Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Uitvaartverzekering afsluiten?


Meer dan 70 procent van alle Nederlanders heeft inmiddels een uitvaartverzekering afgesloten.
Ook u kunt zich binnen enkele minuten verzekeren voor een mooi en waardig afscheid.

Uitvaartverzekering: hoe werkt het?

De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen. Een uitvaartzekering kan deze kosten dekken door middel van een uitkering in geld of vergoeding in natura. Daarmee kunnen verschillende zaken rondom de uitvaart worden betaald, zoals de afscheidsplechtigheid, de kist, de rouwstoet, bloemen en catering.

Met een uitvaartverzekering hoeven uw nabestaanden niet op te draaien voor de kosten van een begrafenis of crematie. Dat neemt u en hen een hoop zorgen uit handen. Bovendien kan de uitvaartverzekeraar uw familie helpen bij het verzorgen van de uitvaart. Sluit daarom nu een uitvaartverzekering af, voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Een uitvaartverzekering is niet verplicht, maar onderzoek heeft aangetoond dat een uitvaartpolis goedkoper kan zijn dan wanneer u zelf spaart voor de uitvaartkosten.

Top 5: vergelijk de beste uitvaartverzekeringen

7,95

64% procent kiest hiervoor

9,14

21% procent kiest hiervoor

9,41

8% procent kiest hiervoor

9,96

5% procent kiest hiervoor

10,14

2% procent kiest hiervoor

Bovenstaande premies zijn gebaseerd op de meest gekozen pakketten per verzekeraar voor iemand met de geboortedatum: 01-01-1988.

Gecontroleerd op: dinsdag 20 maart 2018

Uitvaartverzekering voor uw kind


Bij de geboorte van een kind is een uitvaartverzekering niet het eerste wat in u opkomt. Toch is het handig om dit tijdig te regelen. Bij veel uitvaartverzekeraars is het namelijk mogelijk om het kind gratis mee te verzekeren bij één van de ouders. Verder handig: bij veel maatschappijen loopt deze dekking zelfs door totdat het kind 18 of 21 jaar wordt. De dekking kan vanaf dat moment worden overgeheveld naar een nieuwe uitvaartpolis. Natuurlijk is het ook een optie om direct een losse verzekeringspolis voor uw kind af te sluiten. De premie is dan erg laag, omdat de kans op overlijden erg klein is.


Lees verder
Leestijd: 2 minuten

Uitvaartverzekering op latere leeftijd?


Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het mogelijk om een verzekeringspolis af te sluiten als u ouder bent dan 70. Houdt er wel rekening mee dat de premie een stuk hoger ligt en de voorwaarden een stuk strenger zijn. Zo hanteren veel uitvaartverzekeraars een wachttijd: de zogenaamde carenzjaren. Dit houdt in dat u twee jaar moet wachten voordat u recht heeft op de dekking. Een koopsom of uitvaartdeposito is daarom soms een voordeliger alternatief. Dan heeft u namelijk wel direct recht op een uitkering. De keuze die u uiteindelijk maakt, blijft echter altijd een persoonlijke afweging.


Lees verder
Leestijd: 4 minuten

Oude en vergeten polissen


Nabestaanden weten soms niet of hun overleden dierbare was verzekerd voor uitvaartkosten. Bovendien is het lastig om een oude, actieve uitvaartverzekering op te sporen, omdat veel uitvaartverzekeraars niet meer bestaan en veel oude polissen zijn ondergebracht bij een andere verzekeringsmaatschappij. Op Uitvaartverzekering.nl staat een stappenplan dat u helpt om erachter te komen of er nog een oude uitvaartverzekering actief is en bij welke verzekeraar deze is ondergebracht. Het is verder goed om te weten dat nabestaanden nog tot 5 jaar na overlijden recht hebben op een uitkering.


Lees verder
Leestijd: 3 minuten

Laatste nieuws

De helft van alle gescheiden mensen gaan niet naar de uitvaart van hun ex-partner indien deze zou komen te overlijden. Dat blijkt uit een analyse van Gfk in opdracht van uitvaartverzekeraar Nuvema onder 563 gescheiden Nederlanders. De meeste mensen hebben er simpelweg geen behoefte aan of willen verdere spanningen met de schoonfamilie voorkomen. Scheidingen komen steeds vaker voor en dat beïnvloedt ..


In maart en april is het weer tijd om belastingaangifte te doen voor 2017. Als u een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering heeft, is het belangrijk om realiseren dat deze mogelijk moet worden meegenomen in de aangifte. De belastingdienst kan namelijk de waarde van alle verzekeringspolissen controleren. Als het kapitaal van uw verzekering boven een bepaald bedrag komt, moet u hierover waarschijnlijk ..


Kosten uitvaart

De uitvaartkosten hangen af van:

 • Wat voor soort uitvaart wenst u?
 • Wilt u opgebaard worden?
 • Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen?
BEREKEN UITVAARTKOSTEN

Uitvaartverzekering afsluiten

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, is het raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars en polissen met elkaar te vergelijken. Daarna is het eenvoudig om de verzekering aan te vragen. Hieronder een stappenplan die u kan helpen bij de aanvraag:

Aanvraag

 1. Kiezen voor een type polis, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering of naturaverzekering.
 2. Kiezen van een verzekerd bedrag voor de kapitaaluitkering of aangeven welke diensten u verzekerd wilt hebben.
 3. Doornemen van de bijbehorende polisvoorwaarden en deze eventueel aanpassen, zoals de looptijd of een indexatie van het verzekerde bedrag.
 4. Kiezen voor een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Een koopsom is ook mogelijk. U betaalt dan de premie in één keer in ruil voor een korting.
 5. Invullen van uw persoonlijke gegevens en bankgegevens.
 6. Doorlopen van een korte medische acceptatieprocedure en invullen van een gezondheidsverklaring.
 7. Afronden en aanvragen van de polis.

Beoordeling

Houdt er rekening mee dat u na de aanvraag nog niet direct bent verzekerd voor de kosten van de uitvaart. De uitvaartverzekeraar zal uw aanvraag eerst beoordelen. Daarbij wordt gekeken of uw persoonlijke gegevens kloppen en wat er staat in de ingevulde gezondheidsverklaring.

Tijdens de beoordeling wordt ook gekeken of er een verhoogd risico is op overlijden, bijvoorbeeld in het geval van een terminale ziekte of als u al een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Verzekering afgesloten

In de meeste gevallen vormt de beoordeling geen obstakel voor het afsluiten van de verzekering. Toch kan de verzekeraar na de beoordeling vier dingen besluiten:

 1. U accepteren voor de verzekering
 2. U accepteren voor de verzekering, maar wel tegen een verhoogde premie
 3. U accepteren voor de verzekering, maar wel carenzjaren instellen. Dat houdt in dat u een aantal jaar moet wachten totdat u recht heeft op de dekking. In de tussentijd betaalt u al wel premie.
 4. U weigeren voor de verzekering.

Kosten uitvaartverzekering

Nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten zal u maandelijks of jaarlijks premie betalen aan de verzekeraar. Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van het type polis, uw leeftijd, de looptijd en de polisvoorwaarden. Hoe ouder u bent, hoe groter de kans op overlijden en hoe meer premie de verzekeraar zal vragen. Ook als u een chronische ziekte heeft, kan de verzekeraar soms besluiten om meer premie te vragen.

Omdat de kosten van een begrafenis of crematie met het jaar toenemen, veelal door inflatie, is het soms nuttig om de uitvaartverzekering waarde vast te maken. Dat kan door middel van indexatie of winstdeling. Het voordeel hiervan is dat de uitkering die uw nabestaanden ontvangen langzaam in waarde toeneemt, waardoor zij nooit onderverzekerd raken. Houdt er wel rekening mee dat u ook steeds iets meer premie gaat betalen.

Uitvaartverzekeraar

Tot slot speelt ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzekeraar een rol bij de premiebepaling. In Nederland zijn er 11 verzekeraars actief, waaronder Yarden, Dela, Monuta, Ardanta, Klaverblad en Nuvema. Iedere maatschappij kent zijn eigen propositie, kenmerken en voorwaarden. Afhankelijk van de gekozen polis en voorwaarden kunnen de premies per verzekeraar sterk verschillen. Het is dan ook raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van dekking, premie en voorwaarden. 

Een uitvaartverzekering is uniek vergeleken met alle andere soorten verzekeringen. Dat komt omdat er eigenlijk altijd wordt uitgekeerd, want dat u ooit komt te overlijden, staat vast. Een ander aspect is dat de verzekering eigenlijk niet voor uzelf is bedoeld, maar voor uw nabestaanden.