Coronacrisis: dit zijn de nieuwe uitvaartregels per land

Als gevolg van de coronacrisis neemt het aantal uitvaarten wereldwijd sterk toe. Tegelijkertijd moeten er strengere maatregelen worden gehanteerd voor alle uitvaarten.

Uitvaartverzekering.nl zocht uit welke nieuwe regels er in verschillende landen gelden bij de uitvaart in tijden van de coronacrisis.

Nederland

In Nederland is men nog relatief mild vergeleken met veel andere landen. Uitvaarten gaan door zoals normaal, maar met een aantal aanpassingen:

 • Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn bij de uitvaart (exclusief personeel)
 • Er is ruimte voor een afscheidsplechtigheid mits wordt voldaan aan de welbekende 1,5 meter-regel
 • Personen die symptomen hebben, zoals neusverkoudheid, hoesten of koorts mogen in geen geval bij de uitvaart aanwezig zijn.
 • Fysiek contact is niet toegestaan.
 • Er is geen mogelijkheid tot catering

Condoleren gebeurt op een andere manier, bijvoorbeeld met een buiging of met de hand op het hart.

Drive-in condoleance

Verder worden er in ons land veel nieuwe initiatieven opgestart om in tijden van een corona toch een compleet afscheid te kunnen geven. Zo is er door een uitvaartverzorger nabij Utrecht een drive-in condoleance op touw gezet.

De kist komt onder een afdakje te staan bij het uitvaartcentrum met de directe familieleden ernaast. Vervolgens kan er om beurten een auto langskomen waarin familie, vrienden en andere naasten hun steun kunnen betuigen aan de nabestaanden.

Met de Drive-in condoleance kunnen meer dan 30 mensen toch hun steun betuigen aan de nabestaanden.

China

In februari, toen China nog het epicentrum was van de corona-uitbraak, werden vrijwel alle rituelen en activiteiten rondom de crematie of begrafenis verboden.

Chinezen die stierven als gevolg van het coronavirus moesten naar de dichtstbijzijnde faciliteit om te worden gecremeerd. Een afscheidsceremonie of bijeenkomst was toen verboden.

Nu zijn de regels iets versoepeld, maar er gelden nog steeds voorschriften. Mondkapjes zijn in elk geval verplicht en er geldt een verbod op al het fysieke contact.

Verenigde Staten

In de VS zijn er inmiddels al ruim 600.000 geregistreerde coronabesmettingen. Zo’n 26.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen. Maar die getallen zullen nog fors verder oplopen, is de voorspelling. Een enorme toename van het aantal uitvaarten is daar onvermijdelijk.

Om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen, worden er strenge regels gehanteerd bij een crematie of begrafenis:

 • Maximaal 10 personen aanwezig bij de uitvaart.
 • Uitvaarten worden zoveel mogelijk kort gehouden. Afscheidsplechtigheden worden zoveel mogelijk uitgesteld.
 • Uitvaartcentra moeten voldoen aan strenge voorschriften voor de hygiëne.
 • Er wordt sterk aangeraden dat kwetsbaren en ouderen de uitvaart op afstand volgen.

In staten waar het virus veel doden eist, bijvoorbeeld New York, worden soms aanvullende maatregelen genomen. Uitvaartcentra zijn daar zo druk dat er soms alleen ruimte is voor een directe crematie met alleen een hele korte plechtigheid. Als een begrafenis wenselijk is, wordt het lichaam langer bewaard in het mortuarium.

Bron: nfda.org en npr.org

Italië

Italie gold lang als het epicentrum van de coronauitbraak. Het is dan ook niet verbazend dat de regels bij de uitvaart nog steeds erg streng zijn:

Evenementen of initiatieven rondom de uitvaart, zoals gezamenlijke bijeenkomsten, worden opgeschort. Elke vorm van ontmoeting in openbare of particuliere plaatsen is verboden, zelfs als deze in plaatsen worden gehouden die gesloten zijn voor het publiek.

Alleen bij de begraafplaats mag er een korte viering zijn. Het ritueel moet dan buiten plaatsvinden en alleen de naaste familieleden zijn welkom. Er wordt geen vast getal genoemd.

Verder gelden er een aantal voorzorgsmaatregelen waar mensen die bij de uitvaart aanwezig zijn aan moeten houden:

 • Vermijden van al het fysieke contact
 • Raak ogen, neus en mond niet aan met de handen
 • Hoest of nies in de elleboog
 • Handen vooraf en achteraf goed wassen met desinfecterende zeep

Bron: agendadigitale.eu

Spanje

Spanje telt na Italië de meeste doden als gevolg van het coronavirus. Dit zijn er zo’n 18.000. Het is daarom ook logisch dat er strenge regels gelden rondom uitvaarten:

 • Knuffels en kussen moeten ten allen tijde worden vermeden
 • Er mogen niet meer dan 10 personen aanwezig zijn
 • Er moet een afstand van twee meter worden gerealiseerd tussen personen
 • Uitvaartcentra stellen desinfecterende oplossingen, zeep, water en wegwerphandoeken ter beschikking
 • (Kerkelijke) erediensten met meer publiek moeten worden uitgesteld

Bron: cmmedia.es

Frankrijk

Frankrijk heeft inmiddels al ruim 10.000 stergevallen als gevolg van COVID-19. De strenge maatregelen die het land heeft getroffen gelden ook voor begrafenissen en crematies. Zo zijn de meeste begraafplaatsen besloten voor publiek.

Aanwezigheid van familieleden is uiterst beperkt:

 • In openbare crematoria worden maximaal vijf personen geaccepteerd met verplichte handreiniging en gepaste afstand tussen genodigden.  
 • Voor begrafenissen buitenshuis worden maximaal 10 mensen toegelaten.

Verder zijn er strenge voorschriften rondom hygiëne.

Er zijn geen plechtigheden meer in de crematoria. Crematies worden soms zonder gezinnen gedaan. Dat kan erg heftig zijn voor de nabestaanden.

Bron: lefigaro.fr

Oostenrijk

Oostenrijk is het eerste land dat de maatregelen rondom de lockdown heeft versoepeld. Toch gelden er nog steeds strenge regels bij uitvaarten:

 • Maximaal 10 personen met onderlinge afstand van minimaal 1 tot idealiter 2 meter
 • Fysiek contact vermijden, bijvoorbeeld bij het condoleren
 • Handen grondig wassen of desinfecteren voor en na de uitvaart
 • Het is niet mogelijk om een kist of urn te leggen
 • Diensten in kerken zijn verboden

Bron: sterzl.at

Laatste update: 15 april 2020