Tips

Digitale nazorg (en sociale media)

In dit dossier wordt besproken hoe je als nabestaande toegang kunt krijgen tot de digitale gegevens van een overleden dierbare en hoe nabestaanden het account of profiel van hun overleden dierbare kunnen opzeggen (en verwijderen).

Lees verder

Accounts niet toegankelijk

Via digitale kanalen en social media delen we onze ervaringen via foto’s, muziek, berichten en tweets. Maar nadat we overlijden komt hier een einde aan. Het kan dan voorkomen dat bepaalde dierbare data en accounts niet meer toegankelijk zijn.

Hardware

Veel persoonlijke informatie en gegevens staan opgeslagen op een computer, laptop, tablet of smartphone. Maar na een overlijden kan het zijn dat het gebeuren dat de gegevens van de overledene lastig toegankelijk zijn.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale nazorg kan helpen bij:

 • Het toegankelijk maken van computers of telefoons, waarvan de inloggegevens niet bekend zijn
 • Het herstellen van gegevens op digitale opslagmedia
 • Het digitaliseren van oud dierbaar materiaal, zoals foto’s, video’s en muziek

Er zijn verschillende organisaties die nabestaanden kunnen helpen op digitaal gebied, bijvoorbeeld:

 • i-finish.nl
 • Dunweg.nl
 • Associatieuitvaart.nl

Sociale Media Accounts

En hoe gaat het verder met sociale media accounts? Wat kun je doen om toegang te krijgen tot een account van een overleden dierbare? En wat zijn de vervolgstappen?

Een overzicht:

Facebook

Het is mogelijk om na overlijden een profiel van een facebook-gebruiker aan te passen of te verwijderen. U dient dan wel een verzoek te doen bij Facebook. Het bedrijf zal echter nooit inloggegevens of wachtwoorden geven aan nabestaanden.

 1. Op deze pagina staat een online formulier waarmee u kunt verzoeken aan Facebook om een account te verwijderen of een herdenkingsstatus mee te geven. Ook een speciaal verzoek is mogelijk. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door de directe familieleden van de overledene. Uit het online formulier moet dan ook blijken dat u een naast familielid bent. Er zal worden gevraagd om gegevens waaruit dat blijkt.
 2. Na het versturen van het formulier zult u van facebook een bevestiging krijgen dat het verzoek in behandeling is.
 3. Indien het verzoek wordt gehonoreerd zal het account worden verwijderd, inclusief alle posts, statusupdates, vriendschappen, foto’s en video’s.
 4. Als er wordt gekozen voor omzetten naar een profiel met herdenkingsstatus blijft het profiel met berichten en foto’s wel zichtbaar, maar kan er namens het account geen actie worden ondernomen. Ook zal de naam van de overledene niet meer verschijnen bij de vriendensuggesties: ‘mensen die je misschien kent’. Afhankelijk van de gekozen privacy-instellingen kunnen vrienden van de overledene nog wel een bericht plaatsen op de tijdlijn van de overledene.

Instagram

Net als bij Facebook is het bij Instragram mogelijk om een account een herdenkingsstatus te geven of om te verwijderen.

 1. Via deze link dient u een verzoek in om een overleden persoon te rapporteren zodat het account een herdenkingsstatus krijgt. U dient uw volledige naam op te geven, evenals uw e-mailadres, de naam van de overledene, de gebruikersnaam van het account, een bewijs van overlijden (zoals een overlijdensbericht) en de datum waarop deze persoon is gestorven.
 2. Als u het account van een overleden dierbare wilt verwijderen, kunt u dit alleen doen als u een naast familielid bent van de overledene. Uit het online formulier moet blijken dat u de wettige vertegenwoordiger van de overleden persoon of zijn/haar nalatenschap bent.
 3. Voor de overige stappen die van toepassing zijn voor Instagram kunt u kijken bij stap 3 en 4 bij Facebook.

LinkedIn

Ook bij LinkedIn is het mogelijk om het account van een overleden collega of zakenrelatie te verwijderen. Dat gebeurt net als bij facebook door middel van een formulier.

 1. Vul het digitale formulier (Engelstalig) in. Daarbij wordt onder andere gevraagd naar: uw eigen naam, uw e-mail adres, de naam van de overledene, url van het LinkedIn-profiel, uw relatie met de overledene, het (mogelijke) e-mail adres van de overledene, datum van overlijden en overige relevante informatie en bijlagen.
 2. Zodra het formulier is ingevuld, ontvangt u van LinkedIn een bevestiging dat alles in goede orde is ontvangen en wordt behandeld.
 3. Het kan zijn dat LinkedIn u om extra informatie/documentatie vraagt.
 4. Na goedkeuring wordt het account opgeheven en verwijderd. Alle gegevens en connecties uit het profiel komen daarmee te vervallen.

Twitter

Het opzeggen van een twitter account vergt relatief veel handelingen. Alleen een familielid of ander bevoegd persoon kan het account deactiveren. Twitter geeft nimmer inloggegevens aan nabestaanden.

 1. Allereerst moet er een online formulier in het Engels worden ingevuld. Op dit formulier wordt onder andere gevraagd naar de gebruikersnaam van de twitteraar, de voor- en achternaam van de overledene, uw relatie met de twitter-gebruiker en uw eigen naam en e-mail adres.
 2. Nadat het formulier is verzonden, zult u van Twitter een nieuwe mail ontvangen met vervolg instructies. Er zal dan gevraagd worden naar extra documentatie en bewijsvoering die nodig is om het account op te zeggen. Denk hierbij aan een kopie van de overlijdensakte en uw identiteitsbewijs.
 3. Nadat ook deze documentatie is aangeleverd, zal Twitter het verzoek opnieuw in behandeling nemen. Een medewerker van Twitter kan aangeven of er nog meer gegevens benodigd zijn en nog eens controleren of de twitteraar daadwerkelijk is overleden.
 4. Als het verzoek wordt goedgekeurd, zal Twitter overgaan tot het verwijderen van het account.

Google accounts

Google biedt talloze online diensten. Gebruikers die daar van gebruik willen maken, hebben een Google account. Daarmee krijgt men toegang tot services van onder andere: Google+, Youtube, gmail.com, Blogger en Picasa. Toegang tot deze diensten wilt u mogelijk stopzetten als een naaste van u is overleden.

Voor Google accounts van overleden gebruikers zijn er ook andere mogelijkheden naast het simpelweg opheffen van het account, namelijk:

 • Saldo/tegoeden overdragen
 • Gegevens ophalen

Google hanteert hiervoor een scherpe en zorgvuldige procedure:

 1. Dien online een verzoek in met betrekking tot het account van een overleden gebruiker
 2. Google zal u om meerdere gegevens en documenten vragen, zoals: naam overledene, e-mail adres, uw eigen voor- en achternaam, datum van overlijden, uw relatie met de overledene, kopie identiteitsbewijs (vertaald in het Engels), overlijdensakte (vertaald) en aanvullende documentatie (optioneel).
 3. Ook geeft u aan wat uw wensen zijn ten aanzien van het account: verwijderen, tegoeden overdragen of gegevens ophalen.
 4. Nadat het verzoek is ingediend, ontvangt u een bevestiging van Google. Verzoeken worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Het kan dus soms even duren voordat uw verzoek wordt ingewilligd.
 5. Nadat Google uw verzoek heeft behandeld, krijgt u een nieuwe mail met instructies waarin een aantal juridische stappen ondernomen moeten worden, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij de Amerikaans rechtbank.
 6. Als ook dat geregeld is, zal Google overgaan tot verwijderen van het account of overdracht van tegoeden of gegevens.

Net als bij de andere (social) media accounts zal Google nimmer inloggegevens verstrekken aan nabestaanden.

Social media testament

Steeds vaker regelen mensen een social media testament of digitaal testament. Daarmee regelt u al voor uw overlijden wat er moet gebeuren met uw social media accounts. Dat is wel zo prettig voor de nabestaanden, want die hoeven zo niet langer geconfronteerd te worden met alle meldingen en berichten die bij een social media account horen.

Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij het opstellen van een digitaal testament. Als u in Google zoekt, zult u meerdere instanties vinden.