Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Uitvaartverzekering?

 • Vergelijk eenvoudig dé 10 grootste verzekeraars
 • Bespaar op de premie door eerst te vergelijken
 • In slechts enkele minuten online geregeld

Wij helpen u met het vinden van een geschikte uitvaartverzekering

Eerlijk vergelijken
Vergelijk de premie van 10 uitvaartverzekeraars per leeftijd voor een eerlijk en overzichtelijk resultaat.

Ondersteund door experts
Onze website wordt ondersteund door uitvaartexperts die klaar staan om uw vragen te beantwoorden.

Betrouwbaar
Een uitvaartverzekering afsluiten doet u binnen 5 minuten in de veilige omgeving van de verzekeraar zelf.

14 dagen bedenktijd
Als u zich bedenkt, kunt u binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de uitvaartverzekering annuleren.

Uitvaartverzekering top 3 (juni 2018)

1

107 beoordelingen
8,9

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Premielooptijd
tot 85 jaar

v.a. 5,81

2

179 beoordelingen
8,6

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Premielooptijd
levenslang

v.a. 6,14

3

143 beoordelingen
8,5

Verzekerd bedrag
€ 8.000,-

Premielooptijd
tot 85 jaar

v.a. 6,69

Bovenstaande vanaf premies zijn berekend met de geboortedatum: 01-01-2000 (18 jaar).

Gecontroleerd op: 15 jun 2018

Uitvaartverzekering voor uw kind?


Bij de geboorte van een kind is een uitvaartverzekering niet het eerste wat in u opkomt. Toch is het handig om dit tijdig te regelen. Bij veel uitvaartverzekeraars is het namelijk mogelijk om het kind gratis mee te verzekeren bij één van de ouders. Bij veel maatschappijen loopt deze dekking zelfs door totdat het kind 18 of 21 jaar wordt. De dekking kan vanaf dat moment worden overgeheveld naar een nieuwe uitvaartpolis. Natuurlijk is het ook een optie om direct een losse verzekeringspolis voor uw kind af te sluiten. De premie is dan erg laag, omdat de kans op overlijden erg klein is.


Welke uitvaartverzekeraars zijn er?


Er zijn 12 uitvaartverzekeraars actief in Nederland, waarbij enkele grote spelers zoals Yarden, Dela en Monuta ook zelf actief zijn als uitvaartondernemer. Dat betekent dat wanneer iemand een uitvaartverzekering bij hen heeft afgesloten zij naast bekostiging van de uitvaart ook de crematie of begrafenis verzorgen. Vroeger waren er veel meer verzekeraars, maar anno 2018 is een groot aantal verzekerden ondergebracht bij een van de 5 grote uitvaartverzekeraars. Volgens de meest recente cijfers heeft ruim 70 procent van de Nederlanders op dit moment een uitvaartverzekering.


Uitvaartverzekering op latere leeftijd?


Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het mogelijk om een verzekeringspolis af te sluiten als u ouder bent dan 70. Houdt er wel rekening mee dat de premie een stuk hoger ligt en de voorwaarden een stuk strenger zijn. Zo hanteren veel uitvaartverzekeraars een wachttijd: de zogenaamde carenzjaren. Dit houdt in dat u twee jaar moet wachten voordat u recht heeft op de dekking. Een koopsom of uitvaartdeposito is daarom soms een voordeliger alternatief. Dan heeft u namelijk wel direct recht op een uitkering. De keuze die u uiteindelijk maakt, blijft echter altijd een persoonlijke afweging.


Laatste nieuws

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er door de uitvaartverzekeraar geen controle uitgevoerd in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie). Een positieve of negatieve BKR-registratie (BKR-codering) kan dan ook niet leiden tot een weigering van een aanvraag van een uitvaartpolis. Noch kan een negatieve BKR-registratie resulteren in een hogere premie voor de verzekeringspolis. Tot slot kan het afsluiten van een ..


Uitvaartverzekeraar- en verzorger DELA heeft in haar 80 jarig bestaan goede resultaten geboekt op de markt van uitvaart- en levensverzekeringen. De inkomsten uit premiebetalende verzekerden steeg in 2017 met bijna 9 procent naar een totaal van 435 miljoen euro. De groei was vergelijkbaar met het kalenderjaar 2016. Verder steeg de nettowinst van 137 miljoen naar 235 miljoen euro: een toename van ..


Kosten uitvaart

De uitvaartkosten hangen af van:

 • Wat voor soort uitvaart wenst u?
 • Wilt u opgebaard worden?
 • Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen?
Bereken uitvaartkosten

Waarom een uitvaartverzekering?

Een uitvaart kan flink in de kosten lopen. Het zijn dan de directe nabestaanden die opdraaien voor de kosten, zoals de afscheidsplechtigheid, de kist, bloemen en catering.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering neemt deze zorgen uit handen. De kosten van de uitvaart worden dan namelijk gedekt door middel van een gelduitkering (kapitaalverzekering) of vergoeding van producten en diensten in natura (naturaverzekering). Er zijn ook combinatievormen. Een ander voordeel van een uitvaartverzekering is dat de uitvaartverzekeraar uw familie kan helpen bij het verzorgen van de uitvaart. Dat kan verlichting geven tijdens een emotionele periode.

Sluit daarom nu een uitvaartverzekering af, voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen.

Uitvaartverzekering afsluiten

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er een overeenkomst aangegaan tussen de verzekeringnemer en de uitvaartverzekeraar. De verzekeringnemer betaalt premie en in ruil daarvoor vergoedt de uitvaartverzekeraar – bij overlijden – de kosten van de uitvaart middels een geldsom of vergoeding van producten en diensten.

Enkele uitvaartverzekeringen

Verzekeraar Polis Dekking Premie
Yarden Vrije keuze € 8000,- € 7,15
Dela Combinatie € 8000,- € 7,34
Monuta Combinatie € 8000,- € 8,05
Ardanta Kapitaal € 8000,- € 8,91
Klaverblad Kapitaal € 8000,- € 8,96

*Bovenstaande premies zijn berekend met de geboortedatum: 01-01-1992

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, is het raadzaam om u te verdiepen in de verschillende uitvaartverzekeraars en polissen en deze met elkaar te vergelijken op prijs en inhoud. Vervolgens is het relatief eenvoudig om de verzekering aan te vragen.

Hieronder een stappenplan dat u kan helpen bij de aanvraag:

Aanvraag

In totaal zijn er 7 stappen voor het aanvraagproces:

 1. Kiezen voor een type verzekering, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering, sommenverzekering of naturaverzekering.
 2. Kiezen van een verzekerd bedrag voor de kapitaaluitkering of aangeven welke diensten u verzekerd wilt hebben.
 3. Doornemen van de bijbehorende polisvoorwaarden en deze eventueel aanpassen, zoals de looptijd of een indexatie van het verzekerde bedrag.
 4. Kiezen voor een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Een koopsom is ook mogelijk. U betaalt dan de premie in één keer in ruil voor een korting.
 5. Invullen van uw persoonlijke gegevens en bankgegevens.
 6. Doorlopen van een korte medische acceptatieprocedure en invullen van een gezondheidsverklaring.
 7. Afronden en aanvragen van de polis.

Beoordeling

Let op dat u na de aanvraag nog niet direct bent verzekerd. De uitvaartverzekeraar neemt uw aanvraag eerst in behandeling. Daarbij wordt gekeken of uw persoonlijke gegevens kloppen en wat er staat in de ingevulde gezondheidsverklaring.

Tijdens de beoordeling wordt ook gekeken of er een verhoogd risico is op overlijden, bijvoorbeeld in het geval van een terminale ziekte of als u al een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Verzekering afgesloten

In de meeste gevallen vormt de beoordeling geen obstakel voor het afsluiten van de verzekering. Toch kan de verzekeraar na de beoordeling vier dingen besluiten:

 1. U accepteren voor de verzekering.
 2. U accepteren voor de verzekering, maar wel tegen een verhoogde premie.
 3. U accepteren voor de verzekering, maar wel carenzjaren instellen. Dat houdt in dat u een aantal jaar moet wachten totdat u recht heeft op de dekking. In de tussentijd betaalt u al wel premie.
 4. U weigeren voor de verzekering.

Vergelijk uitvaartverzekeringen

Kosten uitvaartverzekering

Zodra u bent verzekerd, gaat u direct premie betalen aan de verzekeraar. Dit kan meestal maandelijks, jaarlijks of in één keer (koopsom). Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van het type polis, uw leeftijd, de looptijd en de polisvoorwaarden. Hoe ouder u bent, hoe groter de kans op overlijden en hoe meer premie de verzekeraar zal vragen. Ook als u lijdt aan een terminale ziekte of chronische aandoening heeft dit vaak invloed op de premie die u betaalt.

De kosten van een crematie of begrafenis stijgen eigenlijk ieder jaar. Dit komt grotendeels door inflatie, maar soms ook door prijsschommelingen binnen de uitvaartbranche. Het kan daarom nuttig zijn om uw uitvaartpolis waardevast te maken. Het voordeel hiervan is dat de uitkering die uw nabestaanden ontvangen langzaam in waarde toeneemt, waardoor zij nooit onderverzekerd raken. Houdt er wel rekening mee dat u ook steeds iets meer premie gaat betalen.

Het waardevast maken van een uitvaartverzekering kan op twee manieren, namelijk door middel van indexatie of winstdeling.

Uitvaartverzekeraar

Tot slot speelt ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzekeraar een rol bij de premiebepaling. In Nederland zijn er 11 verzekeraars actief, waaronder Yarden, Dela, Monuta, Ardanta, Klaverblad en Nuvema. Iedere maatschappij kent zijn eigen propositie, kenmerken en voorwaarden. Afhankelijk van de gekozen polis en voorwaarden kunnen de premies per verzekeraar sterk verschillen. Het is dan ook raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van dekking, premie en voorwaarden.

Een uitvaartverzekering is uniek vergeleken met alle andere soorten verzekeringen. Dat komt omdat er eigenlijk altijd wordt uitgekeerd, want dat u ooit komt te overlijden, staat vast. Een ander aspect is dat de verzekering eigenlijk niet voor uzelf is bedoeld, maar voor uw nabestaanden.