Kosten

Premie uitvaartverzekering niet betaald

In dit dossier vind je meer over de gevolgen van het niet betalen van de premie voor een uitvaartverzekering, bijvoorbeeld hoe je uitstel van betaling kunt aanvragen.

Lees verder

Wat nu?

Als u de premie van uw uitvaartverzekering niet heeft betaald of niet meer kunt betalen, dan hoeft dit in eerste instantie niet voor problemen te zorgen. U blijft in beginsel gewoon verzekerd en u komt niet direct te boek te staan als wanbetaler.  Wel zult u van de uitvaartverzekeraar een betalingsherinnering ontvangen, waarin u wordt gevraagd om voor een bepaalde tijd te betalen. Als dat lukt, is er niets aan de hand

Maar wat als het tijdelijk of langere tijd niet lukt om de premie van uw uitvaartverzekering te betalen?

Uitstel van betaling

Als het vanwege bepaalde omstandigheden niet lukt om binnen de gestelde tijd te betalen, zult u een aanmaning ontvangen van de verzekeraar met het dringende verzoek om tijdig te betalen. Als dit niet mogelijk is, neemt u contact op met de uitvaartverzekeraar. Er zijn dan vaak meerdere mogelijkheden om de uitvaartverzekering toch voort te zetten:

  • De verzekeraar geeft u langer de tijd om de premiebetaling te voldoen. U moet daar uiteraard wel een goede reden voor hebben.
  • U krijgt een lagere dekking aangeboden in ruil voor een lager premiebedrag.

Uitvaartverzekering stopgezet

Pas als er sprake is van een structureel betalingsprobleem en u verder niet in contact treedt met de verzekeraar, kan deze besluiten de dekking van uw polis op te schorten of stop te zetten. Vaak heeft u dan al betalingsherinneringen en aanmaningen van de verzekeraar ontvangen. Als de verzekeringsmaatschappij de dekking stopzet, hebben uw nabestaanden niet langer recht op de vergoeding van de uitvaartkosten die komen kijken bij uw begrafenis of crematie.

Het is dus zaak om tijdig te handelen als er betalingsproblemen zijn. Anders worden uw nabestaanden opgezadeld met kosten die zij mogelijk niet kunnen dragen.

Wanbetaler uitvaartverzekering

Als u structureel uw premie niet betaalt, komt u te boek te staan als wanbetaler. Dit betekent dat een andere verzekeraar u als klant mag weigeren.