook een nadeel zijn als (een deel van de) nabestaanden besluit om het uitgekeerde bedrag aan iets anders te besteden dan eigenlijk de bedoeling is.
Bij de meeste kapitaalverzekeringen is het mogelijk om een voorschot op het uitgekeerde .bedrag te krijgen indien de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte.Indexatie is vaak nodig, omdat de kosten van een uitvaart naar verloop van tijd hoger worden. De premie gaat daarom omhoog.

Pure naturaverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering ontvangt de uitvaartverzorger geld van de uitvaartverzekeraar om de uitvaart te regelen en te verzorgen.

Welke diensten en andere zaken door de uitvaartverzekeraar worden gedekt, zal vooraf, bij het aangaan van de verzekering worden bepaald. Als u van plan bent een natura uitvaartpolis af te sluiten is het belangrijk om voor uzelf te bepalen welke diensten en producten u wilt verzekeren.

Standaard zijn er vaak al een vast pakket aan producten en diensten verzekerd, zoals: verzorging van de overledene, persoonlijke begeleiding, vervoer van de overledene en de wettelijke formaliteiten bij de uitvaart.

De verzekerde kan het standaard pakket vaak uitbreiden of kiezen voor een uitgebreide naturapolis. Tot op zekere hoogte kan de verzekerde dus zelf kiezen welke diensten hij/zij wilt verzekeren, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • Het aantal rouwkaarten
 • Bedankkaarten (wel of geen bedankkaarten)
 • Opbaring (wel of geen)
 • De kist (standaard of luxe)
 • Bloemen (veel/weinig en standaard of luxe)
 • Catering (alleen koffie en cake of uitgebreide catering met allerlei hapjes)
VoordelenNadelen
De nabestaanden zien geen rekening voor de diensten/zaken die vooraf zijn vastgelegd in de verzekering. Alle kosten zijn in principe gedekt.Het idee van een naturaverzekering is dat u gebruikt maakt specifieke uitvaartverzorgers die een samenwerking hebben met de verzekeraar. Uw keuzevrijheid wordt daarmee beperkt.

 

De dekking is waardevast aangezien het gaat om een vergoeding in natura. Indien een uitvaart duurder wordt, ligt het risico niet bij de nabestaanden, maar bij de uitvaartverzekeraar.De nabestaanden hebben weinig keuzevrijheid ten aanzien van de producten en diensten bij de uitvaart. Vooraf wordt bepaald wat is verzekerd en wat niet.

Let op: ook bij een naturaverzekering is er geen verplichting om met verbonden uitvaartverzorgers in zee te gaan, want als verzekerde kunt u ook kiezen voor uitkering van een bedrag. Dit bedrag ligt meestal rond de 3.000 euro en kunt u zelf gebruiken om een uitvaart te regelen, bijvoorbeeld bij een zelfstandige uitvaartverzorger.

Natura sommenverzekering

De natura sommenverzekering is te vergelijken met een kapitaalverzekering. Het verschil is dat bij een natura sommen uitvaartverzekering een som geld wordt uitgekeerd dat alleen mag worden besteed aan uitvaart-gerelateerde diensten en producten. In tegenstelling tot een ‘reguliere’ naturaverzekering zijn de nabestaanden echter wel vrij om zelf te kiezen wie de uitvaart gaat verzorgen en waar de uitgekeerde som geld voor wordt gebruikt. Alle facturen moeten wel worden bewaard, want er moet aangetoond kunnen worden dat het geld is gebruikt voor de uitvaart en niet voor andere zaken.

Het enige wat vooraf wordt bepaald, is de hoogte van het verzekerde bedrag.

VoordelenNadelen
Het uitgekeerde bedrag komt altijd ten goede aan het betalen van de uitvaart.Soms is het wenselijk om een deel van de kosten te besteden aan andere zaken, buiten de uitvaart om. Dit is niet mogelijk.
Dezelfde keuzevrijheid in uitvaartverzorger, diensten en producten als bij een kapitaalverzekering.Net als bij een kapitaalverzekering is het soms lastig om in te schatten of het verzekerde bedrag voldoende is. Indexatie is vaak nodig.

Combinatieverzekering

Ten slotte is er ook nog een zogenaamde combinatie uitvaartverzekering. Deze combineert de eigenschappen van twee soorten polissen. Een deel van de dekking bestaat bijvoorbeeld uit een standaard pakket van diensten (in natura) en een ander deel van de dekking is een som geld die direct naar de nabestaanden gaat (kapitaal). Maar het is vaak ook mogelijk om een natura sommen verzekering te koppelen aan een kapitaalverzekering.

VoordelenNadelen
Maximale flexibiliteit, want de verzekerde bepaalt zelf welk deel natura is en welk deel kapitaal- of sommen is.Heeft verschillende nadelen, afhankelijk van de gekozen combinatie.
Profiteert van de voordelen van de andere soorten polissen.

Het is erg belangrijk om u te verdiepen in de verschillende typen uitvaartpolissen en de voor- en nadelen af te wegen. Bovenaan deze pagina kunt u verschillende soorten verzekeringen met elkaar vergelijken.