Doelgroepen

Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Het afsluiten van een uitvaartverzekering bij een (chronische) ziekte hoeft niet perse problemen op te leveren. Houd wel rekening met het feit dat u bij het afsluiten van de uitvaartpolis te maken krijgt met een medische selectie.

Er wordt dan gekeken naar uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand.

Lees verder

Gezondheidsvragen

Tijdens de medische selectie worden er allerlei vragen gesteld rondom uw gezondheid, bijvoorbeeld:

  • Of u ooit bent behandeld voor bepaalde klachten, zoals suikerziekte, een hart- en vaataandoening of een psychologische aandoening
  • Of u in de afgelopen vijf jaar bepaalde klachten heeft gehad of bent behandeld voor bepaalde aandoeningen
  • Of u in de afgelopen jaren bent verwezen naar een medisch specialist
  • Zijn u medicijnen voorgeschreven
  • Wat is uw lengte en gewicht?

Het is belangrijk om de medische acceptatie zorgvuldig door te lopen en alle vragen naar waarheid te beantwoorden. Soms dient u een medische verklaring te regelen.

Waarom een medische selectie?

De reden dat uitvaartverzekeraars een medische selectie hanteren, heeft te maken met het feit dat de verzekeraar geen verlies wil lijden zodra de verzekerde de polis afsluit. De uitvaartverzekeraar is er namelijk bij gebaat dat de verzekerde zo lang mogelijk leeft en premie betaalt. Ook de rente die gedurende de jaren over de premie wordt ontvangen speelt hier een belangrijke rol bij.

Bij een (chronische) ziekte of aandoening is de gemiddelde kans op overlijden, groter waardoor de ontvangen premie gemiddeld lager is dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit is nadelig voor de verzekeraar.

Acceptatie

Voor uitvaartverzekeraars geldt er geen acceptatieplicht, zoals dat bij zorgverzekeringen bijvoorbeeld wel het geval is. Dit betekent dat de verzekeraar u aan de hand van de gezondheidsvragen of een medische verklaring mag beoordelen.

Er kunnen dan drie dingen gebeuren:

  1. De verzekeraar besluit u te accepteren voor de verzekering
  2. De verzekeraar besluit u te accepteren voor de verzekeraar, maar tegen beperkte voorwaarden, zoals een hogere premie of lagere dekking
  3. De verzekeraar weigert uw aanvraag

U kunt bij meerdere verzekeraars een aanvraag doen.

Ex-kankerpatienten

Ex-kankerpatienten kunnen in de meeste gevallen een uitvaartverzekering aanvragen als zij ten minste 10 jaar zijn genezen. Op grond van een ministeriële regeling worden verzekeraars zelfs verplicht om geen toeslagen of beperkingen meer te hanteren. Uitvaartverzekeraars zijn het hier zelf ook unaniem mee eens geworden.

Voor bepaalde kankersoorten kan een termijn van minder dan 10 jaar van toepassing zijn. Als iemand voor zijn/haar 18e te maken heeft gehad met kanker geldt altijd een termijn van vijf jaar ziektevrij als uitgangspunt.

Alternatieven

In de praktijk komt het geregeld voor dat mensen met een ziekte of handicap worden geweigerd voor een uitvaartverzekering.

Gelukkig zijn er alternatieven om de uitvaart voordelig te bekostigen:

1. Nieuwe aanvraag doen

De eerste ligt misschien het meest voor de hand, maar u kunt altijd een nieuwe aanvraag doen bij een andere verzekeraar. De uitvaartverzekeraar mag u niet vragen of u vanwege medische redenen in het verleden bent geweigerd. Wel mag de verzekeraar u vragen of u vanwege niet-medische redenen bent geweigerd.

2. Koopsom

Bij een koopsomverzekering geldt er soms geen medische selectie of de acceptatievoorwaarden zijn flexibeler. U kiest direct welk kapitaal u wilt verzekeren en betaalt vervolgens eenmalig een geldbedrag, Na uw overlijden komt er een geldbedrag beschikbaar voor de uitvaart. De koopsomverzekering gaat doorgaans in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum dat u de koopsom naar de verzekeraar overmaakt.

Voorbeeld: 

Richard (56) is op zoek naar een uitvaartverzekering. Door zijn aandoening komt hij niet in aanmerking voor een normale uitvaartverzekering. Wel kan hij bij een verzekeraar een koopsompolis afsluiten. Voor een dekking van circa 8.000 euro moet hij eenmalig een bedrag van 5.200 euro storten. Dit bedrag kan jaarlijks nog groeien, afhankelijk van de winst die de verzekeraar maakt met beleggingen.