Afscheidsplechtigheid

Een afscheidsplechtigheid is een cruciaal onderdeel van de uitvaart. Het is troostend voor de nabestaanden en belangrijk voor het verwerken van het verdriet dat de overledene achterlaat.

De afscheidsplechtigheid kan op verschillende manieren worden georganiseerd. Er kan gekozen worden voor een afscheid in een besloten kring; het kan formeel zijn of informeel. Ook de muziek en het verloop van de plechtigheid kunt u bijna volledig zelf bepalen. Hetzelfde geldt voor de locatie: steeds meer mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om de plechtigheid thuis te doen of op een plek waar de overledene graag kwam. Dit soort zaken kunt u samen met de uitvaartverzorger bespreken en regelen.

De belangrijkste en meest gestelde vragen rondom de afscheidsplechtigheid hebben we hieronder voor u in kaart gebracht:

Hoeveel tijd moet ik reserveren voor de uitvaart?

Voor de afscheidsplechtigheid in de aula van het crematorium, de ontvangkamer of bij de begraafplaats kunt u zoveel tijd reserveren als u zelf denkt nodig te hebben. De uitvaartondernemer kan u hierin adviseren. Voor de meeste diensten, bijvoorbeeld het gebruik van de koffiekamer na de plechtigheid, geldt een basistijd. Tegen extra kosten kunt u meer tijd reserveren.

Mogen de nabestaanden de kist dragen?

Het dragen van de kist kan een belangrijk onderdeel vormen bij de verwerking van een verlies. Uiteraard mogen de (directe) nabestaanden de kist dragen. Het is vrijwel altijd mogelijk om de kist te dragen onder begeleiding van een rijdend karretje, zodat u niet bang hoeft te zijn dat het te zwaar wordt tijdens het tillen.

Hoe kan ik mijn toespraak het beste voorbereiden?

Een persoonlijke toespraak kan erg belangrijk zijn bij het verwerken van een verlies. Toch is het niet eenvoudig om de juiste woorden te zoeken en u goed voor te bereiden, zodat uw toespraak goed overkomt. Via deze link krijgt u uitgebreide tips voor het geven van een toespraak tijdens een begrafenis of crematie.

Moet ik mijn kinderen meenemen naar de plechtigheid?

Dit is een afweging die u het beste zelf kunt maken als ouder. Ieder kind reageert anders op een overlijden. Uiteraard is de band tussen het kind en de overledene belangrijk. Als de kinderen erg jong zijn, is het soms fijner om ze er niet bij te hebben. Via de uitvaartverzorger kunt u vaak een geschikte oppas regelen.

Wat gebeurt er met de bloemen na de uitvaart?

Dat mag u zelf bepalen. U kunt de bloemen meenemen of uitdelen aan de familieleden. Besluit u om de bloemen niet mee te nemen? Dan worden de bloemen meestal neergelegd op een speciale plek in de buurt van de begraafplaats of het crematorium. Na verloop van tijd worden ze weggehaald en opgeruimd.