Onderzoek uitvaartverzekeringen (2023)

Een uitvaartverzekering kan een gunstige manier zijn om zekerheid te krijgen over de bekostiging van een crematie of begrafenis.

Toch is het kiezen van een uitvaartverzekering geen gemakkelijke opgave. Er zijn meerdere verzekeraars en verschillende soorten polissen en looptijden waaruit gekozen kan worden.

Doel

Om meer inzicht te verkrijgen in de markt startte Uitvaartverzekering.nl een onderzoek naar de premies, kosten en voorwaarden van uitvaartverzekeringen in 2023.

De hoofdvragen zijn:

 1. Welke uitvaartverzekering kent de laagste kosten?
 2. Welke uitvaartverzekering heeft de beste voorwaarden?

Onderin deze pagina vind je meer over de methodologie van dit onderzoek.

Onderzoek premies en kosten

Hieronder zijn de premies en totale kosten verzameld voor acht verschillende uitvaartverzekeraars. Er is een onderscheid gemaakt tussen kapitaalverzekeringen, natura-sommenverzekeringen en combinatieverzekeringen.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering, ook wel ‘geldverzekering’ genoemd, ontvangen de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde een geldbedrag van de uitvaartverzekeraar. Dit geld mag naar eigen inzicht worden besteed, bijvoorbeeld om de uitvaart te bekostigen, maar ook voor andere zaken, zoals rouwverwerking of een weekendje weg met het gezin.

Hier is een overzicht van de kosten en premies van kapitaalverzekeringen in 2023:

UitvaartverzekeraarPremie per maandLooptijdTotale kosten
GUV€ 12,2730 jaar€ 4.417,20
GUV€ 9,40Tot 85 jaar€ 5.640,00
a.s.r.€ 16,8030 jaar€ 6.048,00
DELA€ 15,99Tot 65 jaar€ 6.623,36
a.s.r.€ 11,92Tot 85 jaar€ 7.152,00
DELA€ 12,44Levenslang€ 7.467,50

Natura-sommenverzekering

Bij een natura sommenverzekering wordt bij overlijden in geld uitgekeerd na overlegging van nota’s en rekeningen van de uitvaart. Dit betekent dat het bedrag alleen mag worden besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan de uitvaart. De keuzevrijheid is dus net wat minder dan bij een kapitaalverzekering.

Hier is een overzicht van de kosten en premies van natura-sommenverzekeringen in 2023:

UitvaartverzekeraarPremie per maandLooptijdTotale kosten
Twenthe€ 15,15Tot 65 jaar€ 6.296,10
EABN€ 16,38Tot 65 jaar€ 6.806,32
Dle uitvaartverzekering€ 18,09Tot 65 jaar€ 7.505,26
Twenthe€ 12,55Levenslang€ 7.554,00
De Laatste Eer Assen€ 12,85Levenslang€ 7.745,00
Dle uitvaartverzekering€ 13,20Levenslang€ 7.936,00
EABN€ 13,77Levenslang€ 8.289,00

Combinatieverzekering

Bij een combinatieverzekering bestaat een gedeelte van de dekking uit een vergoeding in natura. Dit is in feite vooraf vastgesteld pakket aan diensten die via de uitvaartverzorger worden geregeld. Hierover heb je als verzekerde dus geen keuzevrijheid. Het tweede deel van de dekking bestaat bij een combinatieverzekering uit een vrij besteedbaar geldbedrag.

Hier is een overzicht van de kosten en premies van combinatieverzekeringen in 2023:

UitvaartverzekeraarPremie per maandLooptijdTotale kosten
DELA€ 11,12Tot 65 jaar€ 4.607,18
DELA€ 8,65Levenslang€ 5.193,50
Monuta€ 9,45Levenslang€ 5.670,00

Onderzoek voorwaarden

Uitvaartverzekering.nl heeft ook de voorwaarden van diverse uitvaartverzekeringen onderzocht. Aspecten als waardevastheid (indexatie), winstdeling, keuzevrijheid, looptijden en meeverzekeren van kinderen werden meegenomen.

Waardevastheid (indexatie)

Vandaag de dag passen veel uitvaartverzekeringen zich aan de inflatie aan. Dit betekent dat het verzekerde bedrag stijgt met de inflatie en de echte kosten van een uitvaart. Dit heet indexatie. Door middel van indexatie blijft de uitvaartverzekering waardevast.

Voorbeeld:

Stel dat iemand zich verzekerd voor een uitvaart van 9.000 euro en na 30 jaar komt te overlijden. Dan is het verzekerde bedrag in die 30 jaar gegroeid naar een niveau dat overeenkomt met de inflatie en de werkelijke uitvaartkosten op dat moment.

Dus, hoewel de verzekering oorspronkelijk voor 9.000 euro was, zou het na 30 jaar een hoger bedrag kunnen zijn, afhankelijk van hoe de kosten van uitvaarten en inflatie in die periode zijn gestegen. Het belangrijkste hiervan is dat de nabestaanden niet voor onverwachte extra kosten komen te staan en de uitvaart gedekt is, zoals oorspronkelijk is gepland.

Maar let op dat bij een waardevaste uitvaartverzekering niet alleen de dekking (uitkering) wordt geïndexeerd, maar ook de premie. De premie beweegt dus mee met het verzekerde bedrag. De premie kan naar verhouding harder, hetzelfde of minder hard stijgen dan het verzekerde bedrag. Dit hangt af van marktontwikkelingen (zoals de rentes), solvabiliteit van de verzekeraar en de voorwaarden van de polis.

Deze verzekeraars bieden standaard een waardevaste uitvaartverzekering:

 • a.s.r.
 • DELA
 • Monuta
 • Twenthe
 • GUV

Bij deze verzekeraars is indexering optioneel of (tijdelijk) stop te zetten:

 • a.s.r.
 • EABN

Bij deze verzekeraars is indexering niet mogelijk:

 • De Laatste Eer Assen
 • Dle uitvaartverzekering

Winstdeling

Bij verzekeraar DELA wordt gebruik gemaakt van winstdeling. Dat betekent dat de verzekeraar een deel van de kosten voor het waardevast houden van de polis voor eigen rekening neemt. Dit scheelt de verzekerde een aanzienlijk bedrag in totaal te betalen premie. Zeker als de polis nog een lange looptijd heeft.

Op deze pagina staat precies uitgelegd hoe winstdeling bij DELA werkt. Deze excel-berekening toont aan dat het behaalde voordeel als gevolg van winstdeling kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Keuzevrijheid

De keuzevrijheid bij een uitvaartverzekering verwijst naar de mate waarin de verzekerde zelf mag bepalen hoe de uitvaart geregeld wordt en welke diensten en producten hierbij inbegrepen zijn.

Bij alle kapitaalverzekeringen geldt er een volledige keuzevrijheid. Dat wil zeggen dat de nabestaanden het geldbedrag uitgekeerd krijgen en zelf mogen bepalen hoe zij de uitvaart vormgeven. Het geld mag ook voor andere doeleinden worden gebruikt.

Dit zijn de drie kapitaalverzekeringen die worden aangeboden:

 1. GUV Vrije Keuze Polis
 2. DELA in Geld polis
 3. a.s.r. Uitvaartverzekering

De natura sommenverzekering kent een gedeeltelijke keuzevrijheid. Het geld wordt namelijk pas uitgekeerd na overlegging van de nota’s van de uitvaart. Bij dit type polis mag de uitkering alleen worden besteed aan zaken die zijn gerelateerd zijn aan de uitvaart.

Dit zijn de vijf natura sommenverzekeringen die worden aangeboden:

 1. Twenthe individuele verzekering
 2. EABN uitvaartverzekering
 3. Dle uitvaartverzekering regulier
 4. De Laatste Eer Assen basis + aanvullend

Bij een combinatieverzekering hangt de keuzevrijheid af van de voorwaarden in de polis:

 1. Bij de DELA in diensten Flexibel polis wordt het vrij te besteden bedrag (€ 2.250) direct na overlijden uitgekeerd en hoeven er geen bonnetjes of rekeningen te worden overlegd. Het bedrag kan volledig naar eigen invulling worden besteed.
 2. Bij de Monuta uitvaartverzekering wordt het vrij te besteden bedrag (€ 6.800) uitgekeerd op basis van declaraties, wat betekent dat de nabestaanden nota’s moeten overhandigen van de uitvaartgerelateerde kosten.

Kinderen wel of niet meeverzekerd

Bij alle verzekeraars, behalve DELA, zijn kinderen tot hun 18e standaard en gratis meeverzekerd via de ouders. Bij a.s.r. zijn kinderen zelfs tot hun 21e meeverzekerd.

Bij DELA is meeverzekeren wel mogelijk tegen een verhoogde premie.

Looptijden

Overzicht van de beschikbare looptijden per verzekeraar:

UitvaartverzekeraarLooptijden mogelijk
GUV30 jaar, tot 85 jaar
a.s.r.Minimaal 5 jaar tot maximaal 85e levensjaar
DELALevenslang, tot 65 jaar
Twenthe10, 15, 20, 25, 30, 40 jaar, tot 65 jaar, tot 81 jaar, levenslang
EABN30 jaar, tot 65 jaar, levenslang
Dle uitvaartverzekering10, 20, 30 jaar, tot 65 jaar, levenslang
De Laatste Eer AssenLevenslang
MonutaLevenslang

Hoe meer looptijden er mogelijk zijn, hoe meer flexibiliteit dit geeft voor een verzekerde.

Extra’

Verschillende verzekeraars bieden één of meerdere gunstige extra voorwaarden, zoals:

 • Korting bij een jaarbetaling van de premie (tot 5,3 procent): DELA, a.s.r.
 • Aanpassing van het verzekerde bedrag: DELA, a.s.r., Monuta
 • Een hoog maximaal te verzekeren bedrag: Monuta, DELA, a.s.r.
 • Zelf kiezen of de uitvaartverzorger of een ander persoon de begunstigde is: a.s.r.

Een overzicht van alle extra’s voorwaarden vind je terug in deze pdf.

Conclusies

Een overzicht van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek

Grote verschillen in kosten

Er zitten forse verschillen in de totale kosten voor een uitvaartverzekering. Bij een dekking van 9.000 euro zit er tussen de goedkoopste en duurste uitvaartverzekering ruim 3.500 euro verschil in de totale premie die betaald moet worden.

Bij twee vergelijkbare polissen met dezelfde looptijd kan het verschil oplopen tot ruim 1.600 euro.

Laagste premie

De laagste maandelijkse premie betaal je voor de In Diensten Flexibel uitvaartverzekering van DELA. De premie bedraagt hier 8,65 euro per maand voor een dekking van 9.000 euro. Hiervan is 25 procent ( 2.250 euro) vrij besteedbaar en 6.750 euro een dienstenpakket.

Laagste kosten

De Vrije Keuze Polis van GUV kent de laagste totale kosten. Voor een periode van 30 jaar betaal je bij GUV een totaal premiebedrag van 4.417,20 euro. Daarna is de polis premievrij, maar wordt de dekking niet meer geïndexeerd.

Op plaats twee van uitvaartverzekeringen met de laagste kosten, komt de in Diensten Flexibel polis van DELA. Tot je 65e levensjaar betaal je hier in totaal 4.607,18 euro. Na het 65e levensjaar is de polis premievrij, maar wordt de totale dekking, in tegenstelling tot de polis bij GUV, wel geïndexeerd.

Hoogste kosten

De hoogste kosten voor een uitvaartverzekering worden betaald bij verzekeraar EABN. De premie voor een 30-jarige bedraagt hier 13,77 euro per maand tot aan het overlijden van de verzekerde. De totale kosten komen hiermee uit op 8.289 euro, wat in de buurt komt van de totale dekking van de verzekering.

Beste voorwaarden

De polis met de beste voorwaarden is de a.s.r. Uitvaartverzekering.

Deze polis scoort een 8,3 als eindcijfer.

Deze polis scoort veel punten uitstekend, zoals:

 • Waardevastheid
 • Keuzevrijheid
 • Groot aantal beschikbare looptijden
 • Korting bij een jaarbetaling
 • Kinderen standaard meeverzekerd tot 21 jaar

Een overzicht van alle scores per polis staat in deze pdf.

Over het onderzoek

Volgens uitvaartverzekeraar Monuta kost een begrafenis of crematie tussen de 7.000 en 11.000 euro. Daarom is er steeds gerekend met een dekking van 9.000 euro.

De daadwerkelijke kosten voor de uitvaart zijn sterk afhankelijk van het soort uitvaart (crematie of begrafenis) en de persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden. Bij een begrafenis zijn de grafkosten het meest bepalend.

Profiel verzekerde

Bij het bepalen van de premies en kosten van de uitvaartverzekeringen is er steeds berekend op basis van het onderstaande profiel:

 • Man, 30 jaar oud
 • Niet roker, geen onderliggende aandoeningen
 • Polis afgesloten op: 07-08-2023
 • Sterfdatum: 07-08-2073 (80 jarige leeftijd)

Voor dit profiel is gekozen, omdat het vooral jonge gezinnen (rond 30 tot 35 jaar) zijn die een uitvaartverzekering afsluiten. Verder is rekening gehouden met de huidige levensverwachting voor een man van 30 jaar oud.

Omvang

In het onderzoek zijn alle uitvaartverzekeringen meegenomen die op 07-08-2023 in Nederland online waren af te sluiten, zonder tussenkomst van een verzekeringsadviseur.

De verzekeringen van volgende uitvaartverzekeraars zijn onder de loep genomen: DELA, Monuta, a.s.r., Twenthe, Dle uitvaartverzekering, EABN, GUV en De Laatste Eer Assen.

Datum uitvoering onderzoek

 • Het onderzoek rondom de premies en kosten is uitgevoerd op 07-08-2023.
 • Het onderzoek rondom de voorwaarden is op 07-08-2023 uitgevoerd en op 24-12-2023 herzien.

Een overzicht van alle onderzoeksresultaten staan in deze pdf.