Zoeken?
Doorzoek de website:

Uw antwoord niet gevonden? Neem dan contact op met een van onze experts.

Uitvaartverzekering?

 • Een uitvaartverzekering is veel goedkoper dan zelf sparen
 • Ruim 70 procent heeft al een uitvaartverzekering
 • In slechts enkele minuten online geregeld

Uitvaartverzekering: hoe werkt het?

De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen. Een uitvaartverzekering kan deze kosten dekken door middel van een uitkering in geld of vergoeding in natura. Daarmee kunnen verschillende zaken rondom de uitvaart worden betaald, zoals de afscheidsplechtigheid, de kist, de rouwstoet, bloemen en catering.

Met een uitvaartverzekering hoeven uw nabestaanden niet op te draaien voor de kosten van een begrafenis of crematie. Dat neemt u en hen een hoop zorgen uit handen. Bovendien kan de uitvaartverzekeraar uw familie helpen bij het verzorgen van de uitvaart. Sluit daarom nu een uitvaartverzekering af, voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Een uitvaartverzekering is niet verplicht, maar onderzoek heeft aangetoond dat een uitvaartpolis goedkoper kan zijn dan wanneer u zelf spaart voor de uitvaartkosten.

Top 10: vergelijk alle uitvaartverzekeringen

Bovenstaande premies zijn gebaseerd op de meest gekozen pakketten per verzekeraar voor iemand met de geboortedatum: 01-01-1983.

Gecontroleerd op: woensdag 18 april 2018

Uitvaartverzekering voor uw kind


Bij de geboorte van een kind is een uitvaartverzekering niet het eerste wat in u opkomt. Toch is het handig om dit tijdig te regelen. Bij veel uitvaartverzekeraars is het namelijk mogelijk om het kind gratis mee te verzekeren bij één van de ouders. Verder handig: bij veel maatschappijen loopt deze dekking zelfs door totdat het kind 18 of 21 jaar wordt. De dekking kan vanaf dat moment worden overgeheveld naar een nieuwe uitvaartpolis. Natuurlijk is het ook een optie om direct een losse verzekeringspolis voor uw kind af te sluiten. De premie is dan erg laag, omdat de kans op overlijden erg klein is.


Lees verder
Leestijd: 2 minuten

Uitvaartverzekering op latere leeftijd?


Bij de meeste uitvaartverzekeraars is het mogelijk om een verzekeringspolis af te sluiten als u ouder bent dan 70. Houdt er wel rekening mee dat de premie een stuk hoger ligt en de voorwaarden een stuk strenger zijn. Zo hanteren veel uitvaartverzekeraars een wachttijd: de zogenaamde carenzjaren. Dit houdt in dat u twee jaar moet wachten voordat u recht heeft op de dekking. Een koopsom of uitvaartdeposito is daarom soms een voordeliger alternatief. Dan heeft u namelijk wel direct recht op een uitkering. De keuze die u uiteindelijk maakt, blijft echter altijd een persoonlijke afweging.


Lees verder
Leestijd: 4 minuten

Oude en vergeten polissen


Nabestaanden weten soms niet of hun overleden dierbare was verzekerd voor uitvaartkosten. Bovendien is het lastig om een oude, actieve uitvaartverzekering op te sporen, omdat veel uitvaartverzekeraars niet meer bestaan en veel oude polissen zijn ondergebracht bij een andere verzekeringsmaatschappij. Op Uitvaartverzekering.nl staat een stappenplan dat u helpt om erachter te komen of er nog een oude uitvaartverzekering actief is en bij welke verzekeraar deze is ondergebracht. Het is verder goed om te weten dat nabestaanden nog tot 5 jaar na overlijden recht hebben op een uitkering.


Lees verder
Leestijd: 3 minuten

Laatste nieuws

Tot 2017 heeft uitvaartverzekeraar DELA ruim 100.000 afgekochte uitvaartverzekeringen omgezet in een depositorekening in plaats van dat het opgebouwde geld werd vrijgemaakt voor verzekerden. Dit is volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet toegestaan.Bij de afkoop van een uitvaartverzekering wordt de verzekering stopgezet en krijgt de verzekerde normaliter een deel van zijn/haar ingelegde premie terug. Bij een deposito daarentegen, ofwel ..


Als u uw uitvaartpolis wilt opzeggen dan kunt u de verzekering soms afkopen. De verzekering wordt dan stopgezet en u krijgt een percentage van de ingelegde premie terug. De hoogte van de afkoopwaarde is afhankelijk van het type polis en de huidige looptijd van de verzekering.Op zaterdag 24 maart besteedt het consumentenprogramma Kassa op NPO 1 aandacht aan het afkopen ..


Kosten uitvaart

De uitvaartkosten hangen af van:

 • Wat voor soort uitvaart wenst u?
 • Wilt u opgebaard worden?
 • Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen?
BEREKEN UITVAARTKOSTEN

Uitvaartverzekering afsluiten

Voordat u een uitvaartverzekering afsluit, is het raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars en polissen met elkaar te vergelijken. Daarna is het eenvoudig om de verzekering aan te vragen. Hieronder een stappenplan die u kan helpen bij de aanvraag:

Aanvraag

 1. Kiezen voor een type polis, bijvoorbeeld een kapitaalverzekering of naturaverzekering.
 2. Kiezen van een verzekerd bedrag voor de kapitaaluitkering of aangeven welke diensten u verzekerd wilt hebben.
 3. Doornemen van de bijbehorende polisvoorwaarden en deze eventueel aanpassen, zoals de looptijd of een indexatie van het verzekerde bedrag.
 4. Kiezen voor een periodieke betaling, bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Een koopsom is ook mogelijk. U betaalt dan de premie in één keer in ruil voor een korting.
 5. Invullen van uw persoonlijke gegevens en bankgegevens.
 6. Doorlopen van een korte medische acceptatieprocedure en invullen van een gezondheidsverklaring.
 7. Afronden en aanvragen van de polis.

Beoordeling

Houdt er rekening mee dat u na de aanvraag nog niet direct bent verzekerd voor de kosten van de uitvaart. De uitvaartverzekeraar zal uw aanvraag eerst beoordelen. Daarbij wordt gekeken of uw persoonlijke gegevens kloppen en wat er staat in de ingevulde gezondheidsverklaring.

Tijdens de beoordeling wordt ook gekeken of er een verhoogd risico is op overlijden, bijvoorbeeld in het geval van een terminale ziekte of als u al een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Verzekering afgesloten

In de meeste gevallen vormt de beoordeling geen obstakel voor het afsluiten van de verzekering. Toch kan de verzekeraar na de beoordeling vier dingen besluiten:

 1. U accepteren voor de verzekering
 2. U accepteren voor de verzekering, maar wel tegen een verhoogde premie
 3. U accepteren voor de verzekering, maar wel carenzjaren instellen. Dat houdt in dat u een aantal jaar moet wachten totdat u recht heeft op de dekking. In de tussentijd betaalt u al wel premie.
 4. U weigeren voor de verzekering.

Kosten uitvaartverzekering

Nadat u de uitvaartverzekering heeft afgesloten zal u maandelijks of jaarlijks premie betalen aan de verzekeraar. Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van het type polis, uw leeftijd, de looptijd en de polisvoorwaarden. Hoe ouder u bent, hoe groter de kans op overlijden en hoe meer premie de verzekeraar zal vragen. Ook als u een chronische ziekte heeft, kan de verzekeraar soms besluiten om meer premie te vragen.

Omdat de kosten van een begrafenis of crematie met het jaar toenemen, veelal door inflatie, is het soms nuttig om de uitvaartverzekering waarde vast te maken. Dat kan door middel van indexatie of winstdeling. Het voordeel hiervan is dat de uitkering die uw nabestaanden ontvangen langzaam in waarde toeneemt, waardoor zij nooit onderverzekerd raken. Houdt er wel rekening mee dat u ook steeds iets meer premie gaat betalen.

Uitvaartverzekeraar

Tot slot speelt ook de keuze voor een bepaalde uitvaartverzekeraar een rol bij de premiebepaling. In Nederland zijn er 11 verzekeraars actief, waaronder Yarden, Dela, Monuta, Ardanta, Klaverblad en Nuvema. Iedere maatschappij kent zijn eigen propositie, kenmerken en voorwaarden. Afhankelijk van de gekozen polis en voorwaarden kunnen de premies per verzekeraar sterk verschillen. Het is dan ook raadzaam om verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken op basis van dekking, premie en voorwaarden. 

Een uitvaartverzekering is uniek vergeleken met alle andere soorten verzekeringen. Dat komt omdat er eigenlijk altijd wordt uitgekeerd, want dat u ooit komt te overlijden, staat vast. Een ander aspect is dat de verzekering eigenlijk niet voor uzelf is bedoeld, maar voor uw nabestaanden.