Algemeen

Alternatieven uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet voor de kosten van uw uitvaart hoeven op te draaien.

Maar er zijn ook andere manieren om dit te regelen. Kortom, welke alternatieven voor een uitvaartverzekering zijn er? En hoe voordelig zijn deze opties?

Lees verder

1. Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering dekt weliswaar na overlijden, maar heeft een bepaalde looptijd. Dat wil zeggen dat de verzekering niet uitkeert, nadat de verzekerde een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Meestal is dit 65 jaar, terwijl de meeste mensen pas daarna overlijden. De premie van een uitvaartverzekering voor 65-plussers ligt echter erg hoog en is dan vaak niet meer aantrekkelijk. Het is slimmer om een verzekering op jonge leeftijd af te sluiten.

Verder is een overlijdensrisicoverzekering vooral bedoeld om andere risico’s te dekken, bijvoorbeeld als iemand vroegtijdig overlijdt en daardoor een flink deel van het gezinsinkomen komt te vervallen.

2. Sparen

De praktijk wijst uit dat het gebruiken van spaargeld voor de uitvaart vaak weinig meerwaarde heeft. Sparen is gezien de lage spaarrente niet bepaald rendabel. Een uitvaartverzekering bouwt over de loop van tijd een grotere waarde op.

Uiteraard is het slim om geld opzij te leggen voor een uitvaart, maar dit vergt wel een bepaalde discipline. Bovendien kost het tijd voordat het benodigde geld bij elkaar is gespaard. Met een uitvaartverzekering bent u direct verzekerd voor de kosten, zelfs als er maar één keer premie is betaald.

3. Beleggen

Beleggen is een manier om met spaargeld een hoger rendement te behalen. U kunt bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een som geld apart leggen en deze beleggen in een fonds of index. Na verloop van tijd is er voor uw nabestaanden genoeg opgebouwd om uw eigen uitvaart te betalen.

Beleggen vergt echter uw aandacht en neemt een risico met zich mee: uw investering kan minder waard worden. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, loopt u geen direct risico en worden de kosten van de uitvaart altijd vergoed.

4. Overwaarde woning

Veel mensen gaan ervan uit dat de overwaarde van hun woning voldoende is om de kosten van de eigen uitvaart te dekken. Vaak is dit ook zo, maar zijn deze financiële middelen niet op tijd beschikbaar om de rekening van de uitvaartverzorger op tijd te betalen. Het huis moet immers verkocht worden en daar gaat enige tijd overheen.

Kortom, het gebruiken van de overwaarde van de woning is geen voor de hand liggend alternatief.

Conclusie

Niemand heeft zin in gedoe tijdens een emotionele periode. In de praktijk blijkt dat nabestaanden vooral rust zoeken na het overlijden van een dierbare. Met een uitvaartverzekering is er geen gedoe:

  • De nabestaanden worden geholpen bij de verzorging van de uitvaart
  • De rekening wordt betaald via de verzekeraar.

70 procent van de Nederlanders heeft inmiddels een uitvaartverzekering.

Kijk voor een overzicht van uitvaartverzekeraars, voorwaarden en premies in onze vergelijker.