Kosten uitvaart vaak onderschat

De kosten die komen kijken bij een uitvaart worden door veel Nederlanders onderschat, vooral jongeren en jongvolwassenen lijken niet goed op de hoogte van de daadwerkelijke bedragen die nodig zijn om een uitvaart te financieren.  Dat blijkt uit een enquête van Uitvaartverzekering.nl waarin 914 consumenten uit verschillende leeftijdscategorieën werden gevraagd om de gemiddelde kosten van een uitvaart in te schatten.

Hoeveel kost een uitvaart?

Volgens de consumentenbond kost een gemiddelde uitvaart in 2017 zo’n 7.500 euro. Begrafenissen zijn echter duurder dan crematies. Zo schat uitvaartverzekeraar Monuta de kosten voor een gemiddelde crematie op 6.500 a 9.000 euro terwijl een begrafenis gemiddeld tussen de 8.500 en 11.000 euro kost. Een uitvaart met slechts de minimumvereisten kost ongeveer 4.000 euro.

De daadwerkelijke kosten verschillen uiteraard sterk, afhankelijk van het aantal genodigden, de gekozen diensten, bloemen, de kist en de catering. Zelfs de regio waarin iemand overlijdt, speelt een rol bij de berekening van de kosten.

Onderzoek

Uit het onderzoek van Uitvaartverzekering.nl blijkt dat veel jonge Nederlanders de kosten van een uitvaart veel te laag inschatten en niet in de buurt komen van het gemiddelde. Volwassenen van boven de 40 jaar lijken veel beter op de hoogte. Hieronder de resultaten.

Jongeren en jongvolwassenen

Een schrikbarende 65 procent van jongeren tussen de 18 en 29 jaar schat de kosten van een uitvaart lager in dan 6.000 euro. Een klein deel denkt zelfs dat een uitvaart minder dan 4.000 euro kost.

Gemiddeld gezien schat deze leeftijdsgroep de totale uitvaartkosten op zo’n 5.000 euro, ofwel 2.500 euro lager dan de daadwerkelijke gemiddelde uitgaven die komen kijken bij een uitvaart.

  • Gemiddelde leeftijd: 26,2 jaar
  • Gemiddelde inschatting kosten: € 5.044

Hoe het komt dat juist jongeren de kosten te laag ramen, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat deze groep zelf nog niet nadenkt over een mogelijke uitvaart of het afsluiten van een uitvaartverzekering. De meeste Nederlanders sluiten pas na hun 35e een uitvaartverzekering af. Tijdens dat proces wordt het goed duidelijk hoe hoog de kosten werkelijk liggen, omdat er met de uitvaartverzekeraar een verzekerd bedrag wordt vastgesteld.

Volwassenen (30 – 39 jaar)

Volwassenen tussen de 30 en 39 jaar zijn qua inschatting van de uitvaartkosten beter geïnformeerd, hoewel ook zij de kosten gemiddeld zo’n 1000 euro te laag inschatten.

  • Gemiddelde leeftijd: 34,7 jaar
  • Gemiddelde inschatting kosten: € 6.506

Volwassenen (40 – 49 jaar)

Volwassenen tussen de 40 en 49 zijn zich over het algemeen beter bewust van de daadwerkelijke kosten. Zij schatten de gemiddelde kosten van een uitvaart op zo’n 7.200 euro, slechts 300 euro minder dan het gemiddelde.

  • Gemiddelde leeftijd: 46,4 jaar
  • Gemiddelde inschatting kosten: € 7.205

50 plussers

Dat verstand met de jaren komt, bewijst de groep 50-plussers wel. Zij zijn zich veel beter bewust van de hoge kosten die een uitvaart met zich mee kan brengen. Dit komt omdat deze groep vaak al een uitvaartverzekering heeft afgesloten of de rekening van een uitvaart al wel eens op een presenteerblaadje heeft gekregen.

  • Gemiddelde leeftijd: 59,1 jaar
  • Gemiddelde inschatting kosten: € 7.786

Conclusie

Het is duidelijk dat het merendeel van de jonge Nederlanders de kosten van een uitvaart onderschat, gemiddeld zelfs 33 procent lager dan de werkelijke kosten. Het besef dat kosten van een uitvaart fors hoger uitvallen komt vaak pas op latere leeftijd, nadat er een uitvaartverzekering wordt afgesloten.