Wat zijn de kosten van een uitvaart?

De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke eisen en wensen van de overledene en zijn/haar nabestaanden. Een eenvoudige uitvaart, met enkel de standaard diensten, kost al snel 5.000 euro. Allerlei (extra) opties, zoals een luxere kist, meer bloemen en uitgebreidere catering kunnen de kosten van een uitvaart echter flink doen oplopen tot zo’n 8.000 a 10.000 euro. Ook de soort uitvaart (begrafenis of crematie) heeft invloed op de kosten.

Hieronder worden de kosten die bij een uitvaart kunnen komen kijken stap-voor-stap in kaart gebracht. Dit is vooral indicatief bedoeld en geeft een aardig beeld van de kosten die u zou kunnen dekken bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Basiskosten

Allereerst zijn er bepaalde basiskosten. Die hebben veelal te maken met de uitvaartverzorger, zoals:

Soort kosten Geschatte kosten
Bespreken van de uitvaart
Begeleiding van de uitvaart
Wettelijke formaliteiten
Bespreken van de uitvaart
Administratie van bepaalde zaken
1.000 tot 1.500 euro
Transport (overbrengen) van de overledene 250 tot 400 euro
Laatste verzorging van de overledene 150 tot 250 euro
Totaal: 1.350 tot 2.150 euro

Begrafenis of crematie

Ook het type uitvaart heeft invloed op de kosten. Zo is een begrafenis doorgaans duurder dan een crematie. Zeker als er wordt gekozen voor een particulier graf, waar de overledene alleen met zijn dierbare(n) ligt, zijn de kosten hoog.

Lees ook: keuze voor een begrafenis of crematie

Begrafenis

Allereerst zijn er eenmalige kosten bij een begrafenis, namelijk:

Soort kosten Geschatte kosten
De grafsteen / grafmonument (particulier of algemeen graf) 750 tot 2.000 euro, sterk afhankelijk van het grafmonument en of het een algemeen of particulier graf betrekt.

Bij een begrafenis komen echter ook nog doorlopende kosten kijken:

Soort kosten Geschatte kosten
Grafrechten (grafkosten) en onderhoud aan het graf 600 tot 6.000 euro

De bovengenoemde doorlopende kosten zijn zeer sterk afhankelijk van het soort graf (algemeen of eigen graf) en de provincie en gemeente waarin het graf wordt geplaatst. Een graf in de gemeente Amsterdam of Utrecht is doorgaans veel duurder dan een graf in een kleine gemeente en dunbevolkt gebied.

Ook de looptijd van het graf is van invloed. Nadat de looptijd is verstreken mag het graf namelijk worden geruimd. Een langere looptijd blijft langer staan, maar resulteert in hogere grafkosten.

Crematie

Bij de crematie zijn er enkel eenmalige kosten, namelijk voor de crematie zelf, de dienst in de aula, het verstrooien van het as of het bewaren van het as in een urn:

Soort kosten Geschatte kosten
Crematiewerkzaamheden, dienst in aula en gebruik van condoleanceruimte 1.000 tot 1.500 euro
Verstrooiing as 80 tot 100 euro
As in een urn (optioneel) 500 tot 700 euro, afhankelijk van de urn

Opbaring

Indien u wenst dat uw dierbaren en nabestaanden nog persoonlijk afscheid van u kunnen nemen, kan er gekozen worden voor een opbaring, thuis of in het uitvaartcentrum:

Soort kosten Geschatte kosten
Opbaring thuis 500 tot 700 euro
Openbaring in een uitvaartcentrum 800 tot 1.000 euro

Kist en bloemen

De kosten van een kist variëren zeer sterk van enkele honderden euro’s voor een eenvoudige kist tot enkele duizenden euro’s voor een duurdere kist. Ook de soort en hoeveelheid bloemen die op/rondom de kist liggen en tijdens de uitvaartdiensten worden getoond, hebben invloed op de kosten:

Soort kosten Geschatte kosten
Standaard kist en bloemen 700 tot 1.000 euro
Luxe kist en meer (of luxere) bloemen 1.250 tot 3.000 euro

Rouwkaarten en advertentie in de krant

Om kenbaar te maken dat een dierbare is overleden, kan er gebruikt worden van rouwkaarten en/of een advertentie in de krant. Ook kan er gekozen worden voor bedankkaartjes na de plechtigheden.

Soort kosten Geschatte kosten
Rouwkaarten 250 tot 350 euro voor 50 kaarten
Rouwadvertentie in de krant 500 tot 750 euro. Prijs kan natuurlijk verder oplopen, afhankelijk van de lengte van de advertentie en de krant
Bedankkaarten 250 tot 350 euro voor 50 kaarten

Vervoer

De nabestaanden van de overledene kunnen op verschillende manieren vervoerd worden. Er kan gekozen worden voor eigen vervoer, speciaal rouwvervoer (voor hechte familie) en zelfs volgvervoer (voor de rest van de genodigden). De kosten van dit vervoer kunnen ook sterk variëren:

Soort kosten Geschatte kosten
Eigen vervoer Geen extra kosten
Vervoer per rouwauto (voor hechte familie) 450 tot 600 euro
Volgvervoer 300 euro per volgauto

Afscheidsdienst

Afhankelijke van de culturele, religieuze of sociale achtergrond van de overledene kan er gekozen worden voor afscheidsdiensten op maat, bijvoorbeeld een dienst in de kerk en/of in de aula van het crematorium:

Soort kosten Geschatte kosten
Dienst in aula crematorium 800 tot 1.200 euro
Dienst in de kerk 300 tot 900 euro, afhankelijk van de opties in de kerk, zoals een koor en andere diensten

Catering

Na de plechtigheden en diensten is er naar eigen wens ruimte om een drankje en een hapje te nuttigen:

Soort kosten Geschatte kosten
Standaard catering 350 tot 500 euro per 50 personen
Luxere catering met keuze uit diverse hapjes en drankjes 500 tot 750 euro per 50 personen

Aanvullende wensen

Indien wenselijk kunt u de uitvaart uitbreiden, bijvoorbeeld om deze persoonlijker te maken. U kunt de uitvaart bijvoorbeeld uitbreiden met:

  • Gospelkoor
  • Rituele bewassing
  • Decoratie of extra diensten in de kerk en/of de aula van het crematorium
  • Decoratie van de kist, de lijkwagen of het rouwtransport
  • Extra plechtigheden, zoals een diner na de uitvaart

De geschatte kosten van de bovengenoemde wensen zijn natuurlijk verschillend. Indien wenselijk is het wel belangrijk om met deze extra kosten rekening te houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Inflatie

Op de lange termijn kunnen de kosten van een uitvaart oplopen door inflatie. Het is belangrijk om hier bij het afsluiten van een uitvaartverzekering rekening mee te houden. Over 30 jaar kunnen de totale kosten van de begrafenis of crematie 100 tot 150 procent hoger liggen, afhankelijk van de inflatie.

Het is mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten, waarbij het verzekerd bedrag mee stijgt met de inflatie. Dit noemt men ook wel een uitvaartverzekering met indexatie.

Uitvaartkosten berekenen

Met de tool hieronder kunt u uw uitvaartkosten berekenen, zodat u een idee krijgt hoeveel u moet sparen voor uw uitvaart of voor welk bedrag u een kapitaalverzekering kunt afsluiten. Let op: de genoemde bedragen geven slechts een indicatie van de kosten. Op het moment van overlijden kunnen de kosten vanwege verschillende redenen lager of hoger uitvallen.

Deze pagina is geactualiseerd op: 19 februari 2018

Basiskosten uitvaart

Bepaalde werkzaamheden komen bij iedere uitvaart kijken en dienen dan ook betaald te worden. Denk aan:
- Verzorgen van de overledene
- Overbrengen van de overledene van het uitvaart/rouwcentrum naar het crematorium
- Wettelijke formaliteiten
- Administratiekosten

€ 1.500,00

Wat voor soort uitvaart wenst u?

Het soort uitvaart bepaalt voor een groot deel de totale kosten. U kunt kiezen tussen een crematie met of zonder asbestemming (zoals een urn), of een begrafenis in een algemeen of particulier graf. Bij een algemeen graf ligt de overledene omringt door anderen die geen band hebben met elkaar. Bij een particulier graf ligt u samen met een overleden familielid. Meegenomen in de onderstaande kosten zijn onder andere: bespreking van de uitvaart, regeling en algehele begeleiding van de uitvaart, vervullen van wettelijke formaliteiten, administratiekosten en praktische afwikkeling van zaken.

€ 1.300,00
€ 1.600,00
€ 1.850,00
€ 3.650,00

Wilt u opgebaard worden?

U kunt ervoor kiezen om voor de uitvaart opgebaard te worden, zodat vrienden en familie persoonlijk afscheid van u kunnen nemen. Opbaring kan thuis of in een uitvaartcentrum.

€ 700,00
€ 900,00
€ 0,00

Hoeveel rouwkaarten wilt u versturen?

Rouwkaarten zijn een gebruikelijke manier om te laten weten dat een dierbare is overleden en iemand uit te nodigen voor de uitvaart. De genoemde prijzen zijn voor een standaard rouwkaart.

Wilt u rouwadvertentie in de krant?

Een rouwadvertentie kan zinvol zijn als de overledene erg actief was in het verenigingsleven of maatschappelijke of politieke functies heeft bekleed. Doorgaans is de rouwadvertentie een kopie van de rouwkaart in de krant.

€ 500,00
€ 1.500,00
€ 150,00
€ 0,00

Wat voor kist wenst u?

De prijs voor een grafkist verschilt aanzienlijk, afhankelijk van het model, de gebruikte materialen en bedrukking. Steeds vaker kiest men voor een duurzame kist, gemaakt van op duurzame wijze verkregen hout uit Nederland.

€ 500,00
€ 750,00
€ 950,00
€ 1.500,00
€ 1.800,00

Wat wilt u uitgeven aan bloemen?

Bloemen bij een uitvaart geven uiting aan de liefde en het respect voor de overledene. De nabestaanden kunnen met de uitvaartondernemer overleggen welke bloemen zij zouden wensen.

€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 0,00

Wat voor rouwstoet wenst u?

Bij het afscheid van een dierbare wilt u graag een stijlvolle rouwauto. Er zijn op dit vlak tal van mogelijkheden, zelfs een koets, oldtimer of motor met zijspan behoren tot de mogelijkheden. Als aansluiting op de rouwauto kunt u één of meer volgauto's mee laten rijden voor vervoer van de nabestaanden.

€ 250,00
€ 800,00
€ 450,00
€ 1.000,00

Wilt u een afscheidsdienst?

Wilt u een afscheidsdienst in een kerk, bij de begraafplaats of in de aularuimte van het crematorium? Er wordt uitgegaan van een afscheidsbijeenkomst of afscheidsdienst van 60 minuten.

€ 650,00
€ 650,00
€ 1.300,00
€ 0,00

Wenst u catering bij de afscheidsdienst?

Er zijn vele varianten catering die u kunt regelen bij de afscheidsdienst van de uitvaart. Hieronder staan een aantal veelgebruikte opties.

€ 300,00
€ 600,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 0,00

Heeft u nog aanvullende wensen voor de uitvaart? Zo ja, wat mogen deze kosten?

Mogelijk zijn de bovenstaande mogelijkheden niet voldoende om de voor u gewenste uitvaart te bekostigen. Welke andere kosten verwacht u dat er nog bij komen kijken?

Benodigd bedrag: € 5.900,00

Was deze informatie nuttig?