Wat dekt een begrafenisverzekering?

Een begrafenisverzekering dekt de kosten die komen kijken bij de begrafenis. Hierbij kunt u denken aan:

  • Opbaring
  • De begrafenisceremonie
  • Grafkosten (onderhoud en grafrecht)
  • De afscheidsplechtigheid

Maar ook andere kosten kunnen met behulp van deze verzekering worden gedekt, zoals rouwboeketten, de catering en de kist.

Kosten begrafenis

Een begrafenis is duurder dan een crematie en kost al snel tussen de 8.000 en 11.000 euro. Het is daarom een goed idee om vooraf op de hoogte te zijn van de te verwachte kosten. Aan de hand daarvan kunt u een passende begrafenisverzekering kiezen.

Grafkosten

De grootste kostenpost bij een begrafenis zijn de grafkosten. Dit zijn de kosten die u aan de begraafplaats betaalt voor de ‘huur’ van het graf en het onderhoud eraan.

De grafkosten kunnen verschillen afhankelijk van drie zaken:

  1. De locatie van het graf: sommige regio’s zijn duurder dan andere
  2. Het soort graf: een particulier graf is duurder dan een algemeen graf
  3. Looptijd: hoe hoger de looptijd, hoe hoger de kosten

Voor een eigen particulier graf (eigen graf) betaalt u gemiddeld tussen de 2.000 en 3.500 euro. Een algemeen graf kost tussen de 750 en 1.500 euro.

Soort uitkering

De uitkering van een begrafenisverzekering kan een geldbedrag zijn (kapitaal) of een vergoeding in natura:

  • Een kapitaalverzekering keert bij overlijden een vast geldbedrag uit. Dit kunnen de nabestaanden zelf invullen om de begrafenis te bekostigen.
  • Bij een naturaverzekering worden de kosten van de begrafenis rechtstreeks gedekt door de uitvaartverzekeraar

Er zijn ook combinatievormen, waarbij een deel in kapitaal wordt verzekerd en een deel in natura.