Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Uitvaartverzekering?

 • Ruim 70 procent heeft al een uitvaartverzekering
 • Vergelijk eenvoudig dé 10 grootste verzekeraars
 • In slechts enkele minuten online geregeld

Wij helpen u met het vinden van een geschikte uitvaartverzekering

Eerlijk vergelijken
Vergelijk 10 uitvaartverzekeraars en sorteer op de goedkoopste, populairste, of de best beoordeelde.

Ondersteund door experts
Onze website wordt ondersteund door uitvaartexperts die klaar staan om uw vragen te beantwoorden.

Betrouwbaar
Een uitvaartverzekering afsluiten doet u binnen 5 minuten in de veilige omgeving van de verzekeraar zelf.

14 dagen bedenktijd
Als u zich bedenkt, kunt u binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de uitvaartverzekering annuleren.

Vergelijk de 10 uitvaartverzekeringen

Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 01-01-1983.

Gecontroleerd op: vrijdag 18 mei 2018

Uitvaartverzekering voor uw kind


Bij de geboorte van een kind is een uitvaartverzekering niet het eerste wat in u opkomt. Toch is het handig om dit tijdig te regelen. Bij veel uitvaartverzekeraars is het namelijk mogelijk om het kind gratis mee te verzekeren bij één van de ouders. Bij veel maatschappijen loopt deze dekking zelfs door totdat het kind 18 of 21 jaar wordt. De dekking kan vanaf dat moment worden overgeheveld naar een nieuwe uitvaartpolis. Natuurlijk is het ook een optie om direct een losse verzekeringspolis voor uw kind af te sluiten. De premie is dan erg laag, omdat de kans op overlijden erg klein is.


Oude en vergeten polissen


Nabestaanden weten soms niet of hun overleden dierbare was verzekerd voor uitvaartkosten. Bovendien is het lastig om een oude, actieve uitvaartverzekering op te sporen, omdat veel uitvaartverzekeraars niet meer bestaan en veel oude polissen zijn ondergebracht bij een andere verzekeringsmaatschappij. Op Uitvaartverzekering.nl staat een stappenplan dat u helpt om erachter te komen of er nog een oude uitvaartverzekering actief is en bij welke verzekeraar deze is ondergebracht. Het is verder goed om te weten dat nabestaanden nog tot 5 jaar na overlijden recht hebben op een uitkering.


Uitvaartverzekering op latere leeftijd?


Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het mogelijk om een verzekeringspolis af te sluiten als u ouder bent dan 70. Houdt er wel rekening mee dat de premie een stuk hoger ligt en de voorwaarden een stuk strenger zijn. Zo hanteren veel uitvaartverzekeraars een wachttijd: de zogenaamde carenzjaren. Dit houdt in dat u twee jaar moet wachten voordat u recht heeft op de dekking. Een koopsom of uitvaartdeposito is daarom soms een voordeliger alternatief. Dan heeft u namelijk wel direct recht op een uitkering. De keuze die u uiteindelijk maakt, blijft echter altijd een persoonlijke afweging.


Laatste nieuws

De distributiekosten die uitvaartverzekeraars in rekening brengen bij het afsluiten van een verzekering kunnen vele tientallen euro’s van elkaar verschillen. Dat blijkt uit een rondgang van Uitvaartverzekering.nl onder de verzekeringsmaatschappijen. Twaalf verzekeraars Er zijn in Nederland twaalf uitvaartverzekeraars waarbij men op dit moment nog een uitvaartpolis kan afsluiten. Het gemiddelde aan distributiekosten dat de verzekerde moet betalen bij deze verzekeraars, ligt op 38,30 ..


Uitvaartverzekeraar Monuta heeft in 2017 goede resultaten neergezet. De omzet steeg in 2017 met 41 miljoen euro naar 330 miljoen in totaal. Een groei van 14 procent. Maar vooral het nettoresultaat steeg aanzienlijk: van 7,8 miljoen in 2016 naar 32,6 miljoen in 2017. De voornaamste reden hiervoor zijn de flink hogere beleggingsopbrengsten. Monuta is naast verzekeraar ook uitvaartverzorger met tientallen ..


Kosten uitvaart

De uitvaartkosten hangen af van:

 • Wat voor soort uitvaart wenst u?
 • Wilt u opgebaard worden?
 • Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen?
Bereken uitvaartkosten

Waarom een uitvaartverzekering?

Bij een overlijden zijn het de directe nabestaanden die opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Denk daarbij aan afscheidsplechtigheid, opbaring, de kist, de rouwstoet, bloemen en catering. In het ergste geval zullen zij hun eigen spaargeld moeten gebruiken om de begrafenis of crematie te bekostigen.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering neemt de nabestaanden een hoop zorgen uit handen. Allereerst worden de kosten van de uitvaart vergoed door middel van een gelduitkering of naturadekking. Bovendien kan de uitvaartverzekeraar uw familie helpen bij het verzorgen van de uitvaart.

Sluit daarom nu een uitvaartverzekering af, voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Uitvaartverzekering afsluiten

Er zijn verschillende soorten uitvaartverzekeringen waaruit men kan kiezen. Sommige verzekeringen, de zogenaamde kapitaalverzekeringen, keren na overlijden een vast geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden zelf de uitvaart kunnen bekostigen. Het geld kan zelfs worden gebruikt voor andere doeleinden, die los staan van de crematie of begrafenis.

Enkele uitvaartverzekeringen

Verzekeraar Polis Dekking Premie
Yarden Kapitaal € 8000,- € 9,22
Dela Combinatie € 8750,- € 10,47
Monuta Combinatie € 8500,- € 10,91
Ardanta Kapitaal € 8000,- € 11,73
Klaverblad Kapitaal € 8000,- € 11,98

*Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 01-01-1983

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Er zijn ook naturaverzekeringen waarbij er een vooraf bepaald pakket aan producten en diensten wordt vergoed na overlijden. Het voordeel hiervan is dat de nabestaanden dan zelf niets hoeven te regelen of in te kopen bij een uitvaartverzorger. Het nadeel is dat er lastig van deze vooraf bepaalde pakketten kan worden afgeweken, tenzij men extra geld bijlegt.

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, is het raadzaam om u te verdiepen in de verschillende uitvaartverzekeraars en polissen en deze met elkaar te vergelijken op prijs en inhoud. Vervolgens is het relatief eenvoudig om de verzekering aan te vragen.

Hieronder een stappenplan dat u kan helpen bij de aanvraag:

Aanvraag
In totaal zijn er 6 stappen voor het aanvraagproces:

 1. Kiezen voor een type polis, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering of naturaverzekering.
 2. Kiezen van een verzekerd bedrag voor de kapitaaluitkering of aangeven welke diensten u verzekerd wilt hebben.
 3. Doornemen van de bijbehorende polisvoorwaarden en deze eventueel aanpassen, zoals de looptijd of een indexatie van het verzekerde bedrag.
 4. Kiezen voor een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Een koopsom is ook mogelijk. U betaalt dan de premie in één keer in ruil voor een korting.
 5. Invullen van uw persoonlijke gegevens en bankgegevens.
 6. Doorlopen van een korte medische acceptatieprocedure en invullen van een gezondheidsverklaring.
 7. Afronden en aanvragen van de polis.

Beoordeling
Houdt er rekening mee dat u na de aanvraag nog niet direct bent verzekerd voor de kosten van de uitvaart. De uitvaartverzekeraar zal uw aanvraag eerst beoordelen. Daarbij wordt gekeken of uw persoonlijke gegevens kloppen en wat er staat in de ingevulde gezondheidsverklaring.

Tijdens de beoordeling wordt ook gekeken of er een verhoogd risico is op overlijden, bijvoorbeeld in het geval van een terminale ziekte of als u al een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Verzekering afgesloten
In de meeste gevallen vormt de beoordeling geen obstakel voor het afsluiten van de verzekering. Toch kan de verzekeraar na de beoordeling vier dingen besluiten:

 1. U accepteren voor de verzekering.
 2. U accepteren voor de verzekering, maar wel tegen een verhoogde premie.
 3. U accepteren voor de verzekering, maar wel carenzjaren instellen. Dat houdt in dat u een aantal jaar moet wachten totdat u recht heeft op de dekking. In de tussentijd betaalt u al wel premie.
 4. U weigeren voor de verzekering.

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Kosten uitvaartverzekering

Nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten zal u maandelijks of jaarlijks premie betalen aan de verzekeraar. Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van het type polis, uw leeftijd, de looptijd en de polisvoorwaarden. Hoe ouder u bent, hoe groter de kans op overlijden en hoe meer premie de verzekeraar zal vragen. Ook als u een chronische ziekte heeft, kan de verzekeraar soms besluiten om meer premie te vragen.

Omdat de kosten van een begrafenis of crematie met het jaar toenemen, veelal door inflatie, is het soms nuttig om de uitvaartverzekering waarde vast te maken. Dat kan door middel van indexatie of winstdeling. Het voordeel hiervan is dat de uitkering die uw nabestaanden ontvangen langzaam in waarde toeneemt, waardoor zij nooit onderverzekerd raken. Houdt er wel rekening mee dat u ook steeds iets meer premie gaat betalen.

Uitvaartverzekeraar

Tot slot speelt ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzekeraar een rol bij de premiebepaling. In Nederland zijn er 11 verzekeraars actief, waaronder Yarden, Dela, Monuta, Ardanta, Klaverblad en Nuvema. Iedere maatschappij kent zijn eigen propositie, kenmerken en voorwaarden. Afhankelijk van de gekozen polis en voorwaarden kunnen de premies per verzekeraar sterk verschillen. Het is dan ook raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van dekking, premie en voorwaarden.

Een uitvaartverzekering is uniek vergeleken met alle andere soorten verzekeringen. Dat komt omdat er eigenlijk altijd wordt uitgekeerd, want dat u ooit komt te overlijden, staat vast. Een ander aspect is dat de verzekering eigenlijk niet voor uzelf is bedoeld, maar voor uw nabestaanden.