Verzekeringszaken

Vergoeding rouwboeket

Bloemen vormen een belangrijk onderdeel bij de uitvaart: ze staan voor hoop, liefde en medeleven. Een rouwboeket kan de nabestaanden veel troost bieden.

Maar worden rouwbloemen altijd verzekerd door een uitvaartverzekering? En welke beperkende voorwaarden kunnen van toepassing zijn?

Lees verder

Voorwaarden

In de voorwaarden van uw verzekeringspolis staat of u vrij bent in de keuze van rouwbloemen of dat u te maken heeft met een vast rouwboeket dat via de uitvaartverzorger wordt geregeld. De vergoeding van bloemen bij de uitvaart of een rouwboeket kan per uitvaartverzekeraar en type polis verschillen. Verzekeraars kunnen beperkende voorwaarden hanteren waardoor u minder keuzevrijheid heeft:

  • Een verzekeraar werkt soms alleen samen met bepaalde bloemisten.
  • Er is een vast bedrag gereserveerd voor bloemen. Hier kan niet van worden afgeweken, tenzij u bijbetaalt.

Hieronder wordt per type polis in kaart gebracht in hoeverre u als nabestaande zelf rouwboeketten kunt kiezen voor bij de uitvaart.

Naturaverzekering

Keuzevrijheid rouwbloemen: geen of beperkt

Bij een naturaverzekering maakt de verzekeraar afspraken met de uitvaartverzorger over de bekostiging van diensten en producten. Er wordt vaak samengewerkt met bepaalde bloemisten. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van gestandaardiseerde rouwboeketten tegen een vooraf bepaald bedrag. Als nabestaande heeft u zelf dus weinig te kiezen, tenzij u geld bijlegt.

Let op: er zijn ook naturaverzekeringen waarbij bloemen helemaal niet zijn meeverzekerd.

Natura sommenverzekering

Keuzevrijheid rouwbloemen: groot

Bij een natura sommenverzekering wordt een bedrag verzekerd dat is bedoeld voor bekostiging van de uitvaart. Nabestaanden zijn wel verplicht om de gelden enkel te gebruiken voor het betalen van de uitvaart en niet voor randzaken. Kosten die worden gemaakt bij de uitvaartverzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Er geldt volledige keuzevrijheid in de vormgeving van de uitvaart en de keuze voor een uitvaartonderneming.

Als nabestaanden kunt u dus zelf de bloemen kiezen, al dan niet in overleg met een uitvaartverzorger of bloemist.

Kapitaalverzekering

Keuzevrijheid rouwbloemen: volledig

Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare een geldbedrag uitgekeerd. Ze kunnen dus volledig naar eigen wens invulling geven aan de uitvaart. De nabestaanden kunnen de keuze voor rouwbloemen uitbesteden aan een uitvaartverzorger of ze kunnen zelf een bloemist benaderen voor het samenstellen van rouwboeketten. De laatste optie is vaak goedkoper, omdat de uitvaartverzorger er niet op verdiend.

Het voordeel van een kapitaalverzekering ten opzichte van een sommenverzekering is dat het verzekerde bedrag niet volledig hoeft te worden gebruikt voor uitvaartgerelateerde zaken. De nabestaanden kunnen bijvoorbeeld een bedrag apart houden, zodat ze hiervan ieder jaar nieuwe bloemen kunnen kopen om op het graf van een overleden dierbare te leggen.

Combinatieverzekering

Keuzevrijheid rouwbloemen: deels beperkt, deels vrije keuze

Bij een combinatieverzekering is een gedeelte van de verzekering vooraf bepaald. Meestal is dit een natura basispakket (dienstenpakket) aan producten en diensten. Ook bloemen vallen hier soms onder. In dat geval is er meestal geen keuzevrijheid. Naast het natura gedeelte is er vaak een vrij besteedbaar bedrag waarmee de nabestaanden aanvullende wensen zelf kunnen invullen. Dit bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor (extra) rouwboeketten.

Kiezen van bloemen

Het kiezen van bloemen bij de uitvaart is geen eenvoudige taak. Zeker niet in een emotionele tijd. Laat uw bloemist u helpen bij het samenstellen van een rouwboeket, eventueel in overleg met de uitvaartverzorger.