Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Het afsluiten van een uitvaartverzekering bij een (chronische) ziekte hoeft niet perse problemen op te leveren. Het is wel raadzaam om rekening te houden met het feit dat u voor het afsluiten van de uitvaartpolis te maken kan krijgen met een medische keuring. Er wordt dan gekeken naar uw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand. Zo kan de uitvaartverzekeraar vanwege uw aandoening mogelijk een hogere premie vragen om het risico te dekken.

Uitvaartverzekering bij ziekte

Geen acceptatieplicht

Voor uitvaartverzekeraars geldt er geen acceptatieplicht, zoals dat bij zorgverzekeringen bijvoorbeeld wel het geval is. Dat betekent dat de verzekeraar u aan de hand van gezondheidsvragen of een medische verklaring mag beoordelen en aan de hand daarvan kan besluiten of ze u wel of niet accepteren voor de verzekering.

In de praktijk komt het daarom wel eens voor dat mensen met een ziekte of handicap worden geweigerd voor een uitvaartverzekering.

Waarom?

De reden dat uitvaartverzekeraars een medische selectie hanteren, heeft te maken met het feit dat de verzekeraar geen verlies wil lijden zodra de verzekerde de polis afsluit. De uitvaartverzekeraar is er namelijk bij gebaat dat de verzekerde zo lang mogelijk leeft en premie betaalt. Ook de rente die gedurende de jaren over de premie wordt ontvangen speelt hier een belangrijke rol bij.

Bij een (chronische) ziekte of aandoening is de gemiddelde kans op overlijden, groter waardoor de ontvangen premie gemiddeld lager is dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. Dit is nadelig voor de verzekeraar.

Carenzjaren (wachttijd)

Bij sommige uitvaartverzekeraars kunt u gewoon een uitvaartverzekering afsluiten, maar heeft u te maken met enkele jaren wachttijd. Deze jaren noemt men ook wel de carenzjaren. Zolang de wachttijd van toepassing is, heeft u geen recht op dekking, maar betaalt u wel premie aan de verzekeraar. Indien u tijdens de wachtjaren komt te overlijden, hebben uw nabestaanden geen recht op een uitkering. Wel zal de betaalde premie in dat geval worden teruggestort.

Geen medische keuring

Er zijn ook uitvaartverzekeraars waar het mogelijk is om de een verzekering zonder medische keuring of selectie af te sluiten. Als dit voor u belangrijk is, kunt u op zoek gaan naar verzekeraars die deze mogelijkheid bieden.

Een uitvaartverzekering afsluiten doet u op Uitvaartverzekering.nl.

Vond u deze informatie nuttig?

Vertel ons waarom, en wat wij eventueel kunnen verbeteren