BKR-check bij aanvraag uitvaartverzekering?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er door de uitvaartverzekeraar geen controle uitgevoerd in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie). Een positieve of negatieve BKR-registratie (BKR-codering) kan dan ook niet leiden tot een weigering van een aanvraag van een uitvaartpolis. Noch kan een negatieve BKR-registratie resulteren in een hogere premie voor de verzekeringspolis.

Tot slot kan het afsluiten van een uitvaartverzekering geen BKR-registratie tot gevolg hebben.

Alleen leningen en kredieten

Het BKR-register wordt alleen geraadpleegd als men een krediet of lening wilt aangaan, zoals een hypotheek, autolease, schuldregeling of creditcard.

Een uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct en geen krediet of lening. Het raadplegen van het BKR-register is dan ook overbodig.

Premie

Voor de dekking van een uitvaartverzekering betaalt u uiteraard wel maandelijks of jaarlijks premie aan de verzekeraar. Het niet betalen van deze premie kan wel gevolgen hebben voor uw dekking. Als u niet tijdig betaalt, zal u eerst een betalingsherinneringen ontvangen. Als de premiebetalingen voor langere tijd uitblijven, kan uw verzekering zelfs worden stopgezet.